Here we go

All band: Me, myself, I and Heikki (the bass player gets a job), we´ll take some gigs sometimes in clubs and other good places.
We ´re playing, `couse we like it. The subscription from here.
(Next gig 29.6.2011 - Get your ass at K-Klubi)
Next gig: 28.7 - Hiili, Aurinkoterassi). My regards.
Get your ass at Resistori-Klubi: Next gig: 29.9.2011 .. .. !
Next gig 1.5 at Kuopio Market Square at 14.00.
Next gig playing for Save the Rupla, 28.7.12 at Piispanpuisto (at Bishop´s Park of Kuopio).
Now: I´m gonna present some of my texts in three languages  with simple accompaniment at next TEXTfirst night.
Get your ass at Henry´s pub  15.1.2013 at 22h, for my please,..and the new gig: April 16nd.
I will get my ass and quitar to Lekkeri 13.4.2013 @ Helmi's birthday party with streetpunk.
the next time you will see me in Kuopio will be 26th May 2013. there comes a gig ... at Pushkin's statue to start at 12:00.
Next gig playing for Save the Rupla, 23th November 2013 at Rupla. Starts at 14:00 -> Get your ass on there where occurs!
Nästa min spelning ska finnas på Nykterhetshuset 2014/12/04 (kl 11:00) i Kuopio. Hör du, som nya arbetarklassmusik, några bra låtar.
The Next gig will be May 1, 2014 on Kuopio Market Square's stage at 9.00.
.. and you will also see me in Kuopio on the gig-stage at the lake of Valkeinen about at fourte
en May 1, 2014.

hemmagården på onsdag, den 28:e dagen kl 21 i denna månad ->
Ro sitt röv hit och se:
The Old Union Band.
The solo-gig on the Kuopio's VR-Magazine at 8/08/2015 Saturday. There will be some kind of antifascist theme. Get your ass there at 19:00. The next gig at same place at 29/8/
den spelningen på Kuopios marknadstorget den lördag, 12 september (2015) klockan 11 framåt.
det kommer att
finnas upproret nu!
Live at BilliardCenter oct 30, 2015. The FridayBand.
scenen 6 augusti `16 på Peräniemenkasino i Kuopio.
Följande gig på scenen 12 augusti `17 vid Peräniemenkasino i Kuopio-stad.
Jag har startat nya soloalbumsinspelningar.

Ps. Someone did ask,
my first album The Desert Songs is sold out.
I `m sorry.
(we are working with the new material)
(Update 20.9.11: Heikki has left the band.)
(Update 08.7.12: ROH Band Mark II works)
(Update 30.3.14: The Old Union Band has been formed)
(Update 30.8.15) the newly named: Fridayband.

30 aug. 2016

we got the message from the outer space

Lisen to song called Feel. The track was written by Robbie Williams and Guy Chambers. According to R. Williams, most of the vocals are from the original demo recording, as he felt unsatisfied with the re-recorded vocals. He commented,
i just couldn't sing it as well as i did on that day, 
he used to say.
I will also sing this song. Because i like it.
One thing to another.
i brist på annat, på svenska.

There is an international team of scientists. ...already by the ancient Romans.
They are also coming from Russia. the Search for Extraterrestrial Intelligence SETI is investigating mysterious signal spikes emitting from a 6.3-billion-year-old star in the constellation Hercules—95 light years away from Earth. The implications are extraordinary and according to Observer point to the possibility of a civilization far more advanced than our own.
Interstellar space reporter Paul Gilster broke the story after the researchers quietly circulated a paper announcing the detection of a strong signal in the direction of HD164595.
The unusual signal was originally detected on May 15, 2015, by the Russian Academy of Science-operated RATAN-600 radio telescope in Zelenchukskaya, Russia, but was kept secret from the international community.
Here we go.

23 aug. 2016

Men feel anxious when women have high sex drives

å
h,
vad stugsittaren *)
Jag tycker
att knulla på varje dagen.
en bild av odd nerdrum.
In a new study published in the European Journal of Social Psychology, researchers found that men often feel anxious when dating sexually aggressive women, to the detriment of their relationship—and the reason why is depressing.

For the study, which was small, researchers followed 62 newly dating couples for a period of eight months. The goal was to explore how each participant’s level of desire for sex and intimacy could influence their “attachment style.”

In psychology speak, attachment styles  refer to how people bond with others. Psychologists recognize four different types: secure, anxious, dismissive-avoidant, and fearful-avoidant. According to Fusion in the past, experts believed that one’s attachment style could influence his or her romantic relationships. For example, if you had an anxious attachment style, you likely needed a lot of reassurance from a romantic partner.

To test this newer theory, the researchers sent the newly dating couples a series of questions to answer about their relationship, intended to measure what type of attachment style each partner each exhibited. For example, the participants rated questions such as
I worry a lot about my relationship with my partner
is an anxious attachment,
and
I find it difficult to allow myself to depend on my partner,
which will be avoidant attachment, and so said my ex-girlfriend.

The couples were also brought into a lab and videotaped, which allowed research assistants to measure their verbal and non-verbal cues—including touching, displays of intimacy, and flirting. The couples were then surveyed again at four months and eight months.
And there were the maddening plight of being with a sexually voracious woman.
:D

*)= person som hellre stannar hemma än motionerar, reser eller deltar i sällskaps-, kultur- och samhällslivet.

22 aug. 2016

Tillsammans blir vi mer

Hör du?
Erkki Tuomioja kastade fram ett bra förslag vid SDP:s österbottniska krets 110-årsfest.
Riksdagsledamoten Erkki Tuomioja sd, vill se en klar förändring av politiken efter nästa val och föreslår att Socialdemokraterna, De gröna och Vänsterförbundet går till val med ett gemensamt program.
Tuomioja säger det inte, men i praktiken innebär hans initiativ att de tre partierna skulle bilda ett gemensamt block inför nästa riksdagsval, på samma sätt som partierna gör i Sverige.
Men det är mer en möjlighet än ett problem. Nu är de självdryga partiernas era över, säger Tuomioja.
Tuomioja anser att grunden till det gemensamma programmet redan finns i och med den nuvarande oppositionspolitiken, men att frågor som basinkomst, Europapolitik och hållbar energipolitik ännu behöver lösas.
s här.

19 aug. 2016

a single word (love) in the loveless world

go
when you saw me, you did it.
after all between you and I, you called me by my true name,
I was unarmed there in the middle of the market place.
In the world there will be three billion women,
but only one of those I will love.
I do not care about the rest.  
you mean the world to me.
Now and forever I will kiss you,.
do it in an ever lasting kiss,  and you also want it, more and more - trough the rest of our life,
With love, I

17 aug. 2016

allt om totalitarianismen ...

Turkiet släpper tiotusentals fångar – behöver utrymmet för misstänkta kuppmakare, åh.
Här det påminnas.
Efter attentatet mot Frankrikes kung Ludvig XV, ett klumpigt försök att attackera kungen med en slö kniv, dömdes Richard-Francois Damiens den 2 mars 1757.
Efter attentatet mot Frankrikes kung Ludvig XV, ett klumpigt försök att attackera kungen med en slö kniv, dömdes Richard-Francois Damiens den 2 mars 1757 till döden. Men att mista livet var i sig inte tillräckligt straff. Sedan han torterats med glödande kniptänger, kokande olja, brinnande tjära och smält bly skulle hans kropp slitas i stycken av fyra hästar. Dessa var emellertid inte vana att dra; trots att bödlarna piskade dem hårt och ytterligare två hästar användes lyckades de inte slita sönder Damiens kropp. Detta fick, anmärkte upplysningsfilosofen Voltaire som var närvarande vid avrättningen, flera hovdamer att brista i gråt ”av medlidande med hästarna”.
Vad de menar att ngt har vald använda kraften att göra av dödsstraff – med rätt att döda?
det kommer att fortsätta ...
Till sist blev bödlarna tvungna att skära av senorna och hacka sönder lederna för att hästarna skulle orka dra loss armar och ben från kroppen. Efter en fyra timmar lång avrättningsceremoni var Damiens slutligen död.

Ovanstående scen ter sig för en nutida läsare nästan outhärdligt brutal. Men dödsstraffet har, i mer eller mindre plågsamma former, följt människan genom en stor del av historien.I skriften Dei delitti e delle pene (”Om brott och straff”), utgiven anonymt 1764, kritiserade den italienske straffrättsteoretikern och nationalekonomen Cesare Beccaria dödsstraffet.
Han menade att livstids fängelse har en större avskräckande verkan än dödsstraff, och framhöll det absurda i att staten arrangerar offentliga mord för att avhålla medborgarna från att själva begå mord.

Beccarias tankar vann stort inflytande bland filosofer och statsmän. År 1767 gav till exempel Katarina II av Ryssland en kommission uppdraget att utarbeta en ny strafflag, där dödsstraffet skulle uteslutas.
I Sverige tog Gustav III intryck av upplysningsfilosofin. Han föreskrev 1777 att ingen dödsdom fick verkställas utan hans personliga godkännande och föreslog samma år inför riksdagen väsentliga begränsningar av dödsstraffet. Alla reformförslag blev inte genomförda, men Gustav III utnyttjade i stället sin makt att bevilja nåd vid dödsstraff.
Tanken att beröva en människa livet som straff för en begången oförrätt har gamla anor. Vissa forskare hävdar att dödsstraffet har sitt ursprung i heliga offerriter, där människor offrades till gudarna. Andra menar att grunden till dödsstraffet lades i den rättsordning som antas ha funnits bland folken kring Medelhavet i skedet innan en högre stående stadskultur, med organiserad statlig centralmakt, började utvecklas någon gång på 700-talet före Kristus. Dessa samhällens rättsregler kom också att prägla rättsbildningen bland germanerna och folken i Norden.

I enklare samhällsstrukturer, där samhörigheten byggde på blodsband, gemensamt språk och tradition, slöt man sig samman i byar som skydd mot yttre fiender. En ensam ledare hade rätten att ge militära order och vidta de åtgärder som var nödvändiga för att säkra gruppens överlevnad. Detta resulterade i en primitiv militärstraffrätt där dödsstraffet användes för att upprätthålla den nödvändiga disciplinen.

Internt fanns ingen central, dömande maktinstans. I stället löstes tvister mellan byarna genom hämnd. Ett brott begånget av någon ur en annan gruppering skulle vedergällas, och ur detta växte tanken på blodshämnd fram.
Eftersom dessa fejder kunde äventyra samhällenas hela existens fanns alltid ett starkt tryck för att hålla fred. Med tiden utvecklades en försoningsrätt. I folkförsamlingen, som vanligen bestod av alla vapenföra män, kunde fred slutas mellan stridande parter genom erläggande av en bot till den som kränkts.
När mer organiserade samhällen hade bildats blev dödsstraffet ett medel att upprätthålla lydnad och ordning. Härskaren blev den som – med oinskränkt makt och påstådd gudomlig rätt – ersatte det gamla vedergällningssystemet med sin rätt att utkräva bestraffning. Dödsstraff kunde därmed beordras i det organiserade samhällets namn.
Under antiken växte en ur modernt perspektiv mer civiliserad styrelseform fram. De grekiska stadsstaterna styrdes inte enväldigt av en härskare, i stället rådde ett folkvälde där medborgarskapet var viktigare än stamtillhörigheten. Rättsskipningen sköttes av folktribunaler. Ett berömt exempel på dödsstraff inom denna kultur är när filosofen Sokrates blev anklagad för att ha utövat ett skadligt inflytande på ungdomen och för att missakta statens gudar. År 399 f Kr dömdes han av en folkdomstol till döden och avrättades genom att han fick tömma en bägare med gift.
I Aten och Rom lades grunden till många av de filosofiska, politiska och rättsliga principerna i det västerländska samhället. Ändå saknades ofta respekt för enskilda människors liv – slavar och förrädare mot staten avrättades utan betänkligheter. I det sönderfallande romarriket på väg mot sin undergång utnyttjades dödsstraffet flitigt. En hel romersk legion på 4 000 man halshöggs till exempel som straff för att ha begått övergrepp i krig.
Inom judendomen och den framväxande kristendomen rättfärdigades dödsstraffet genom en teokratisk vedergällningslära. I det förbund som enligt Gamla testamentet hade upprättats mellan Gud och folket åtog sig folket att följa de regler som givits av Gud. På så sätt skapades ett samband mellan religionen och rättsskipningen.
Läs mer om detta.


11 aug. 2016

My mistake

Photo from the old Rauma.
Remember that empathy, not love, is the true emotional glue that holds couples together, 
said  Jeffrey Bernstein Ph.D according to Psychology Today.
I think love is a real feeling and same time, of couse, true emotion.
But
I have made the mistake that I thought that so called burning love alone would be one kind of sufficient basis for partnership.
- no more further comments to make.

8 aug. 2016

sannfinnar igen och igen ...vilka kanske misstänks för hets mot folkgrupp

Polisen i Uleåborg har inlett
en förundersökning om
Tynkkynens Facebook-skriverier, sa
utredningsledaren, kriminalöverkommissarie
Tapani Tasanto vid Uleåborgspolisen.
Nu en finne Sebastian Tynkkynen, som är ordförande för Sannfinländarnas ungdomsförbund Finsk Ungdom, misstänks för hets mot folkgrupp. Ett tiotal sidor av sådant som Tynkkynen skrivit hade bifogats i brottsanmälningen.
Polisen i Uleåborg har inlett en förundersökning om Tynkkynens skriverier på Facebook. Enligt personen som polisanmält Tynkkynen har han spridit felaktig, falska och aggressiv information och attityder som sätter landets muslimska befolkning i en ojämlik position, uppger kriminalkommissarien.
Utredningen fortsätter så, enligt fnb, med att polisen hör Sannfinländarnas ungdomsförbunds ordförande Tynkkynen i fallet.