Here we go

All band: Me, myself, I and Heikki (the bass player gets a job), we´ll take some gigs sometimes in clubs and other good places.
We ´re playing, `couse we like it. The subscription from here.
(Next gig 29.6.2011 - Get your ass at K-Klubi)
Next gig: 28.7 - Hiili, Aurinkoterassi). My regards.
Get your ass at Resistori-Klubi: Next gig: 29.9.2011 .. .. !
Next gig 1.5 at Kuopio Market Square at 14.00.
Next gig playing for Save the Rupla, 28.7.12 at Piispanpuisto (at Bishop´s Park of Kuopio).
Now: I´m gonna present some of my texts in three languages  with simple accompaniment at next TEXTfirst night.
Get your ass at Henry´s pub  15.1.2013 at 22h, for my please,..and the new gig: April 16nd.
I will get my ass and quitar to Lekkeri 13.4.2013 @ Helmi's birthday party with streetpunk.
the next time you will see me in Kuopio will be 26th May 2013. there comes a gig ... at Pushkin's statue to start at 12:00.
Next gig playing for Save the Rupla, 23th November 2013 at Rupla. Starts at 14:00 -> Get your ass on there where occurs!
Nästa min spelning ska finnas på Nykterhetshuset 2014/12/04 (kl 11:00) i Kuopio. Hör du, som nya arbetarklassmusik, några bra låtar.
The Next gig will be May 1, 2014 on Kuopio Market Square's stage at 9.00.
.. and you will also see me in Kuopio on the gig-stage at the lake of Valkeinen about at fourte
en May 1, 2014.

hemmagården på onsdag, den 28:e dagen kl 21 i denna månad ->
Ro sitt röv hit och se:
The Old Union Band.
The solo-gig on the Kuopio's VR-Magazine at 8/08/2015 Saturday. There will be some kind of antifascist theme. Get your ass there at 19:00. The next gig at same place at 29/8/
den spelningen på Kuopios marknadstorget den lördag, 12 september (2015) klockan 11 framåt.
det kommer att
finnas upproret nu!
Live at BilliardCenter oct 30, 2015. The FridayBand.
scenen 6 augusti `16 på Peräniemenkasino i Kuopio.
Följande gig på scenen 12 augusti `17 vid Peräniemenkasino i Kuopio-stad.
Jag har startat nya soloalbumsinspelningar.

Ps. Someone did ask,
my first album The Desert Songs is sold out.
I `m sorry.
(we are working with the new material)
(Update 20.9.11: Heikki has left the band.)
(Update 08.7.12: ROH Band Mark II works)
(Update 30.3.14: The Old Union Band has been formed)
(Update 30.8.15) the newly named: Fridayband.

31 maj 2017

covfefe


E
verybody
knows.
It's an acronym
 about words:
cover head fucks forever


29 maj 2017

Nu Försvarare av mänskligheten

Jag såg på tv Charlotte Arnswald som skulle bo i skogen i Norra Savolax åtminstone över sommaren, levandes på det skogen har att erbjuda. Gör det väl!
Men under veckoslutet valde hon ändå att lämna Finland, efter att hat och hot om våld riktats mot henne på nätet diskussionsforum.
I diskussionen önskade man också att som mörka ortsbor skulle avslöja den exakta platsen där kvinnan vistades.

Jag förstår - eller inte, inte aldrig.
Norra Savolax, troligen det finns den mest mörkande platsen i västvärlden.
Yle publicerade i fredags en videorapport om 23-åriga Charlotte och hennes vistelse i skogen, där hon på privatägd mark med tillstånd levt i en månads tid på det hon hittar i naturen.
Hennes vistelse i skogen kritiserades i hårda ordalag och hon hotades med både fysiskt och sexuellt våld på Facebook.
Men varför?
Till Yle berättar markägaren att hon är ledsen och upprörd över det hat hon har läst på internet. Hon tycker det är oroväckande att finländare är beredda att ta till våld inför sådant de upplever som annorlunda.
Enligt denna markägare lämnade Charlotte Arnswald Finland av sina personliga skäl.

22 maj 2017

Our energy improves

Oklahoma's Rose Dunn,
September 5, 1878
- June 11, 1955,
also known as Rose of the Cimarron.
You see, it's just the same thing, rifle or electric guitar.
Replaces the guitar with the rifle,  and soon you 'll see our big rockers with their past life.
Boots are often the same. Those in this imaginary exercise do not have to switch to another.
The same energy, the same rebellion, the same percentagegangs.

But the world gets better - the guitar does not kill no longer, it kills the fascists.
At least that Woody Guthrie's slogan sounds good - sometime rock can certainly improve people.

19 maj 2017

Turmp's code
Putin:
So Trump told you in Washington that big tits are nicer than small.
What did he mean by this sentence?
Lavrov:
 I do not know yet, we have not managed to decrypt the code.

16 maj 2017

den gamla verksamhetsmodellen

B
oken Ylegate anspråk på att
där finns inte problemen inom i Yle som är enskilda fall '
utan att det rör sig om en verksamhetsmodell som har fortsatt i många år. Om det finns en brandmur någonstans så finns den i ansvarige chefredaktören Atte Jääskeläinens huvud.

Jag är rädd för att huvuden nu börjar rulla bland ledningen på mellannivå och att man säger att det har fungerat dåligt där, säger Jussi Eronen till Hbl.
Denna  man är en av författarna till boken Ylegate - två andra är Salla Vuorikoski och Jarno Liski - som utkom i dag, är rädd för att Olli Mäenpääs Yle-rapport kommer att förorsaka problem för Yles ledning på mellannivå.
I sin rapport kritiserade Olli Mäenpää bland annat Yles mikromanagering och det att juridiska aspekter betonas då publiceringsbeslut fattas. Han lyfte också fram den försiktighet som förekommer i bolagets nyhetsförmedling som berör beslutsfattare.
Författarna säger enligt Hbl att boken med hjälp av konkreta exempel förmedlar samma bild som Mäenpääs rapport. Vuorikoski säger att boken också visar att problemen inom Yle inte är enskilda fall utan att det rör sig om en verksamhetsmodell som har fortsatt i många år.


15 maj 2017

deras regeringar slopade välfärdssamhället

Den nordiska välfärdsstaten har försvunnit ur de finländska regeringsprogrammen visar forskning vid Helsingfors universitet, i synnerhet förändringen skedde under statsministrarna Alexander Stubb, Saml, och Juha Sipilä, C.
i brist på annat,  enligt denna forskning finns det i Sipiläs regering ideologiskt mer homogen och toppstyrd.
Dom säger att där har hänt paradigmskiftet som poängterar individens egen kapacitet och förmåga att välja kommer att förändra det finska välfärdssamhället.
Statsministern har nu inte varit tvungen att kompromissa och gå igenom långa förhandlingar under regeringsbildningen. Det har påverkat slutresultatet och kan bland annat ha möjliggjort social- och hälsovårdsreformen, visas den här forskningen vid Helsingfors universitet.
Regeringsprogrammen kan enligt forskarna grupperas i tre perioder. De utgör enhetliga kategorier då regeringarnas inställning till välfärdsstaten formulerats.
Tre regeringsprogram sticker enligt forskarna ut ur mängden:
Paavo Lipponens andra program (1999) som starkt betonar välfärdspolitiken
Jyrki Katainens program (2011) som är en detaljerad plan där välfärdspolitiska institutioner är starkt representerade.
Juha Sipiläs program (2015) som skiljer sig bjärt från tidigare program genom sitt tilltal och format samt avsaknad av välfärdspolitik i dess nordiska betydelse.
Artikeln Declaring, shepherding, managing: The Finnish welfare state ethos in Finnish government programmes. 1950-2015 av Matilda Hellman, Marjukka Monni och Anna Alanko publiceras i tidskriften Research on Finnish Society.8 maj 2017

He, pH speaks to my soul

... has allways done it here.The division of the soul, love, loneliness ...
all what i heard in his art, when i was 16 years old. There were another else who lived in a similar soul like i.
i knew it. when i was young.

5 maj 2017

slumrachaufför


Varför finns jag här?
varför inte?
Finns de tillräckligt till mej?
Kan man veta allt om det?
Det gör ingenting. Tack god, är fredagen.

3 maj 2017

we need it, we like it

Here comes a conclude that both hypotheses as commonly evaluated suffer from failing to account for the pivotal role of subjective sexual contentment in predicting masturbation.
There were found evidence supporting a compensatory relationship between masturbation and sexual frequency for men, and a complementary one among women. Drawing upon a large, recent probability sample of American adults ages 18–60, 7648 men and 8090 women.
Among men and women, both partnered status and their sexual contentment were more obvious predictors of masturbation than was recent frequency of sex.
Now, in the midle of the second part of my life, I've been thinking a lot about sexuality and libido, this revolutionary energy.

2 maj 2017

Ugh skam

Bild: ©rh
Han utstrålade lycka och lugn.
Tibets andlige ledare Dalai lama som kom till Finland i 2011.
Tibet har gett upp kravet på självständighet och talar nu för självstyrelse. Det bör Finland stöda,
sa Hon.
Kina betraktar Dalai lamas utlandsbesök som inblandning i Kinas inre angelägenheter och varnar utländska ledare för att träffa honom.
Sedan president Tarja Halonen, ex-statsminister Jyrki Katainen. saml, eller utrikesminister Erkki Tuomioja, sdp, träffade inte med Dalai lama. Däremot kommer biståndsminister Heidi Hautala, gröna, gjorde det.
Jag skäms fortfarande denna situation. Jag skäms min stat.
Dalai lama hade nyligen avsagt sig det politiska ledarskapet för tibetanerna men kvarstår som deras andlige ledare.
Nu Richard Gere säger att han har blivit tappad från stora Hollywood-filmer eftersom Kina inte gillar honom
Det finns definitivt filmer i som han inte kan finnas med och inträffa, eftersom kineserna bara säger
Inte med honom,
berättade han för Hollywood Reporter.
Jag hade nyligen en episod där någon sa att de inte kunde finansiera en film med mig eftersom det skulle störa kineserna.
Gere, en buddhistisk och långsiktig vän till Tibets fördömda andliga ledare Dalai Lama.