Here we go

All band: Me, myself, I and Heikki (the bass player gets a job), we´ll take some gigs sometimes in clubs and other good places.
We ´re playing, `couse we like it. The subscription from here.
(Next gig 29.6.2011 - Get your ass at K-Klubi)
Next gig: 28.7 - Hiili, Aurinkoterassi). My regards.
Get your ass at Resistori-Klubi: Next gig: 29.9.2011 .. .. !
Next gig 1.5 at Kuopio Market Square at 14.00.
Next gig playing for Save the Rupla, 28.7.12 at Piispanpuisto (at Bishop´s Park of Kuopio).
Now: I´m gonna present some of my texts in three languages  with simple accompaniment at next TEXTfirst night.
Get your ass at Henry´s pub  15.1.2013 at 22h, for my please,..and the new gig: April 16nd.
I will get my ass and quitar to Lekkeri 13.4.2013 @ Helmi's birthday party with streetpunk.
the next time you will see me in Kuopio will be 26th May 2013. there comes a gig ... at Pushkin's statue to start at 12:00.
Next gig playing for Save the Rupla, 23th November 2013 at Rupla. Starts at 14:00 -> Get your ass on there where occurs!
Nästa min spelning ska finnas på Nykterhetshuset 2014/12/04 (kl 11:00) i Kuopio. Hör du, som nya arbetarklassmusik, några bra låtar.
The Next gig will be May 1, 2014 on Kuopio Market Square's stage at 9.00.
.. and you will also see me in Kuopio on the gig-stage at the lake of Valkeinen about at fourte
en May 1, 2014.

hemmagården på onsdag, den 28:e dagen kl 21 i denna månad ->
Ro sitt röv hit och se:
The Old Union Band.
The solo-gig on the Kuopio's VR-Magazine at 8/08/2015 Saturday. There will be some kind of antifascist theme. Get your ass there at 19:00. The next gig at same place at 29/8/
den spelningen på Kuopios marknadstorget den lördag, 12 september (2015) klockan 11 framåt.
det kommer att
finnas upproret nu!
Live at BilliardCenter oct 30, 2015. The FridayBand.
scenen 6 augusti `16 på Peräniemenkasino i Kuopio.
Följande gig på scenen 12 augusti `17 vid Peräniemenkasino i Kuopio-stad.
Jag har startat nya soloalbumsinspelningar.

Ps. Someone did ask,
my first album The Desert Songs is sold out.
I `m sorry.
(we are working with the new material)
(Update 20.9.11: Heikki has left the band.)
(Update 08.7.12: ROH Band Mark II works)
(Update 30.3.14: The Old Union Band has been formed)
(Update 30.8.15) the newly named: Fridayband.

31 aug. 2014

närä varandra än himlakropparna

De säger att rymden är "de relativt tomma områdena" i universum som finns utanför himlakropparnas atmosfärer.
Men säger jag att där finns ingen tomma rymden.
Emellertid vi har ingen vet om det.
Så, när jag får finnas med henne - kan jag glömma mina värdliga bekymmer.


27 aug. 2014

Vad mej angår ..

Ett trä-par på Vanuvuori.
...
älskar jag henne.
Hon är ljuset i mitt liv.

Hon finns i mina tankar dygnet runt.
Jag står som en tonårspojke igen.
det reser upp mitt liv.

De världsliga sorger och bekymmer rör inte oss.
Vi vet, men det gör inte ont.


25 aug. 2014

på Twitter

Jag ser att det är social- och hälsovårdsminister Laura Räty är det en som har pratat om skatteplanering, och man har väckt upprördhet.

Har hon yttrandefriheten, inte ens så mycket?
Där finns en spänningen i samhället som hela tiden tenderar att begränsa den språkliga uttryck.


19 aug. 2014

Dom säger att jag har kommit att bli blinda för takten

Felix Mendelssohn:
People often complain that music is too ambiguous, that what they should think when they hear it is so unclear, whereas everyone understands words. With me, it is exactly the opposite, and not only with regard to an entire speech but also with individual words.
But I need words, they are part of me.
Music and words together, so I compose.

Mendelssohn adds (in a letter to Marc-André Souchay, 15.10.1842)
... These, too, see to me ambiguous, so vague, so easily misunderstood in comparison to genuine music, which will soul with a thousand things better than words. The thoughts, which are expressed to me in this music that I love are not too indefinite to be put on into words, but on the contrary, too definite.
That´s why we need words?


16 aug. 2014

lyssna om Frescobaldi

Girolamo Frescobaldi var 1600-talets förnämste orgelspelare och kompositör för sitt instrument. Frescobaldi var en av pionjärerna inom stylus phantasticus.
han intar en betydande plats i tonkonstens historia, och man var den förste, som använde den så kallade tonala fugan.
I dag lyssnar vi om hans musik åt konsert.

Man arrangerar här festivalen, finns det The Nordic Historical Keyboard Festival, som uppmärksammar historiska tangentinstrument, i Kuopio. Syftet med
festivalen är att ge de som spelar ett historiskt musikinstrument en möjlighet att träffas samt göra instrumenten och de nordiska kompositörerna kända bland en bredare publik.


13 aug. 2014

an anchor downI want
to stay here,
in this human
relationship
- and walk hand
in hand
into the sunset.


12 aug. 2014

.. уверены в своей правоте

Произведение искусства: Иероним Босх.
Салла Сайхо считает, что черно-белая модель является усвоенной: в ней подчеркивается авторитарная жесткость окружения, в котором формировалась личность, его прокрустово ложе мысли.
Вполне нормальным является делить вещи на плохие или хорошие, правильные и не правильные и т.д., но излишне жесткий подход рождает конфликт. Чрезмерно черно-белое мышление приводит к тому, что индивид легко встает на позицию защиты себя и обвинения других.
Противоположностью черно-белого мышления является гибкое таковое – это, когда мир вокруг и явления рассматриваются с искренней заинтересованностью и любопытством, когда у явлений выявляется много черт. Гибкое мышление предполагает признание различных точек зрения и взглядов на одни и те же вещи.
Она уверена, что подобная модель весьма широко распространена.

Åh er, ett par vargar

Bäst följer för
ett par vargar.
nån gnäller över ett par vargar.
Ett par vargar ytterligare har nu skjutits
 ...  ingen jakten här.


det regnar nu på utanför.
men man älskar bara ännu mer.
Då, man kommer bra nära bara man får in ett par vargar i naturen.8 aug. 2014

Adjö, teosofin

Bild: Odd Nerdrum.
Alldeles i början.
i Det fanns nån äldre trosuppfattning av teosofi (av grek. theos, gud, och sofia, vishet, vishet i fråga om det gudomliga).
Det gick så att där finns sju processer ansågs äga rum simultant av evighet inom Gudomen.
Den första av dessa processer är den outsägliga och ofattbara, som står de icke-varat närmare än varat. Sen den sjunde av dessa processer är Sophia, den gudomliga Visheten, som på Ordspråksbokens vis beskrivs med ett kvinnligt bildspråk.
Senaste talet var en tid av sönderfall av teosofin.
Nu, detta i teosofiska böcker som hänvisar sig till den invigningensvägen fungerar inte längre.
Det kan bara att ge upphov till förvirring - nu och i framtiden.


6 aug. 2014

i min sikte

kärleken är universell och obegränsat - det finns i allt, och det fungerar i varje uppror i namn av mänskligheten, mot förtryck.

Det är underton av själens sympati.
Det fungerar i alla kärleksballader.
Bibeln: 1 Korinthierbrevet 13. Kärleken är störst av allt.
Allt.

5 aug. 2014

a lazy-worm, perhaps, but did not the demon

Mother russia and the Stalingrad's victory statue.
According to The Economist president Barack Obama has spoken - he dismissed Russia as a nation that `doesn't make anything´, and they used to die for too young age, and so on...
What America does?
It supports torture and state terrorism.


4 aug. 2014

The good for children

According to Pediatrics an new study suggests that the influence of video games on children, for good or for ill, is very small when compared with more so called enduring factors, such as whether the child is from a functioning family, their school relationships, and whether they are materially deprived.

The new study suggests video game-playing for less than an hour a day is linked with better-adjusted children and teenagers. The research, carried out by Oxford University, found that young people who indulged in a little video game-playing were associated with being better adjusted than those who had never played or those who were on video games for three hours or more.

This new study suggests video game-playing for less than an hour a day is linked with better-adjusted children and teenagers.
Learn more.


3 aug. 2014

”ett moraliskt illdåd och en kriminell handling”,

FN-chefen Ban Ki-moon och hans vän Fidel Castro. 
så beskrev FN-chefen Ban Ki-moon om det.
Ännu en FN-skola har attackerats med minst tio döda som följd. Enligt internationella medier i Gaza håller en del av de israeliska trupperna på att dra sig tillbaka.
.. tillägger man att IDF upprepade gånger fått information om var FN-skolorna finns och avslutade med att detta vansinne måste stoppas.

Bara de senaste två dygnen har minst 110 personer dödats i Rafah staden.


1 aug. 2014

You are nearly ruined

or not.

City lights give us one kind image of hope, perhaps. I feel free.
A man who is happy relationship with another human being is never alone - and even though he would have to be alone sometimes, this loneliness is qualitatively different than the desolate loneliness.
This is easy, when I last been in love?
Never before as it goes now.