Here we go

All band: Me, myself, I and Heikki (the bass player gets a job), we´ll take some gigs sometimes in clubs and other good places.
We ´re playing, `couse we like it. The subscription from here.
(Next gig 29.6.2011 - Get your ass at K-Klubi)
Next gig: 28.7 - Hiili, Aurinkoterassi). My regards.
Get your ass at Resistori-Klubi: Next gig: 29.9.2011 .. .. !
Next gig 1.5 at Kuopio Market Square at 14.00.
Next gig playing for Save the Rupla, 28.7.12 at Piispanpuisto (at Bishop´s Park of Kuopio).
Now: I´m gonna present some of my texts in three languages  with simple accompaniment at next TEXTfirst night.
Get your ass at Henry´s pub  15.1.2013 at 22h, for my please,..and the new gig: April 16nd.
I will get my ass and quitar to Lekkeri 13.4.2013 @ Helmi's birthday party with streetpunk.
the next time you will see me in Kuopio will be 26th May 2013. there comes a gig ... at Pushkin's statue to start at 12:00.
Next gig playing for Save the Rupla, 23th November 2013 at Rupla. Starts at 14:00 -> Get your ass on there where occurs!
Nästa min spelning ska finnas på Nykterhetshuset 2014/12/04 (kl 11:00) i Kuopio. Hör du, som nya arbetarklassmusik, några bra låtar.
The Next gig will be May 1, 2014 on Kuopio Market Square's stage at 9.00.
.. and you will also see me in Kuopio on the gig-stage at the lake of Valkeinen about at fourte
en May 1, 2014.

hemmagården på onsdag, den 28:e dagen kl 21 i denna månad ->
Ro sitt röv hit och se:
The Old Union Band.
The solo-gig on the Kuopio's VR-Magazine at 8/08/2015 Saturday. There will be some kind of antifascist theme. Get your ass there at 19:00. The next gig at same place at 29/8/
den spelningen på Kuopios marknadstorget den lördag, 12 september (2015) klockan 11 framåt.
det kommer att
finnas upproret nu!
Live at BilliardCenter oct 30, 2015. The FridayBand.
scenen 6 augusti `16 på Peräniemenkasino i Kuopio.
Följande gig på scenen 12 augusti `17 vid Peräniemenkasino i Kuopio-stad.
Gig på Peräniemenkasino den 4 maj 2019. Jag har startat nya soloalbumsinspelningar.

Ps. Someone did ask,
my first album The Desert Songs is sold out.
I `m sorry.
(we are working with the new material)
(Update 20.9.11: Heikki has left the band.)
(Update 08.7.12: ROH Band Mark II works)
(Update 30.3.14: The Old Union Band has been formed)
(Update 30.8.15) the newly named: Fridayband.

13 dec. 2013

Här förtjänas bättre datasäker-hastighet

Enligt statsrådets kommunikations-
avdelnin
g är statens nya mål att det anlägga en högklassig, cybersäker och snabb förbindelse med de europeiska och globala näten med hjälp av en optisk kabel som går under vattnet från Finland till Tyskland.
Havskabelsprojektet togs med i regeringens strukturpolitiska program i höst.
Genom kabeln säkerställer man internationella telekommunikationsförbindelser mellan öst och väst och stöder tillväxten för den finländska digitala ekonomin och industriell internet, rapporterar Regeringens finanspolitiska ministerutskott om datakabelprojektet.
Regeringen satsar nu på IKT-basinfrastruktur och förbättring av verksamhetsförutsättningarna för kunskapsintensiv industri genom förbättrade hypersnabba utlandsförbindelser.
Det statsägda bolaget med specialuppgifter Governia har förvärvat Corenet Oy till förvaltningsbolag för datakabeln. Bolaget äger ett 7 100 km långt optiskt fiberkabelnät i Finland. Bolaget lämpar sig som förvaltningsbolag också därför att det redan från tidigare erbjuder tjänster för företag och sammanslutningar.
Havskabeln som går från Tyskland längs Östersjöns botten förenas med det fiberkabelnät som går längs järnvägen i Finland. På detta sätt kommer Finland att omfattas av hypersnabba teleförbindelser som gör oss till ett ännu konkurrenskraftigare område för informations- och kommunikationsteknikindustrin och för digitala tjänster.

Är sant att hittills har alla teleförbindelser till Finland gått via Öresundsbron, dvs. via Danmark och Sverige, men framför allt finns där stora risken på grund av Internet rotserver i Stocholm är inte säkra, och är det bara sådana en gigantisk risk, eftersom NSA kan läsa på den utan problem.

Men den nya telekommunikationskabeln lyfter säkerheten i fråga om Finlands utlandsförbindelser och informationssäkerheten till en ny nivå och skapar förutsättningar för etablering av datacentralsinnovationer och kunskapsintensiv industri i vårt land.
I och med den nya kabeln har Finland möjlighet att bli en unik golbal knutpunkt för dataförbindelser, säger ministern med ansvar för statens ägarstyrning Pekka Haavisto.
En grupp med betydande internationella IKT- och Big Data-aktörer har visat intresse för investeringar när de nya förbindelserna har öppnats.
Snabbt kanske är det möjligt att den kabel som går längs Nordostpassagens botten förenas med Finlands och Östersjöns kabel.
Då blir Finland en avgörande länk i de globala teleförbindelsernas nätverk.

Inga kommentarer: