Here we go

All band: Me, myself, I and Heikki (the bass player gets a job), we´ll take some gigs sometimes in clubs and other good places.
We ´re playing, `couse we like it. The subscription from here.
(Next gig 29.6.2011 - Get your ass at K-Klubi)
Next gig: 28.7 - Hiili, Aurinkoterassi). My regards.
Get your ass at Resistori-Klubi: Next gig: 29.9.2011 .. .. !
Next gig 1.5 at Kuopio Market Square at 14.00.
Next gig playing for Save the Rupla, 28.7.12 at Piispanpuisto (at Bishop´s Park of Kuopio).
Now: I´m gonna present some of my texts in three languages  with simple accompaniment at next TEXTfirst night.
Get your ass at Henry´s pub  15.1.2013 at 22h, for my please,..and the new gig: April 16nd.
I will get my ass and quitar to Lekkeri 13.4.2013 @ Helmi's birthday party with streetpunk.
the next time you will see me in Kuopio will be 26th May 2013. there comes a gig ... at Pushkin's statue to start at 12:00.
Next gig playing for Save the Rupla, 23th November 2013 at Rupla. Starts at 14:00 -> Get your ass on there where occurs!
Nästa min spelning ska finnas på Nykterhetshuset 2014/12/04 (kl 11:00) i Kuopio. Hör du, som nya arbetarklassmusik, några bra låtar.
The Next gig will be May 1, 2014 on Kuopio Market Square's stage at 9.00.
.. and you will also see me in Kuopio on the gig-stage at the lake of Valkeinen about at fourte
en May 1, 2014.

hemmagården på onsdag, den 28:e dagen kl 21 i denna månad ->
Ro sitt röv hit och se:
The Old Union Band.
The solo-gig on the Kuopio's VR-Magazine at 8/08/2015 Saturday. There will be some kind of antifascist theme. Get your ass there at 19:00. The next gig at same place at 29/8/
den spelningen på Kuopios marknadstorget den lördag, 12 september (2015) klockan 11 framåt.
det kommer att
finnas upproret nu!
Live at BilliardCenter oct 30, 2015. The FridayBand.
scenen 6 augusti `16 på Peräniemenkasino i Kuopio.
Följande gig på scenen 12 augusti `17 vid Peräniemenkasino i Kuopio-stad.
Jag har startat nya soloalbumsinspelningar.

Ps. Someone did ask,
my first album The Desert Songs is sold out.
I `m sorry.
(we are working with the new material)
(Update 20.9.11: Heikki has left the band.)
(Update 08.7.12: ROH Band Mark II works)
(Update 30.3.14: The Old Union Band has been formed)
(Update 30.8.15) the newly named: Fridayband.

30 apr. 2013

Så vi finnar brukas att säga: Klara vappen, bara vatten hela natten

 pink finns.

Jag har gjort något liknande ...minns jag.
Det var spelningen åt legendarisk K-Klub  (26 juni 2011) -
Vi spelade vid slutet den långa psykedeliska låten Wasp,
som analyserar om sinnesjuka, kallade posttraumatiskt stressyndrom.
De publiken tackades där.


29 apr. 2013

The awaking time

 One of his students asked Buddha:
Are you the messiah?
No,
 ...answered Buddha.
Then are you a healer?
No,
 ...Buddha replied.

Then are you a teacher?
 ...the student persisted.
No, I am not a teacher.
Then what are you?
 ...asked the student, little bit  exasperated.

I am awake,
 ...Buddha replied.
This is a state of brain.
Therefore, noticed we, the brain is useful to examine.

Hi, now I understand better even my ex-neighbor:
The participants in the high psychopathy group exhibited significantly less activation in the ventromedial prefrontal cortex, lateral orbitofrontal cortex, amygdala and periaqueductal gray parts of the brain, but more activity in the striatum and the insula when compared to control participants, the study found.

The high response in the insula in psychopaths was an unexpected finding, as this region is critically involved in emotion and somatic resonance.
Hence, examining the neural response of individuals with psychopathy as they view others being harmed or expressing pain is an effective probe into the neural processes underlying affective and empathy deficits in psychopathy,”

A marked lack of empathy is a hallmark characteristic of individuals with psychopathy,
said the lead author of the study, Jean Decety.

This is the first time that neural processes associated with empathic processing have been directly examined in individuals with psychopathy, especially in response to the perception of other people in pain or distress, 
he added.

Decety is one of the world’s leading experts on the biological underpinnings of empathy. His work also focuses on the development of empathy and morality in children.

There prisoners, who are psychopaths lack the basic neurophysiological `hardwiring´ that enables them to care for others, according to a new study by neuroscientists at the University of Chicago and the University of New Mexico.
Relative to non-psychopathic criminals, psychopaths are responsible for a disproportionate amount of repetitive crime and violence in society.
The results of the study, which could help clinical psychologists design better treatment programs for psychopaths, are published in the article, Brain Responses to Empathy-Eliciting Scenarios Involving Pain in Incarcerated Individuals with Psychopathy, which appears online April 24 in the journal JAMA Psychiatry..


They used to called it ‘ghost money’ - and we call it just crimes

We called it ‘ghost money’, 
says president Hamid Karzai’s office
Yes,
The biggest source of corruption in Afghanistan was the United States itself.
Read about more, what  `American official said´ according to New York Times.
The World Police? Sure? I think that it reminded of a big city's cop who is corrupt through and him is indistinguishable from the criminals.
He is in every other B-level actionmovie.

Form the other source (august 23rd, 2010):
The rampant corruption coursing through President Hamid Karzai’s administration is probably the biggest impediment to success in the Afghanistan war for U.S.-led forces, but more of this corruption is coming to light as a widening probe has implicated Karzai’s closest adviser as well as members of Karzai’s family.

Now we know, like the Iranian cash, much of the C.I.A’s money goes to paying off  `warlords´ and politicians, many of whom have ties to the drug trade and, in some cases, the Taliban.
The result, American and Afghan officials said, is that the agency has greased the wheels of the same patronage networks that American diplomats and law enforcement agents have struggled unsuccessfully to dismantle, leaving the government in the grips of what are basically organized crime syndicates.


28 apr. 2013

Dom som har inte intresserade av öppenhet mot världen

Självmord av Andy Warhol i 1963.
Finlands svenska metodistkyrka har inlett en utredning om sexuella övergrepp mot barn.
En pastor inom kyrkan misstänks ha förgripit sig på barn under en lång period från 1960- till 1990-talet
(kyrkan tillkännagav informationen vid samtliga församlingars gudstjänster i dag).

Jag väntar på när att det antroposofers Kristensamfundet eller den teosofiska Liberala katolska kyrkan skulle göra samma sak.


Söndags finansiella rapporteringen: det faktum att under fem år

Finns såsom ålar här,
eller likasom `vargar i en bur´ , den gamla finska ordspråket.
Rykten har gjort gällande att Osmo Soininvaara har sagt detta:
vårt gemensam valuta euro kan man inte sparas, även om den räddning skulle ligga i allas intresse,
Och de andra har gjort gällande att domen innehåller ett antal felaktigheter.
Men i mycket av samma linje finns bland annat Nobelpristagarna i ekonomi Paul Krugman - också i det faktum att EU nu sparar sig själva till döds.
Den tyska politikens utgörs av budgetåtstramningar för att stöda euron, men ..
Ytterligare ett nytt scenario har målats upp kring eurokrisen och en lösning av den. Teorin går ut på att Finland skulle avstå från den gemensamma valutan.
Strategia Economics Matthew Lynn skrev att allt ännu är möjligt, men att en lösning kunde vara att Finland bestämmer sig för att lämna eurozonen. Det här skulle föregås av att läget i Spanien urartar i panik och att Italien som en följd av detta drar sig ur eurozonen. Enligt Lynn skulle italienarna inte gå med på att det öses allt mer pengar på spanjorerna.

Får man tro Lynn, skulle följande logiska steg vara att Finland lämnar eurosamarbetet. Han motiverar det här bland annat med att Finland är ett litet land med en stark ekonomi.
Följden av en `Fixit´ skulle antingen vara att euron helt och hållet slopas, eller att valutaunionen genomgår stora förändringar. I praktiken skulle den framtida eurozonen bestå av färre länder och ha mer bindande regler.
Kan man se det allmänna, i Europa, bara förstörelse och dumhet, eller bara dumhet och förstörelse?

postskriptum,
det förtroendet går till noll

Där fanns en 28-årig studerande vid namn Thomas Herndon att en av de ekonomiska studier som nedskärningslinjen baserats på innehåller omfattande fel. Nationalekonomerna Carmen Reinhart och Ken Rogoff har blivit kända för en studie som behandlar förhållandet mellan offentlig skuldsättning och ekonomisk tillväxt.
Deras teori, som bland annat commissioner Olli Rehn hänvisat till, baserar sig på att en hög offentlig skuldsättning påverkar den ekonomiska tillväxten negativt.
Denna doktrin, som EU lita på, är helt falskt.
Nämligen, Herndon upptäckte att Reinhart och Rogoff varit selektiva i sin användning av data, använt sig av tvivelaktiga mätningsmetoder samt gjort ett kodningsfel i en exceltabell. Efter att ha korrigerat felen visade Herndon att den ekonomiska tillväxten, trots en offentlig skuldsättning på 90 procent, var 2,2 procent, och inte – 0,1 procent, som Reinhart och Rogoff ursprungligen påstått.
Herndons upptäckt har fått mycket uppmärksamhet.
Dels därför att den drar mattan under mycket av den vetenskapliga grund som austeritypolitiken vilat på, men dels därför att det så tydligt verkar som om man varit ute efter att utföra studien så att man får ett visst resultat.
Detta resultat enligt Li Andersson, ordförande för Vänsterunga,  har varit av politiskt stor betydelse för att motivera den politik som genomförts i krisländerna. En politik som redan nu har fått väldigt allvarliga negativa följder, både för invånarna i krisländerna och för hela det europeiska projektet.
Här finns förtroende snart blir noll, lämna din plats, kommissionen!

27 apr. 2013

Brevet till mig själv ..

Hamish Blakely, en österrikisk konstnär som har skapat en serie
av målningar med dansare, och har man skapat skönhet som
hittas i den mänskliga kroppen.
Kära, megafon-vittnet.

Vad har hänt för mig?
Det vad som hände med mig inne mitt sinne, kan finnas det delvis smärtsam, men delvis smickrande.
För mig, klarnade hela historien i ett nytt ljus, med min egen rol i där, med min poäng.
Ja,
Nämligen, detta var inte något sådant än vad är normala med dom som `tror´ på reinkarnation. Nej,
Nämligen, det är det enda som kan ses tydligt i efterhand, det noterade finska teosof Pekka Ervast, kommer världen villiga att belöna den när manen avviker från sin andlig väg.
Således i fortsätta kan han gå fel ännu mer.
En vän till mig är nu i samma tillstånd där var jag innan.
En blind.

26 apr. 2013

Yttrandefrihet under angrepp igen i Europa

Ordföranden för Finska PEN Jarkko Tontti sade att ungerska författare är rädda.

Han har rätt, för mänskligrättigheterfrågor i Ungern har gick tillbaka i hundratals år, och bor i helvetet, där politiskt förtryck är vardagsmat.

Situationen är inte alls så svartvit som de finländska journalisterna påstår, sa viceambassadör György Urkuti. Ungerska diplomater till frän attack mot finländsk press.
Enligt honom har Finlands medierna förmedlat en ensidig bild av läget i Ungern. Man har nöjt sig med att förmedla oppositionens åsikter.
Det fanns i dag då det finsk-ungerska vänskapsförbundet ordnade debatt i Helsingfors om den politiska situationen i Ungern, och Ungerns viceambassadör var sur på de finländska journalisterna.
De inbjudna deltagarna från den ungerska ambassaden riktade en bredsida mot finländska medier.
Men skulle det vara ett allvarligt brott och mot till mänskligheten att ta med hänsyn till deras klagomål.

Bland annat EU- och de finländska medierna har varit närvarande aktuella nyheter om den nya författning av Ungern.
Inbegripet EU-kommissionens ordförande José Manuel Barroso är oroad.

Den initiativtagaren är här tillbacka

Susanna Kuparinen,
älskar jag denna
kvinna.

Hon är tillbacka
på pressklubben
snart igen åt Yle Tv2.
Att stirra på aftonklänningar och handskakningar är den verkliga kärnan i finländskheten, vår minsta gemensamma nämnare. Det sega och tåliga vindtygsfolket längtar efter hovfester, trots att vi lever i en republik.
Det sade Ruben Stiller en gång (6.12).

den sanningen om språkundervisning


 MacArthur Park by Jimmy Webb self.
Vi har känt till 50 år, vad och hur de språk verkligen måste läras till barn att barnen kommer lära sig men stilla den substans undervisats fel - helt till helvetet.
Det säger också språkforskaren professor Janne Saarikivi om utbildning idag i HS.
Också det faktum att språk expandera och utveckla sitt tänkande, framkommit först.
Vi behöver denna visdom; det sparas så mycket tid, ansträngning och samt mänskliga resurser.


Still the goes

in Benugo's coffe one can get freshly
squeezed oranges, at London.
We've got five years, stuck on my eyes
We've got five years, what a surprise
We've got five years, my brain hurts a lot
We've got five years, that's all we've got,
Lyric by David Bowie.

This is the euro, it has a `limited chance of survival´; the common currency may only last five years, claimed Kai Konrad, one of the German government’s closest economic advisers, in magazine named Welt am Sonntag.
I think I saw you in an ice-cream parlor, drinking milk shakes cold and long, 
add Bowie.
News had just come over, we had five years left to cry in
News guy wept and told us, earth was really dying
Cried so much his face was wet, then I knew he was not lying
I heard telephones, opera house, favorite melodies
I saw boys, toys electric irons and T.V.'s

Five years is wishful thinking, if we do everything possible, it works for this five years period.
Of course, if the Mediterranean countries learn to pay their own debts, however. ..

I believe.

25 apr. 2013

Svenskskandal igen - nu blir det förbannad

Markus Wiechel har mycket tydligt ställt sig bakom partiledaren Jimmie Åkessons absoluta förbud mot rasistiska och extremistiska uttalanden. Se Expressen om vad har han sagt.
Det rasistiska och aggressiva språkbruk där ger en helt annan bild än det de, Sverigedemokrater, försöker ge utåt.
Vi har exakt samma problem med Sannfinländarna.

Markus Wiechel  kallar svarta afrikaner för `satans jävla aphelveten´ och `efterblivna jävla pensionsräddare!´
För sanningen är att många kommuners utmaningar skulle vara ännu större om vi inte hade invandring, 
sa näringsministern Maud Olofsson.

Förresten:
Markus Wiechel,  Martin Kinnunen ... varför Sverigedemokrater har så många finska namnen?

Den fria debattkulturen - klicka om detta

Dresden - Nazifrei – Dresden.
i Tyskland, talas om saker vid deras rätta namn.
Där kommer dåliga nyheter för yttrandefriheten, men mer lösningen på det.
Hat mot forskare hotar debatten - Flera forskare Yle Nyheter frågade ville inte ställa upp på intervju för frågan är så känslig och de är rädda för att få fler negativa kommentarer av publiken.
Flera experter och forskare har under senare år blivit mycket försiktiga i att medverka i offentligheten på grund av rädsla för att råka ut för hatiska kommentarer.
Men där fanns en som har drabbats och som vill kommentera det är forskaren Antero Leitzinger på Migrationsverket:
Det skickades ett meddelande till min arbetsplats. Det innehöll ett rasistiskt budskap och samtidigt foton på mig och min fru.
Vem som låg bakom meddelandet och vad motivet var förblev ändå oklart.
Jag kan berätta för er, är det motivet för en rasistisk eller fascistisk - både och, kanske.
Experternas rädsla att uttala sig gör att den offentliga debatten blir mer ensidig och kanske till och med aningen missvisande, sa forskaren Pentti Raittila vid Tammerfors universitet.
Dom känner till det här väl eftersom han forskar på temat hatisk kommunikation för tillfället och har gjort anonyma intervjuer med flera finländska forskare.

Byttes up på andra inhemska.
Jag gjorde det, när atmosfär för diskussion började kännas alltför smärtsamt. Det hjälpte det mig på många sätt, eftersom faktiskt jag inte talar om samma språk till hela vägen med nationalistiska gäng.

Liksom hatforskaren Raittila säger att man aktivt borde stöda experter och forskare och se till att de inte tiger till följd av hatmeddelanden.
Enligt honom det är en förlust för hela samhället och demokratin om några aktiva hatare får tyst på experter och olika synvinklar i debatten.
Se Spotlight i dag klockan 21.30 i Yle Fem.


24 apr. 2013

Politiköversynsförfaranden

Centern ligger nu enbart en procentenhet bakom samlingspartiet som har ett stöd på 20,1 procent. Centern har kilat förbi sannfinländarna och blivit landets andra största parti.
SDP ligger fyra nu, med ett stöd på 17,9 procent, visar en mätning av Helsingin Sanomat.

Stödet för regeringspartierna ligger nu på rekordlåga 61,1 procent. Det sammanlagda stödet för oppositionen, det vill säga centern (19,1%) och sannfinländarna (18,8%), är 37,9 procent.

Mätningen beställdes av TNS Gallup och besvarades av 2 344 personer. Felmarginalen är drygt två procentenheter i vardera riktning. Alla förändringar är i felmarginalen.
Alla förändringar är stöd för felmarginalen, men nyheten är bra, eftersom Centerordförande Juha Sipilä är inte en modern media-geek, men frågan expert, och fortfarande gör allt med sin egen kompetens.
Felmarginalen är viktigt att ta hänsyn, men ändå den stora raden av förändringar är omedelbart synliga.

23 apr. 2013

vara en prioritet för brottet


Finns det så att den som dömts för ett brott borde inte få representera folket i riksdagen överhuvudtaget?
Jag tror att det också kan bero på brott.

Centerriks-dagsmannen Antti Kaikkonen kan fortsätta som viceordförande i stora utskottet, trots att han fått en villkorlig dom i valfinansieringshärvan. Centerns riksdagsledamot Kaikkonen får fortsätta trots sin villkorliga fängelsedom för valbidragsaffären kring stiftelsen Nuorisosäätiö.

Jag håller med Petteri Orpo, ordförande för den största riksdagsgruppen Samlingspartiet, säger att fallet Kaikkonen är annorlunda till sin natur än fallet Jussi Halla-aho, Sannf.
Halla-aho var tvungen att lämna sin post som förvaltningsutskottets ordförande efter att han dömts till böter i Högsta domstolen.
Enligt honom har i fallet haft Halla-aho domen, de förda diskussionerna och hans egna yttranden en så kraftig koppling till arbetet i det utskott han ledde att utskottsmedlemmarna upplevde det som ett problem.

Jag tror att rasistiska brott är det värsta av allt.
Och denna lösning blir understrecket detta.

Alla gruppordförande förutom Sannfinländarnas uppger att Kaikkonen fortfarande har deras förtroende. Riksdagsgruppernas ordförande diskuterade Kaikkonens ställning på tisdagen.
Kaikkonen skriver i sin blogg att det är bra att gruppledarna nu har behandlat saken. Själv känner han att han har straffats nog och att det finns viktigare saker att fundera på (såsom integritet och heder?).

The lost wisdom

The Phaistos Disk, one of the most valuable exhibits from the
ancient world.
The exact date of the disk is also questionable, but it probably
dates to the end of the First Palace period 17th century BCE.
The clay disk was found at the Palace of Phaistos.
The inscriptions run in a spiral form starting from the edge
towards the center.
This is therefore the earliest known example of printing.
The words, formed by groups of symbols, are separated by
incised vertical lines. There are 45 different symbols occurring
241 times.
Each symbol perhaps represents a syllable or ideogram.
The script has not yet been deciphered despite the numerous
attempts over the years.
The structure in the bottom of the Sea of Galilee in Israel is comprised of basalt rocks, arranged in the shape of a cone.
It measures 230 feet, so about 70 meters, at the base of the structure, is 32 feet, that is to say 10 meters, tall.
And weighs an estimated is about 60,000 tons. According to CNN it is twice the size of the ancient stone circle at Stonehenge in England.

So this mysterio-place is very old.  In old mysterio-religions there were important in the initiation rituals.
It is curious that in the current materialism, that we have completely lost sense of what those at the wrists were made, why they were so important, and who has chosen places which they were built.
There are a lot of questions, but the human inwardness
will be always left over and it remains a mystery.

There is changed in consciousness, a new bright consciousness of the soul, to lose it all in the past. It is, as Rudolf Steiner said in Finland (in 1912), our the national epic's Sampo, which breaks down into pieces, but man builds itself again, is this consciousness-soul.
We who have built it, we know again.

According to Juche spirit of self-reliance

North Korea needs the Internet and instantly food to people,
but they only have weapons - to kill others.

As usually (since the early 1990s)  North Korea heads into the time of year when its food supplies run low, it appears to be looking for new donors.

North Korea may face a severe food shortage, told ambassador Hong Gyu to President Elbegdorj, according to the account.
Mr. Hong then asked for Mongolia to consider the possibility of delivering food aid to North Korea, the account said.

According to WSJ it was at a courtesy call on the Mongolian president last week: Pyongyang’s new ambassador made a request for food aid, according to the official website for the head of state.

North Korea’s toughest part of the year for food begins in April and runs through September, when the annual corn harvest begins.
Kwon Tae-jin, a scholar on North Korean agriculture in Seoul said that last year’s yield was moderate, but not sufficient to tide the country over.
Food isn’t sufficient to go around for everyone, said Dr. Kwon, a director at the Korea Rural Economic Institute in Seoul.

There are other signs of food shortages.
Daily NK, a news website staffed by North Korean defectors, reported last week that Pyongyang did not distribute food to the northernmost province for the biggest holiday of the year; the April 15 anniversary of the birthday of North Korean founder Kim Il Sung.

Ofcourse assistance from international organizations and South Korea has dropped in recent years but President Park Geun-hye has pledged to continue providing aid to the North despite a deterioration in relations with Pyongyang. Mongolia is last friend this bloody of this dictatorship.

Since the severe famine in the 1990s, North Korea has struggled to feed its people.
Finnish communist leader Arvo Aalto had a time in the late 1980s to see the `heyday´ of the of North Korea, where getting excited Juche philosophy.

Reijo Käkelä,
the Secretary-General (1984-1988).
And it was Reijo Käkelä who told Arvo: `perhaps you must do it, you gotta stick to the Juche ideology in your ass´.
The Juche, compact political thesis formed by Kim Il-sun and other party theorists such as Hwang Jang-yop, were elaborated the Juche Idea into a set of principles that the government uses to justify its policy decisions. Among these are a strong military posture and reliance on Korean national resources.

The name comes from juche, the Korean translation for the philosophical and Marxist term `subject´.
According to Kim Il-sung, the Juche Idea is based on the belief that `man is the master of everything and decides everything´.
So Let’s Help.

22 apr. 2013

att gå med den vilsen mänskligheten

Paino Pohjolainen: Det sista kvällsmålet
Catharose de Petri, tonen i hennes texter, vilken sätt hon behandlar denna mänsklighet där-som hotas att komma halkar efter.
Jag påminns om vad Rudolf Steiner sade av dem, katarerna, i sin presentation som kallas Det femte evangeliet, och i där Jesus ord till essenserna (jag vill påpeka att denna beklagliga ton ju känner jag inte i de böcker av Jan van Rijckenborgh).

1913 höll så Steiner fem föreläsningar i Oslo om evangelierna. De kom att publiceras under titeln Det femte evangeliet, taget direkt ur Akashakrönikan.
i dessa föreläsningar försöker Steiner fylla de luckor, som han menar finns i bibelns fyra evangelier, genom att komma med vissa detaljer ur Jesu liv. Inför hans själs ögon utspelas händelser som Jesus var med om och som skildrats i många obekräftade legender.
Han såg den unge nasarén resa till många främmande länder i akt och mening, att studera de olika folkens religioner, invigningskulter, och när han besökte vid hos essenserna,.för att så småningom, som Kristus, kunna i sig uppfylla och bära alla religioner.

Denna titel valde Steiner för att antyda att Akashakrönikan och Steiners bok Det femte evangeliet, en dag skulle komma att bli det nya evangeliet för hela mänskligheten.
Och jag citerar Steiner: Verkliga antroposofer skall riktigt behandla detta femte evangelium, som är givet med gott förtroende. Tag det med, berätta om det i era grupper, men säg till hur det måste behandlas! Laga att det inte pietetlöst (utan vördnad) kastas ut bland dem som kanske förhåna det.
Det var min plikt att ge det femte evangeliet, vilket är mig heligt.
sade Steiner.
Det är i alla fall vad han själv sa.
Utan att förut ha studerat bibelns fyra evangelier, höll Steiner en serie föreläsningar om evangelierna och gjorde gällande, att han läste direkt ur Akashakrönikan. Fri från allt kristet tänkande gick han i denna osynliga verklighet utan fördomar och med en tränad iakttagares vetenskapliga objektivitet.
Rudolf Steiner var under hela sitt liv ovillig, att acceptera något av den kristna uppenbarelsetron, och uppträdde därför med avstånd till kyrkornas, som han menade, ortodoxa, dogmatiska och bokstavstroende kristendom.
Här ska också sägas, att Steiner växte upp utan någon som helst kristen fostran.
Hemmet var helt och hållet präglat av fritänkarmiljö. Han säger själv, att hans uppfostran var rent vetenskaplig.

Den ökända Zombie Nattvarden
av Erik Arreaga och Enrique Robled.

Den kristendom som Steiner sökte, efter sina meditativa andliga iakttagelser av världen, krävde en ny tolkning av bibelns budskap om människans frälsning och Kristi försoningsverk på Golgata.
När han i sin meditativa forskning nådde upp till det stadium, där han kunde läsa i det eviga kosmiska minnet, Akashakrönikan, blev han efter eget yttrande, mycket förvånad när han upptäckte att Akashakrönikan bekräftade nya testamentets äkthet - så efter Steiners bedömning bör tilläggas.


Den påskhelgens händelse: `vi ser er, vi möter er, vi har koll på er´

Enligt SvD:s militära källor  `målen´ är två av
Sveriges viktigaste militära anläggningar.
Nato reagerade däremot och sände upp
sitt jaktflyg.
Foto och grafik: Alexander Rauscher/ap. 
Där fanns den extraordinära händelsen som enligt SvD har hittills hållits hemlig.
Dom förstår inte Ryssland.
Vi behöver trygghetsförsäkring
och växelverkan, har Ryssland alltid förstått detta.
Enligt dem har det ju relevanta på detta, att vi ska finnas vänner.
Sant att det inträffade påminner om Sovjetunionens agerande under kalla kriget.
Då kunde attackplan flyga rakt mot svenska radarstationer och flygbaser för att tvärt vända om före svenska gränsen. På 1990-talet upphörde ryskt strategiskt bombflyg att flyga över Östersjön, men återkom 2011. I juli 2012 sågs Tu-22M3 flyga ihop med jaktplan över Östersjön. Men det var på dagen – inte i nattens mörker, vilket är nytt.
Mörka hoten.
Ryssland förbereder sig för det som den behöver för att förvärva `yttre fiende´ av inrikespolitiska skäl.

21 apr. 2013

Self-esteem is the core

I have found some of interest experiments in social science,
Something new and special, since the time of Milgram, recent experiments by Jeffrey Butler.
Does inequality feed on itself, asks Jeffrey Butler.
the answer is: yes.
Inequality undermines the confidence of the disadvantaged and boosts the confi dence of the advantaged.
Jeffrey V. Butler has documented causal connections causing inequality persistence. In a sequence of experiments it is shown that
1) individuals respond to salient (earnings) inequality by adjusting their performance beliefs to justify the inequality;
2) it is beliefs about relative ability – an ostensibly stable trait – rather than effort provision that are affected; and
3) unequal pay on an initial task affects willingness to compete on a subsequent task.

Experiment 1 was conducted in the XLab facilities at the University of California, Berkeleyusing the software z-tree (Fischbacher, 2007). Participants were recruited among studentsand staff of the University.
Three separate treatments were conducted. Each participanttook part in exactly one of the three treatments. All three treatments shared a commonstructure: first, participants earned money by completing ten rounds of a task that re-quired analytical ability.

After all rounds of the analytical ability taskwere completed, participants answered incentive-compatible questions about how well theythought they performed relative to other participants. Participants learned about the belief-elicitation stage only after having completed the analytical ability task.

Taken together, the results provide evidence for a novel mechanism perpetuating inequality: initial inequality colors beliefs about one’s own ability relative to others, lowering the ex-ante expected return to courses of action which require, at some point, ability-based competition. As the latter is a feature of many paths to upward mobility, initial inequality may become persistent inequality.
Buler got subjects to play an urn-guessing game. They were presented with two urns, one with with mostly red balls and another with mostly white, and were asked to guess which of two urns the experimenter was using, based upon seeing one ball drawn.
Subjects were split randomly into two groups, one being better paid than the other.
Each participant earned one additional dollar for a correct answer to this question, and no additional money for an incorrect response.

Both the low-paid and high-paid groups got roughly the same amount of guesses right.However, when they were asked: are you a better or worse than average guesser? things changed. Whereas 85% of the high-paid group said they were better than average, only 60% of the low-paid group did. Butler says:
Relative performance beliefs.
Inequality and relative ability beliefs by J. Butler. 
This confidence is not just idle talk, says some-one.
In other experiments, Butler found that more confident subjects were more likely to choose to enter winner-take-all tournaments, thus increasing their chances of big payoffs later.

This implies that initially arbitrary inequality can become persistent, because it reduces the desire of the worst-off to compete.
Disclaimer: This is, of course, only one of several routes in which this can happen.
We know from research in personal finance that preferences for risk are partly endogenous; people who have experienced recession or the death of a child are more risk averse than others. Wouldn't it be remarkable if risk appetite was the only endogenous preference? If ambition and appetite for work are also endogenous, then a moralistic defence of inequality becomes less tenable.

It's easy to see that this might have real-world applications. It's consistent with some of the latin boys doing poorly at US-school; with working class kids being loath to apply to Oxbridge; and with women not applying for top jobs. It's also consistent with some of the unemployed not wanting to work: why apply for jobs if you'll only be knocked back?

This implies that a popular explanation for inequality might be no explanation at all. It's sometimes claimed that the successful are successful because they worked hard and the unemployed are unemployed because they are lazy. But this research suggests the causality might be reversed. Maybe successful people work hard because prior good luck has led them to think that work pays, whilst others are lazy because bad luck has reduced their confidence. In other words, it could be that the preferences which rightists believe to be the cause of inequality are in fact the effect of it.

Tant qu’il y a de l’inquiétude il reste de il est l ésperer

le Pharaon Pirttikangas, hier.
C'est autour d'un café que le homme m'a parlé de son blog.

Telle est la vie des hommes. Quelques joies, très vite effacées par d'inoubliables chagrins.
`Il n'est pas nécessaire de le dire aux enfants´. Cela a été dit (Marcel PagnolLe Château de ma Mère) avant que nous ayons Facebook.

Que ce soit comme je le dis, pour paraphraser Léon Tolstoï,
toutes les hommes heureuses se ressemblent.
Chaque le homme malheureuse, au contraire, l’est à sa façon.
Je ne sais pas, la nuit était amusant, comme vous pouvez le deviner, mais j'ai vu et entendu au pendant la nuit aura aussi beaucoup de misère.

20 apr. 2013

Ett lyckat grepp, enligt min mening

Fantomen och hans arkeologväninna Minerva,
ruta ur FA 7 2009.
Steg vi upp på fel sida?
Tror inte det.

Dansa till mig, kvinnan.
Låt mig att se.

Se till att din snuskig rumpa att skaknings.
Genom hela natten jammar vi här.
Dom antika greker samlades glatt vid templet.

Man har ofta löst detta genom tidsresor.
Natten ska få mannen.

Ja, livet är ett alltså konstverk som
förstås passar att avnjuta i vinterkylan
efter ännu ett snöfall, kan man det hålla med.

Men nu vi går på våren.

Den motståndaren

Nyhetsbyrån hade i sin ägo om information att man skulle ha dog.
`George Soros, gåtfull finansman, liberal filantrop, dog XX år gammal´. Så lyder Reuters publicerade dödsruna över livs levande Soros.
Mannen som sålde kort för det brittiska pundet under 1992.
`George Soros, som dog XXX XX år gammal, var en föregångare och en enormt framgångsrik finansman och investerare, som paradoxalt nog i åratal argumenterat mot den fria kapitalism som gjorde honom till miljardär´.
`Fanns´ han så paradoxalt? Jag förstod honom.

Hur nyhetsbyråer kan vara så snabba med nyheter?
Anledningen är en hård konkurrens?
Reuters tabbe avslöjar en delförklaring. Av dödsrunan över livs levande George Soros, 82, att döma är förproduktion en nyckelfaktor.
Enligt Guardian News erkände nyhetsbyrån  tabben och drog tillbaks artikeln inom en timma. En talesperson till Soros försäkrade att miljardären både är vid liv och välmående.
Jag tror att det skulle berätta, när han dör, att var han en av stor motståndare för neo-konservativa och George W. Bush.

19 apr. 2013

immediately before going


I remember in tribute said Led Zeppelin's Robert Plant Forever Changes as one of his favorite albums ever. And Bob itself is the very hard core forever.


Tänkas om

Det regnar här i Savolax idag.
Jag satt en halv dag på cafe.
Reflektion och pausa, du vet.

Regnade men ...
Det är sant, att man har skäl att skydda sig för UV-strålning, då indexet är 3 eller högre. Prognosen för dagens högsta UV-index gäller för molnfri himmel.
Endast tjocka moln har en märkbart dämpande effekt på UV-strålningen.
Här kommer värdet på fredag 19.4 klo 21.00.


  • +3

18 apr. 2013

The way

"Light the candle, please don't speak
Open the window, let some air in
I'm on the run, from the news on the tv.
No lessons learned, all over the centuries."
Bill Fay.
A writer is dear and necessary for us only in the measure of which he reveals to us the inner workings of his very soul, said Leo Nikolaevich Tolstoy.
This is not a cheap bumper-sticker, perhaps.
He said also, everyone thinks of changing the world, but no one thinks of changing himself.
This is not the case anymore, and does not no longer valid also this first one sentence, if...
Deep in his egoism modern man do think about something like that, that he can makes himself even more egotistical.

But this also has the effect that internally in humans, in which the spirit lives, awakens the imagination soon to be kind of opposite of egoism - to be itself this force in the world.  And then if he writes or makes art, he reveals to us the inner workings of his very soul.
He shares his light.

17 apr. 2013

Please buy, price 700 000 EUR for snake oil and bumper-stickers

Be the change you wish to see in the world.
We need to be the change we wish to see in the world, said the philosopher Pekka Himanen, quoting Mahatma Gandhi.
Gandhi’s words have been tweaked a little too in recent years. Perhaps you’ve noticed a bumper sticker that purports to quote him: `Be the change you wish to see in the world´.
When you first come across it, this does sound like something Gandhi would have said.
And now is selling us by part of Himanen's own wisdom.
Sure, Mahatma Gandhi is telling us that personal and social transformation go hand in hand, but there is no suggestion in his words that personal transformation is enough.
In fact, for Gandhi, the struggle to bring about a better world involved not only stringent self-denial and rigorous adherence to the philosophy of nonviolence; it also involved a steady awareness that one person, alone, can’t change anything, an awareness that unjust authority can be overturned only by great numbers of people working together with discipline and persistence.

One of Himanen poor man's Gadhì-sitat,  which he has collected, will be accordance with proceedings of the Third Biennial Convention of the Amalgamated Clothing Workers of America:
First they ignore you, then they laugh at you, then they fight you, then you win.
Describing the stages of a winning strategy of nonviolent activism. However there is no record of Gandhi saying this. A close variant of the quotation first appears in a 1918 US trade union address by Nicholas Klein:
And, my friends, in this story you have a history of this entire movement. First they ignore you. Then they ridicule you.  And then they attack you and want to burn you. And then they build monuments to you.
According to NYT Thoreau, Gandhi, Mandela — it’s easy to see why their words and ideas have been massaged into gauzy slogans.
They were inspirational figures, dreamers of beautiful dreams. But what goes missing in the slogans is that they were also sober, steely men. Each of them knew that thoroughgoing change, whether personal or social, involves humility and sacrifice, and that the effort to change oneself or the world always exacts a price.


Krävs att Guantanamo stängs

Hur kan detta fortfarande bara fortsättas så här?
Flera nya rapporter kräver stängning av Guantánamo Bay.
På USA:s terroristfångläger i Guantánamo lever fångarna som i limbo utan slut. I dag har det gått elva år sedan de första fångarna förflyttades till basen på Kuba. Där finns 166 ännu kvar i Guantánamo
Det var några månader efter 11 september-attackerna och början av kriget mot Afghanistan. I USA svallade vågorna av antiterror-retorik höga och president George W Bush delade upp världen i dem som var med eller mot USA. Landet hade ett problem: vart föra de fångar som man inte ville ha in i landet men inte heller ville släppa fria. Problemet löstes genom att göra militärbasen på Kuba till ett fångläger.
FN:s högkommissionär för mänskliga rättigheter, Navi Pillay kräver att fånglägret i Guantanamo stängs.
Pillay anklagade på fredagen USA för brott mot den internationella rätten. Hon påpekade att USA hållit fångarna på Guantanamo inspärrade en mycket lång tid utan vare sig åtal eller rättegångar.
Ett fyrtiotal interner hungerstrejkar just nu som protest mot att de fängslats på obestämd tid.
Omkring hälften av de 166 fångarna i Guantanamo är enligt de amerikanska myndigheterna personer som kunde skickas antingen till sitt hemland eller till ett tredje land.
Det finns människor som suttit inspärrade i Guantanamo i över tio år. Bara nio av fångarna har åtalats eller dömts för brott. 

Av en rapport Globalizing Torture: CIA Secret Detention and Extraordinary Rendition - Globalisering av tortyr:CIA:s hemliga kvarhållanden och extraordinära överlämnande från Open Society Foundations framgår att Finland och Sverige och 52 andra länder har hjälpt CIA med tortyr alltsedan september 2001. 
Tortyr är förbjudet enligt bl.a. Genevekonventionerna. 
Massmedia och bloggar har tidigare flera gånger hur USA givit tortyren ett ansikte i den demokratiska västvärlden. 
Guantanamo, Abu Ghraib-fängelset mm. Och inget talar för att detta minskat under president Barack Obama, som t.ex. kraftigt ökat drönarattackerna med dödandet av oskyldiga, moderniserat vapenarsenalen. 

USA har ratificerat FN:s konvention mot tortyr, men har alltså inte hållit sitt åtagande. Ingen ansvarig för de amerikanska tortyrprogrammen har ställts till ansvar. Ingen som oskyldigt torterats har fått gottgörelse. Under president Obama har fler whistleblowers åtalats än någonsin tidigare.

Den fullständiga listan över de 54 länder som medverkade i de  `extraordinära utlämnandena´ och därmed till tortyr eller själva bedrev tortyr: Danmark, Finland, Sverige,  och för alla också..

Afghanistan, Albanien, Algeriet, Australien, Azerbajdzjan, Belgien, Bosnien-Hercegovina, Kanada, Kroatien, Cypern, Tjeckien,  Djibouti, Egypten, Etiopien, Förenade Arabemiraten, Gambia, Georgien, Grekland, Hongkong, Island, Indonesien, Iran, Irland, Italien, Jemen, Jordanien, Kenya, Libyen, Litauen, Makedonien, Malawi, Malaysia, Mauretanien, Marocko, Pakistan, Polen, Portugal, Rumänien, Saudiarabien, Somalia, Sydafrika, Spanien, Sri Lanka, Syrien, Thailand, Turkiet, Tyskland, Storbritannien, Uzbekistan, Zimbabwe och Österrike. Open Society Foundation utesluter inte ytterligare länder är inblandade.

16 apr. 2013

Statsministern avslog Himanens konspirationsteori

The Phantom of the Opera från 1925.
Filosofen Pekka Himanen anser att uppståndelsen kring hans framtidsrapport innebär en politisk attack mot statsminister (Saml).

Där finns en politisk attack mot statsministern Jyrki Katainen.
Enligt honom har om journalisters partiståndpunkt bör klargöras.

Den konspirationen av media, eller hur?
Himanen sade i dag under en presskonferens att man borde reda ut var de journalister som skrev om framtidsrapporten står politiskt.

Enligt Himanen borde redaktörernas partiståndpunkt stå utskrivet efter deras namn, så här på detta sätt: Text: Kalle Anka (Vänst).

Statsminister Jyrki Katainen delar inte filosofen Pekka Himanens åsikter i frågan.
Katainen säger sig inte ha lagt märke till att journalisterna politiska bakgrund skulle ha spelat någon roll för deras sätt att förmedla nyheter på.


15 apr. 2013

Kan man minnas historien?

Martin Scheinin, FN:s specialrapportör
för mänskliga rättigheter och terrorism.
Det ger inte mig att bli upphetsad om vad kongressman Ben Zyskowicz smädar om Martin Scheinin.
Det forsättes Bens förtal. Jaa, vi minns om historien.
Om Stalin inte skulle ha gått till och vunnit tysk-fascismen, skulle han inte finnas.
Martin Scheinin, professor i internationell rätt, verkar ha ett arbetsfält framför sig, som aldrig kommer att ta slut.  FN:s specialrapportör har han varit början av 2005.
Han utreda vilka slags kränkningar av de mänskliga rättigheterna som ansluter sig till kampen mot terrorism.
Enligt honom har terrorbekämpningen fört med sig mycket ont och det har inträffat många grova människorättskränkningar i länder där man trodde att sådant hörde till det förgångna.
Tortyrförbudets ovillkorlighet är något som man bör hålla fast vid i kampen mot terrorism, kräver Scheinin.
Han understryker att oskyldiga personer, såsom flyktingar och asylsökande, ofta blir föremål för motaktioner riktade mot terrorismen.
Att hålla fast vid tortyrförbudets ovillkorlighet är den största utmaningen i kampen mot terrorism,
framhävde Scheinin.

När tortyrförbudet inte är absolut, får många oskyldiga människor lida och då kan man märka att flyktingar och asylsökande befinner sig i tätgruppen, betonade Scheinin.

14 apr. 2013

På sagaen blev förändrat

Den talkshow överraskning: en lång skydde publicitet filosofen Pekka Himanen kom slutligen ut ur garderoben och var också i Arto Nybergs programmet ikväll.

Nu i huvudrollerna fanns nya personer - dem som hade fått platser på Himanens saga: den fattiga mormodern var en stor lärare, och sedan två gånger heter den ädla filosofen:
Geoge Henrik von Wright (14.06.1916 - 16.06.2003) Han var an professor i filosofi i Helsingfors och Cambridge, ledamot av Finlands Akademi, samtidsgranskare.
(Han hade redan gått i pension när Himanen var en student).
von Wright var och är en av Finlands mest kända och uppskattade akademiker genom tiderna. Han forskade inom induktiv logik, vetenskapsfilosofi och medvetandefilosofi, men han skrev också mer allmänbegripliga filosofiska verk som Humanismen som livshållning och Vetenskapen och Förnuftet.
von Wright var en av de Hitler-jugent unga, men sedan studerade vid Helsingfors universitet och vid universitetet i Cambridge, blev fil.dr i Cambridge 1941 och utnämndes 1943 till docent samt 1946 till professor vid Helsingfors universitet.

Där kan konstateras att ur sagaen hade rengjorts bort av professor Esa Saarinen, som gjorde den produkten Himanen.