Here we go

All band: Me, myself, I and Heikki (the bass player gets a job), we´ll take some gigs sometimes in clubs and other good places.
We ´re playing, `couse we like it. The subscription from here.
(Next gig 29.6.2011 - Get your ass at K-Klubi)
Next gig: 28.7 - Hiili, Aurinkoterassi). My regards.
Get your ass at Resistori-Klubi: Next gig: 29.9.2011 .. .. !
Next gig 1.5 at Kuopio Market Square at 14.00.
Next gig playing for Save the Rupla, 28.7.12 at Piispanpuisto (at Bishop´s Park of Kuopio).
Now: I´m gonna present some of my texts in three languages  with simple accompaniment at next TEXTfirst night.
Get your ass at Henry´s pub  15.1.2013 at 22h, for my please,..and the new gig: April 16nd.
I will get my ass and quitar to Lekkeri 13.4.2013 @ Helmi's birthday party with streetpunk.
the next time you will see me in Kuopio will be 26th May 2013. there comes a gig ... at Pushkin's statue to start at 12:00.
Next gig playing for Save the Rupla, 23th November 2013 at Rupla. Starts at 14:00 -> Get your ass on there where occurs!
Nästa min spelning ska finnas på Nykterhetshuset 2014/12/04 (kl 11:00) i Kuopio. Hör du, som nya arbetarklassmusik, några bra låtar.
The Next gig will be May 1, 2014 on Kuopio Market Square's stage at 9.00.
.. and you will also see me in Kuopio on the gig-stage at the lake of Valkeinen about at fourte
en May 1, 2014.

hemmagården på onsdag, den 28:e dagen kl 21 i denna månad ->
Ro sitt röv hit och se:
The Old Union Band.
The solo-gig on the Kuopio's VR-Magazine at 8/08/2015 Saturday. There will be some kind of antifascist theme. Get your ass there at 19:00. The next gig at same place at 29/8/
den spelningen på Kuopios marknadstorget den lördag, 12 september (2015) klockan 11 framåt.
det kommer att
finnas upproret nu!
Live at BilliardCenter oct 30, 2015. The FridayBand.
scenen 6 augusti `16 på Peräniemenkasino i Kuopio.
Följande gig på scenen 12 augusti `17 vid Peräniemenkasino i Kuopio-stad.
Jag har startat nya soloalbumsinspelningar.

Ps. Someone did ask,
my first album The Desert Songs is sold out.
I `m sorry.
(we are working with the new material)
(Update 20.9.11: Heikki has left the band.)
(Update 08.7.12: ROH Band Mark II works)
(Update 30.3.14: The Old Union Band has been formed)
(Update 30.8.15) the newly named: Fridayband.

28 mars 2017

Syftet med denna lag ska finns som att konsumtions ökar

nya-konservativa politiker är köpmän döden.
Men syftet med alkohollagstiftningen det skulle vara att förebygga de sociala, hälsorelaterade och samhälleliga skadeverkningarna av alkohol.
Helhetskonsumtionen av alkohol är 10,4 liter ren alkohol i året per vuxen, vilket är mindre är EU-medeltalet 12,5 liter. I Norden är helhetskonsumtionen i Sverige och Norge betydligt mindre än i Finland. 
till exempel för detta betonar Systembolaget i en kommentar till EU-kommissionen. men genom att slå samman bestämmelserna om alkoholhaltiga ämnen skulle lagstiftningen förenklas.
Svenska Systembolaget kritiserar Finlands nya alkoholförslag.
Som motivering anger svenskarna att finländarna dricker mer för att berusa sig än sina nordiska grannar Sverige och Norge.
Systembolaget lyfter fram riskerna med en liberal alkohollagstiftning och anser det positivt att finska detaljmonopolet hålls kvar i Alkos regi också i fortsättningen.
Systembolaget säger i sitt uttalande att det i Finland råder en berusningskultur där man dricker sällan – men i stora mängder. Att vardagsdrickandet dessutom ökar i Finland ses också som negativt. Det är en negativ kontrapunkt för alla.  Systembolaget citerar bland annat det finländska Läkarförbundet som har påtalat konsekvenserna för barnen och familjerna.
Det handlar om politisk korruption, har Finska Samlingspartiet en stark och nära relation med bryggerinäringen. Dom är köpmän döden.
Avregleringen av detaljhandelsförsäljningen av alkoholdrycker kommer att bidra till att öka konkurrensen och stödja i synnerhet bryggeri- och handelssektorn.

23 mars 2017

Yle har brutit mot journalistreglerna

Bilden från Lilla Teatern, Helsingfors.
Yle gjorde den första artikeln som publicerades om Terrafame-härvan den 25 november 2016.
och sen statsministerns agerande ..
Meddelandena kan tolkas som försök till påtryckningar, beslutade nu
Opinionsnämnden för massmedier.
Opinionsnämnden för massmedier konstaterar i sitt beslut att antalet meddelanden till en journalist på Yle och tonen i dem kan anses vara exceptionella.
Det kritiserar statsministerns agerande and anser att statsminister Juha SipiläC, agerade i riktning mot Yle på ett sätt som kunde medföra en inskränkning av yttrandefriheten.
Opinionsnämnden för massmedier har fällt Yle för att ha begränsat journalisternas frihet i rapporteringen om Terrafame-härvan.
Opinionsnämnden för massmedier fällde Yle i samma ärende för att ha överlåtit den journalistiska beslutanderätten till en utomstående i samband med rapporteringen om Terrafame. Enligt Opinionsnämnden för massmedier har Yle alltså brutit mot journalistreglernas punkter 1-3.

22 mars 2017

we see the four points

Because debt and especially bank
lending creates liquidity, by the way,
stalling or diminishing the loan creation
indicates that there is less liquidity in
the world economy, which leads
to global deflation and recession.
The major central banks have been
battling this trend since
the crisis of 2007 - 2008.


The plausible explanations for the declining international debt issuance include according to GnS:
-. Geopolitical tensions are increasing.
-  Debt securities and cross-border lending are returning to their long run &natural trend from the debt-fueled boom in the late 1990’s and early 2000’s.
- The world economy has been in a slowly moving crash since 2008, which can pick up pace at any moment.
- Combinations of the above.
Every explanation spell troubles for the global asset markets and GDP growth.

The central banks believe that everything will be fine by doing large recovery. It is one kind of planned economy. It most be do well, and bank have to do the right thinks.
I believe that the main problem is a lack of leadership. Read more by Huffingtonpost:
World economy has seen an uneven and sluggish recovery from the financial crash.
While the average annual GDP per capita growth was 2.3 % from 1994 to 2008 - 1991-1993 there was a global recession - this growth was only 1.5 % from 2010 to 2.015.
Man will not live from only GDP growth, say those who have seen this growth.

17 mars 2017

Man kan torpedera den nya alkohollagen

En rad riksdagsledamöter enligt Hbl kräver i ett ställningstagande att man i den fortsatta beredningen av reformen aallvarligt bör överväga den respons reformen har fått under remissbehandlingen.
Inte helt oväntat får reformen av alkohollagen frän kritik från många riksdagsledamöters sida.
Riksdagsledamöterna påminner i sitt ställningstagande om att inte en enda av de expertorganisationer som gav ett utlåtande stödde lagutkastet. Inte heller producenterna av social- och hälsovårdstjänster samt organisationer som har specialiserat sig på förebyggande av skador på grund av missbruk stödde utkastet.
Ställningstagandet har undertecknats av 28 riksdagsledamöter, dom finns här, av vilka 15 representerar statsministerpartiet Centern. Band undertecknarna finns riksdagsledamöter från alla riksdagspartier förutom Sannfinländarna. Tre av undertecknarna hör till Samlingspartiet -  även om bryggerierna besticker dem.
I utlåtandena märktes en stark oro för att förslaget styr fördelarna till alkoholnäringen och utlokaliserar nackdelarna och kostnaderna till den offentliga sektorn. Om man beaktar de ökande skadekostnaderna blir saldot negativt för samhällsekonomin och det blir svårare att korrigera hållbarhetsunderskottet.
Om de föreslagna förändringarna genomförs så växer välfärds- och hälsoskillnaderna oberoende av hurudant vårdsystem vi bygger upp i landet. Vi kan inte godkänna att regeringen medvetet stiftar lagar som urvattnar målen i vårdreformen, 
betonar de enligt Hbl.
Riksdagsledamöterna godkänner de flesta punkterna i lagförslaget där man bland annat förenklar utskänkningsreglerna, men de avvisar förslagen om att så kallad alkoläsk och starköl ska få säljas i matbutiken. 
Dom kommer här:
Hannakaisa Heikkinen (kesk)
Outi Alanko-Kahiluoto (grön)
Sirkka-Liisa Anttila (c)
Eeva-Johanna Eloranta (sdp)
Petri Honkonen (c)
Susanna Huovinen (sdp)
Marisanna Jarva (c)
Elsi Katainen (c)
Niilo Keränen (c)
Anneli Kiljunen (sdp)
Pauli Kiuru (saml)
Hanna Kosonen (c)
Antero Laukkanen (kd)
Sanna Lauslahti (saml)
Markus Lohi (c)
Eeva-Maria Maijala (c)
Merja Mäkisalo-Ropponen (sdp)
Mats Nylund (sfp)
Aila Paloniemi (c)
Mauri Pekkarinen (c)
Aino-Kaisa Pekonen (vänst)
Pekka Puska (c)
Tuomo Puumala (c)
Päivi Räsänen (kd)
Pertti Salolainen (saml)
Martti Talja (c)
Sari Tanus (kd)
Tapani Tölli (c)


16 mars 2017

Till Rysk oppositionspolitiker beviljades asyl i Finland
- Лидер оппозиции России предоставлено убежище в Финляндии.

Konstverk av Pieter Brueghel den äldre.
Denna ryske miljonär Vasilij Popov sökte och got asyl i  i Finland.
Finland har beviljat den rysk-karelske oppositionspolitikern, Popov bekräftar uppgiften. I Ryssland är Popov häktad i sin frånvaro. Han anklagas för bedrägeri - enligt de ryska myndigheterna har han tillhört ett organiserat brottssyndikat.
Popov är hemma i Petrozavodsk, och verkade tidigare i ledningen för oppositionspartiet Jablokos avdelning i Karelska republiken.
Enligt de ryska myndigheterna ska Popov ha utnyttjat sin ställning genom att sälja en byggnad och en tomt som tillhörde ett skolmatskombinat till för lågt pris. Det här ska ha orsakat kommunen Petrozavodsk förluster på 42,8 miljoner rubel, vilket enligt dagens växelkurs motsvarar drygt 690 000 euro.
Vasilij Popov har befunnit sig i Finland sedan våren 2015. Han ansökte om asyl i Finland i fjol, då han hotades av utlämning till Ryssland.
Popov nekar till anklagelserna, och säger sig vara utsatt för en politisk klappjakt.
Åtal och som alla brott är påhittat, 
säger han, på finska, i Seiska.

15 mars 2017

the real issue with this fucking clown as president

N
ote
the discussion
for Snoop Dogg's new video
Lavender:
I feel like it’s a lot of people making cool records, having fun, partying, but nobody’s dealing with the real issue with this fucking clown as president, and the shit that we dealing with out here, so I wanted to take time out to push pause on a party record and make one of these records for the time being.
That's right.
In the video's climactic scene, Snoop Dogg pulls out a fake gun and aims it at Parody Trump.
Though it may be controversial to some critics, the hip-hop legend says he's not looking for any response from America or Trump himself for the video.
I just put it out because I feel like it’s something that’s missing. Any time I drop something, I’m trying to fill in a void,
he says here.

13 mars 2017

det gamla EKs mantrat

Li Andersson sade alla de rätta sakerna.
Vänsterförbundets ordförande Li Andersson fördömer om de uttalanden om lönenivåerna som Näringslivet EKs nya ordförande Veli-Matti Mattila kom med i Helsingin Sanomat igår.
Il sade igår i Kuopio att Mattilas uttalande ger en oförskönad bild av EKs målsättningar och det visar hur förlegad EKs uppfattning om konkurrenskraften är.
Andersson påpekar att vi i Finland aldrig kommer att vinna någon lönetävling, utan vi vinner tack vare vårt kunnande, kvaliteten på arbetet och leveranssäkerheten.
Trots det upprepar EK-cheferna "det gamla mantrat" om lönesänkningar och enskilda avtal, vilket leder till att anställda i svag position får det ännu sämre på arbetsmarknaden, 
sa Andersson.

9 mars 2017

обсуждать

The whole thing in Europe is all about immigration, 
said Stephen Bannon, President Donald Trump’s chief strategist in January 2016.
It’s a global issue today — this kind of global Camp of the Saints.
Let me see.
Revelation 20:7
And when the thousand years are expired, Satan shall be loosed out of his prison,
We stand on the treshold of third period's persecution. After this time we can wait one high slavic civilisation. Over those years becoming of thousand years it keeps and it gathers together all knowledge of humankind. After this period will be beginning the North American's decadent civilization time, a thousand years. Yet Mr Bannon is like a holy-schoolboy.
So, like I wrote, at the present time a peaceful period of a thousand years has run its course. The Thousand years does not need to be taken as a literal number; it signifies a whole epoch. After the intense activity of the first Christian centuries with its times of persecution had died
The work of  William Blake.
down, mankind was left alone for a while both by Heaven and Hell.
The significance of the present lies in the spiritual battle which humanity must fight to preserve the forces gathered by all its past experience.