Here we go

All band: Me, myself, I and Heikki (the bass player gets a job), we´ll take some gigs sometimes in clubs and other good places.
We ´re playing, `couse we like it. The subscription from here.
(Next gig 29.6.2011 - Get your ass at K-Klubi)
Next gig: 28.7 - Hiili, Aurinkoterassi). My regards.
Get your ass at Resistori-Klubi: Next gig: 29.9.2011 .. .. !
Next gig 1.5 at Kuopio Market Square at 14.00.
Next gig playing for Save the Rupla, 28.7.12 at Piispanpuisto (at Bishop´s Park of Kuopio).
Now: I´m gonna present some of my texts in three languages  with simple accompaniment at next TEXTfirst night.
Get your ass at Henry´s pub  15.1.2013 at 22h, for my please,..and the new gig: April 16nd.
I will get my ass and quitar to Lekkeri 13.4.2013 @ Helmi's birthday party with streetpunk.
the next time you will see me in Kuopio will be 26th May 2013. there comes a gig ... at Pushkin's statue to start at 12:00.
Next gig playing for Save the Rupla, 23th November 2013 at Rupla. Starts at 14:00 -> Get your ass on there where occurs!
Nästa min spelning ska finnas på Nykterhetshuset 2014/12/04 (kl 11:00) i Kuopio. Hör du, som nya arbetarklassmusik, några bra låtar.
The Next gig will be May 1, 2014 on Kuopio Market Square's stage at 9.00.
.. and you will also see me in Kuopio on the gig-stage at the lake of Valkeinen about at fourte
en May 1, 2014.

hemmagården på onsdag, den 28:e dagen kl 21 i denna månad ->
Ro sitt röv hit och se:
The Old Union Band.
The solo-gig on the Kuopio's VR-Magazine at 8/08/2015 Saturday. There will be some kind of antifascist theme. Get your ass there at 19:00. The next gig at same place at 29/8/
den spelningen på Kuopios marknadstorget den lördag, 12 september (2015) klockan 11 framåt.
det kommer att
finnas upproret nu!
Live at BilliardCenter oct 30, 2015. The FridayBand.
scenen 6 augusti `16 på Peräniemenkasino i Kuopio.
Följande gig på scenen 12 augusti `17 vid Peräniemenkasino i Kuopio-stad.
Jag har startat nya soloalbumsinspelningar.

Ps. Someone did ask,
my first album The Desert Songs is sold out.
I `m sorry.
(we are working with the new material)
(Update 20.9.11: Heikki has left the band.)
(Update 08.7.12: ROH Band Mark II works)
(Update 30.3.14: The Old Union Band has been formed)
(Update 30.8.15) the newly named: Fridayband.

31 jan. 2017

Tro på framtiden

Johnny Höglin var så ideologiskt
påläst under sin tid som lokal ledare
för en grupp i Eskilstuna,
Där han ledde Eskilstunas nyanazister,
 en av de mest fruktade nazistgrupperingarna
 i hela landet.
"Tro på framtiden", liksom tycker vi säger, och tro, framtiden är inte något man förut.
Min devis som jag försöker förmedla till ungdomarna är; välj inte någon annans illusion, välj din egen verklighet, det brukar gå hem, 
säger Johnny Höglin, manen som var en av Sveriges mest föraktade nazister.
Läs mer från Yle eller från Expressen.
Jag tömde skallen och fyllde den med nazism.
sa Höglig i dn.se.
Johnny sade sig ha velat, i enlighet med hans politiska ambition, döda dåvarande statsministern Göran Persson och andra politiker och medieprofiler som fanns på hans påstådda dödslistor.
Johnny Höglin, som kanske inte var så ideologiskt påläst under sin tid som lokal ledare för en grupp i Eskilstuna, uppvisade senare på TV4 programmet Drabbade av hat. Se och hör också detta Natzisten som bytte sida på TV4.
Det finns inte särskilt mycket forskning kring detta och inte heller någon samlad kunskap kring vilka åtgärder som kan fungera för att stävja politiskt våld i olika former.


27 jan. 2017

hur svart blir vitt.

Konstnär: Michelangelo
Ta Donald Trumps installationstal t.ex. På nätet fann jag ett klipp med Adolf Hitlers tal i januari 1933. Likheterna med Trumps tal och talesätt var avskräckande
skriver Finland ex-utrikesminister, riksdagsledamot Erkki Tuomioja, sd.
Det är fruktansvärd.
Texten från Hufvudstadsbladet 25.1.2017:
Nu har vi en supermakt vars ledare är mera oförutsebar än Rysslands och med en ökning av riskerna för den globala säkerheten som följd. Det är inte bara fråga om att undvika ett kärnvapenkrig.
Lika farligt för mänsklighetens framtid är om Trump faktiskt lyckas med att ödelägga de ännu klena strävandena att stoppa klimatförändringen
 (undrar om den saken är inte ens i kraft av mänskligheten, handsättares uppmärksamhet).
Här kan man bara upprepa hur viktigt det skulle vara att Europa i detta världsläge kunde ta rollen som en stabiliserande kraft som också tar itu med alla de utmaningar som globaliseringen har medfört. Tyvärr finns de inga tecken på att Europa skulle kunna eller ens vilja svara på behovet och efterfrågan för en sådan roll.
Inget under att Trump öppet gläder sig inför perspektiven att EU skulle ytterligare försvagas. Sorgligt nog tycks detta vara en av de punkter där Trump och Putin kan finna varandra.
Delvis beror Europas svaghet på det att det finns oroväckande många partier i Europa som delar Trumps inåtvänd nationalistisk och högerpopulistisk agenda. Att bekämpa dessa förutsätter båda klarhet och mod, men också det att vi förstår att vi inte kan försvara de oförnekbara fördelar som globaliseringen har medfört, om vi inte också tar itu med dess nackdelar. Det gäller först och främst den sociala ohållbarheten som ökar i takt med att inkomst- och förmögenhetsfördelningen blir hela tiden ojämnare. Enligt Oxfams senaste räkningar skulle världens åtta (8) rikaste människor tillsammans äga lika mycket som den fattigare hälften av världsbefolkningen, d.v.s. 3,7 miljarder människor.
Det finns också ett likadant behov och efterfråga för en stark nordisk insats i globaliseringshantering med den nordiska modellens framgångar som en allmänt beundrad referens. Tyvärr tycks också Norden vara belastad med svaga ledare och regeringar. Måhända är deras ovilja att internationellt marknadsföra den nordiska modellen beroende av de, att de är själv upptagna med en nerskärning av välfärdsamhället.
Detta gäller i synnerhet Finland, där vi har kanske den mest självbelåten regering i landets historia. .....
:)

Eller kanske bör man hellre tala om självbelåtna ministrar med tanke på särskilt minister Anne Berners arrogant agerande med långtgående förslag som har utarbetats utan att konsultera med de andra regeringspartierna och knappast sitt eget heller, för att inte tala om oppositionen eller berörda intresseorganisationer.
Lagstiftningens kvalitet har lidit redan under flera föregående regeringar, men med regeringen Sipilä har detta fenomen nått överträffade dimensioner. Det gäller den likgiltigheten för grundlagen som har tvingat också justitiekanslern att reagera, likaså som sättet att förbigå all bredare förberedningsarbete där sakkunniga, intresseorganisationer och kanske t.o.m. oppositionen får komma med anmärkningar och förslag, i stället för att envist hålla till sin egen ideologidriven agenda där ingen kritik, inte ens självkritik, får förekomma.
Ett bred och omsorgsfullt förberedningsarbete är naturligtvis mera tidskrävande, men så har också resultaten varit hållbara. På det sätt har vi byggt det finska välfärdsamhället, men samma hänsyn och försiktighet är förstås onödiga då det gäller dess nedmontering.
Lycka till.

26 jan. 2017

Sannfinländarna bara går ner

Ironiskt nog verkar Vänsterförbundet och Sannfinländarna, som står långt ifrån varandra politiskt, vara ungefär lika populära inför kommunalvalet.
S
annfinländarna
får i den färska mätningen ett stöd på 8,8 procent.
Stödet för partiet har stampat på stället
eller det går ner en längre tid.

23 jan. 2017

om någon sannfinne skulle vara en nazist

Hör du,
under rekordåret 2015 ansökte närmare tusen reservister om att få bli civiltjänstgörare, mot några hundra om året tidigare. Under 2016 var antalet ansökningar över 700. Nu försvarsminister Jussi Niinistö oroad över "avhoppare från reserven". Närmare, han är bekymrad över de reservister som väljer att lämna reserven och bli civiltjänstgörare i stället.
Niinistö anser att
fenomenet än så länge inte är ett stort problem i sig, men han kommer invändningar på ett principiellt plan
 (denna princip bygger på konstitutionen).
Niinistö talade vid öppnandet av den 220:e Försvarskursen i Helsingfors:
Man ska inte kunna lämna reserven så där bara, och man får inte lämna Finland utan försvar bara för att man inte gillar militärtjänsten. 
än sen då? det lösningen bygger på konstitutionen.
De här avhopparna undergräver förtroendet för vårt system.
Och varför så?

Niinistö framhöll att den allmänna värnplikten är ett kostnadseffektivt system och
i själva verket det enda sättet att ordna försvaret i ett stort och glest befolkat land som Finland.
Det gör ingenting alls i modern krigföring. Det spelar  ingen roll i denna värld.
Den som lämnar reserven måste delta i ett vanligtvis fem dagar långt kompletteringsläger för civiltjänstgörare.
Har du ändrat om vår konstitution?
Nazisterna förändrat sin egen grundlag olagligt.
Vapenvägrarförbundet säger i ett pressmeddelande att övergången till civiltjänstgöring baseras på rätten till åsikts- och samvetsfrihet som i sin tur garanteras av finsk lag och internationella avtal. Och I åsiktsfriheten ingår en möjlighet ändra åsikt, och att tala om desertering i sammanhanget är ett uttryck för dålig smak, framhåller förbundet.


19 jan. 2017

Jag är bara en rocksångare och son till boxaren

g
od,
nu jag lyftar upp ett kaffe kuper (bor jag i som koppstan).
 i alla fall en hyllning till finska kvinnan.


16 jan. 2017

den sjunde sannfinnen

Det spelar ingen roll om man har hunnit vara här i två eller fyra år. Alla ska snabbt ut.
skrev Sebastian Tynkkynen juli 2016.
Jag kan fortfarande inte tro att jag har hamnat i denna belägenhet. Hur ska jag annars kunna skriva om islam,
undrade Tynkkynen i sin slutplädering i tingsrätten.
Sannfinländaren Sebastian Tynkkynen vet inte om han tänker överklaga sin dom.
Sebastian Tynkkynen dömd för hets mot folkgrupp i Uleåborgs tingsrätt.
Denna tingsrätt dömde Tynkkynen i dag till böter för hets mot folkgrupp och brott mot trosfriden. Tynkkynen dömdes till 50 dagsböter vilket för hans del innebär 300 euro.
Biträdande riksåklagaren Raija Toiviainen ansåg att en politiker som deltar i en offentlig debatt inte har en yttrandefrihet som omfattar rätt till hatpropaganda mot alla muslimer eller det som de håller för heligt. Hans kommentarer var ägnade att väcka förakt och till och med hat som grundar sig på religiös intolerans.
Tynkky-pojken var ordförande för Sannfinländarnas ungdomsförbund åren 2015–2016. Han har fått mycket uppmärksamhet för sina tilltag. För några veckor sedan publicerade han en webbvideo där han lät sig pryglas iklädd endast ett höftskynke på trappan till Helsingfors domkyrka.
Aktionen var ett sätt att med en travesti på bönen Fader vår väcka opinion mot den "obligatoriska undervisningen" i svenska i finska skolor. Tynkkynen har också drivit en kampanj för att Finland ska utträda ur EU.

12 jan. 2017

kan inte glömmas bort

Johannes Brofeldt.


Detta hufvud funderade sig allt på svenska.
11 jan. 2017

det gå till spillo

en sannfinne Sebastian Tynkkynen brast i gråt i rätten:
Politisk häxjakt pågår mot mej.
Finns sant? nej.
den skribentens avsikt saknar betydelse för han har varit medveten om att de motsvarar kriterierna för brott, de är kränkande och utgör förtal, sa häradsåklagare Juha Karikoski i sin slutplädering.
Läs mer från här:
Flera sannfinländare fällda för hets mot folkgrupp - 6 domar på 6 år.
Sedan 2004 har det delats ut 42 fällande domar och Teuvo Hakkarainen är den sjätte personen som varit invald på Sannfinländarnas listor då han begått hatbrottet.