Here we go

All band: Me, myself, I and Heikki (the bass player gets a job), we´ll take some gigs sometimes in clubs and other good places.
We ´re playing, `couse we like it. The subscription from here.
(Next gig 29.6.2011 - Get your ass at K-Klubi)
Next gig: 28.7 - Hiili, Aurinkoterassi). My regards.
Get your ass at Resistori-Klubi: Next gig: 29.9.2011 .. .. !
Next gig 1.5 at Kuopio Market Square at 14.00.
Next gig playing for Save the Rupla, 28.7.12 at Piispanpuisto (at Bishop´s Park of Kuopio).
Now: I´m gonna present some of my texts in three languages  with simple accompaniment at next TEXTfirst night.
Get your ass at Henry´s pub  15.1.2013 at 22h, for my please,..and the new gig: April 16nd.
I will get my ass and quitar to Lekkeri 13.4.2013 @ Helmi's birthday party with streetpunk.
the next time you will see me in Kuopio will be 26th May 2013. there comes a gig ... at Pushkin's statue to start at 12:00.
Next gig playing for Save the Rupla, 23th November 2013 at Rupla. Starts at 14:00 -> Get your ass on there where occurs!
Nästa min spelning ska finnas på Nykterhetshuset 2014/12/04 (kl 11:00) i Kuopio. Hör du, som nya arbetarklassmusik, några bra låtar.
The Next gig will be May 1, 2014 on Kuopio Market Square's stage at 9.00.
.. and you will also see me in Kuopio on the gig-stage at the lake of Valkeinen about at fourte
en May 1, 2014.

hemmagården på onsdag, den 28:e dagen kl 21 i denna månad ->
Ro sitt röv hit och se:
The Old Union Band.
The solo-gig on the Kuopio's VR-Magazine at 8/08/2015 Saturday. There will be some kind of antifascist theme. Get your ass there at 19:00. The next gig at same place at 29/8/
den spelningen på Kuopios marknadstorget den lördag, 12 september (2015) klockan 11 framåt.
det kommer att
finnas upproret nu!
Live at BilliardCenter oct 30, 2015. The FridayBand.
scenen 6 augusti `16 på Peräniemenkasino i Kuopio.
Följande gig på scenen 12 augusti `17 vid Peräniemenkasino i Kuopio-stad.
Jag har startat nya soloalbumsinspelningar.

Ps. Someone did ask,
my first album The Desert Songs is sold out.
I `m sorry.
(we are working with the new material)
(Update 20.9.11: Heikki has left the band.)
(Update 08.7.12: ROH Band Mark II works)
(Update 30.3.14: The Old Union Band has been formed)
(Update 30.8.15) the newly named: Fridayband.

31 mars 2008

Päihdeaddiktion mekanismi henkiseen hallintaan

Kreikkalaisista filosofeista Platon oli sitä mieltä, ettei alle 25-vuotias saanut juoda alkoholia. Kuinka oikeassa Platon tässä ikärajapäättelyssään olikaan nykyisen lääketieteelliskliinisen aivo- ja käyttäytymistutkimuksen valossa. Uusi, eksakti tieto päihdeaddiktion mekanismeista koskee suoraan myös kaikissa taitopainotteisissa lajeissa onnistumista - toimittaessa suorituskyvyn äärirajalla.
Alkoholi vaurioittaa eniten juuri kehittyviä aivotoimintoja – pahimmillaan lähes peruuttamattomasti.
Varhaisen vuorovaikutuksen ja perheympäristön merkitys on kiistaton aivojen kehittymiselle. Nämä elementit vaikuttavat mielihyväjärjestelmän kehittymiseen ja niiden kohdalla kolme ensimmäistä elinvuotta ovat ratkaisevia.
Uusin tutkimustieto auttaa ymmärtämään, kuinka sosiaaliset, emotionaaliset ja lääketieteelliset ongelmat kytkeytyvät toisiinsa läpi elämänkaaren.
Asiantunteva ja tieteeseen pohjaava henkinen valmennus ei ole aseeton tämän ongelman edessä. Jo kehittyneeseen alkoholiriippuvuuteen itseensä voidaan löytää ratkaisuja esimerkiksi käsittelemällä aivoihin kehittyneitä palkitsemismekanismeja.
Tietoiseksi tuleminen mekanismista, jossa urheilija motivoi itseään suorituksen jälkeisellä päihteiden käytöllä, on maadoitettavissa. Raimo O. Kojo on todennut (Eroon viinasta. Otava 1997), että vasta kun juomisen pakkomielle lakkaa, ihminen on raitis. Ei esimerkiksi silloin, jos hän tilassa jolloin päivittäin kamppailee ”yhdelle menoa” vastaan.
Jos taas päätös on, että ei lainkaan alkoholia, tämä mekanismi, jota Suomessa muun muassa päihdelääkäri, psykiatri Juha Kemppinen on tutkinut, voi nopeastikin heiketä ja jopa maadoittua. Kemppinen on paitsi psykiatri ja päihteisiin erikoitunut lääkäri ja yhteiskuntatieteiden maisteri.

Altistavan mielihyvämekanismin synty selville USA:ssa. Päihderiippuvuuden oireyhtymässä mielihyvärataa hämätään päihteillä, ja saadaan syntymään eräänlainen välimuisti, jota on äärimmäisen vaikea saada pois ilman selviä ja totaalisia ratkaisuja. Palkitsemistarve alitajuntaan kytemään jätettynä on paitsi henkisiä resursseja kuluttava myös arvaamaton riskitekijä. Pahimmillaan tämä on purkautumista odottava patouma, joka nykyisenä tiedonvälityksenä aikana on jo myös imagoriski koko lajille. Joidenkin suomalaisten urheilijoiden perässä juoksee paparazzeja ulkomaita myöten.
Mistä siis on kyse?
Nyt tiedetään, että nuorena aloitettu alkoholin käyttö herkistää ihmisen aivot etsimään mielihyväntunnetta päihteistä.
- Tutkittuani nyt lähes 200 päihdeongelmaista, ja työskenneltyäni yhdessä kolmen eri neuropsykologin kanssa, alkoholisteilta löytyy tyyppilöydös – tyypillinen visuokonstruktiivinen romahdus älykkyystesteissä, Kemppinen sanoo (Terveyssanomat 2/2003)
Jyväskylän yliopiston professori Lasse Kannas taas ihmettelee, miksi urheiluseurat eivät kykene suojaamaan nuoria eivätkä toimimaan terveydelle vaarallisia päihteitä vastaan. (Nuorten urheiluharrastukseen terveyttä edistävät liikuntaseurat, s. 6. Terveys ry, Terveystieto 2/2003)
Monet nykytutkijat ovat vakuuttuneita pysyvästä neurobiologisesta muutoksesta aivoissa alkoholin käytön seurauksena. Tämä muutos ei itsestään häviä sen jälkeen, kun se on nuorena rakennettu vaikka vain kohtuullisella, mutta kylläkin vakituisella päihteiden käytöllä. Näin muun muassa American Medical Association 2002 –tutkimusraportin mukaan.
Uusi tutkimus on todentanut syysuhteet alkoholiongelmien synnyn ketjun alkupäästä. Varhaisvaiheessa päihteiden ongelmakäytön alttiuden syntymiseen vaikuttavat monet merkittävät tekijät.
Aiemmin ketjuja alkoholin käyttötottumuksen taustalla, eli klassista ikuisuuskysymystä, ”miksi Jeppe juo?”, ei ole tieteellisesti selvitetty perustojaan myöten. Käytännössä alkoholilla palkitsemisenajatus tuottaa aina mielihyväjärjestelmän latautumisen. Nousuhumalainen örvellys on samaa maata kuin vääränlainen urheilupsykologiassa määritelty voitonhuuma, lievä itsepetos, josta on suorituksille ja uralle yleensä vain haittaa.
Tuoreet tutkimukset Yhdysvalloissa kertovat, että aivojen hipposkampus, tarkan muistamisen alue, on muutoksille altis, jos nuorena käytetään esimerkiksi viisi viina annosta toistuvasti, tai siis vaikkapa vain niin kutsuttu sixpack-keskiolutpakkaus viikonloppuisin. Tämä kuulostaa vielä tissuttelulta verrattuna nykyiseen alkoholin käyttökulttuuriin.

Tutkijoiden mukaan hippokampuksessa tilavuudessa näyttää tapahtuvan muutoksia ja sen suorituskyky alenee jopa kymmenen prosenttia.. Rakenteen vaurioituminen voi vaikeuttaa esimerkiksi uusien asioiden oppimista.
Alkoholi rampauttaa episodisen muistin. Urheilijalle alkoholin jättäminen kokonaan, jolloin sen mielihyvämekanismi ei toimi enää, voi olla vaikea ratkaisu. Ja se on käytön sisäisestä kyseenalaistamisesta alkava prosessi. On ehkä syytä miettiä, mitä elämässä haluaa, kun kaikkea ei voi saada.
Aivotutkimus tukee näkemystä raittiudesta selkeästi parempana vaihtoehtona kuin alkoholin tai esimerkiksi kannabiksen käyttöä. Jo muutama alkoholiannosta riittää häiritsemään nuoren ihmisen aivojen hippokampusta, aivojenosaa, jonka yhtenä tehtävänä on episodinen muisti eli yksityiskohtien ja tilanteiden mieleen painaminen ja mielestä palauttaminen.
Tämä mekanismin häiriöttömän toiminnan arvo tulee vastaan monessa motorisessa niin yksilö- kuin joukkuelajissakin. Nykyinen huippu-urheilutaso, jos mielii sijoittua, ei kestä prosentistakaan luopumista aivojen keskeisestä motorisesta osasta.
Toistuvasti viisi annosta nauttivien nuorten muistisuoritukset heikkenevät 10 prosenttia ja heidän oppimisstrategiansa kaventuvat. Eli sanalla sanoen he menestyvät heikommin koulussa ja työssä. Aikuisen hipposkampus ei ole niin altis alkoholin vaikutuksille kuin 9 - 25-vuotiaan ihmisen aivojen muistialue.
Lisäksi on todettu, että alkoholin runsas nauttiminen estää IGF-1 -nimisen hormonin muodostumisen maksassa. Mainittu hormoni on välttämätön, jotta murrosikä käynnistyisi ja nuorelle kehittyisivät muun muassa miehen ja naisen ulkoiset sukupuoliominaisuudet.

Päihdelääketieteellinen tutkimus ja aivotutkimus yhdessä aukaisevat alkoholimielihyvän saloja yhä enemmän. Sinänsähän on todettu, ettei terveystieto ei välttämättä yleisesti vaikuta erityisesti nuorten kohdalla päihteiden käytön valitsemiseen.
Sen sijaan yleisen asenneilmapiirin muutos vaikuttaa käyttäytymiseen yleensä. Siitä joidenkin asiantuntijoiden mukaan ensimmäiset muutokset olisivat jo näkyvissä. Mutta on myös vastakkaisia näkemyksiä, joiden mukaan nyt esillä oleva uusi tieto yritetään tukahduttaa mukamas epävalidina (Yle MOT 16.5.2005: Väärää viinavalistusta.)

Kannabis ei ole ratkaisu päihteiden aiheuttamille aivovaurioille. Viinan vaikutus fysiologiaan on tunnettu ja sitä on yritetty kultivoituneesti kiertääkin.
Yllättävää Kannaksen mielestä on myös, ettei urheiluseuraan kuuluminen tosiaankaan ole suojannut nuorta kannabiksen kokeiluilta.
Kannabis saattaa fysiologisesti, fyysisen suorituskunnon ja voiman kannalta, olla alkoholia vähemmän haitallinen. Näin ovat todenneet jo muun muassa vanhan polven jazzpuhaltajat Louis Armstrong ja Duke Ellington (Mojo The Music Magazine 12/2002). Myöskään väkivaltakäyttäytymistä kannabiksen vaikutus ei ainakaan lisää, mikä on tunnettua.
Sen sijaan kannabiksen aivorappiovaikutukset eivät ehkä ole paljon alkoholia lievempiä. Ja tätä tietoa tiettyjen urheilupiirien hellimä perimätieto ”kannabiksen haitattomuudesta suoritukseen” ei sitten välttämättä katakaan. Kannabiksen käyttö heikentää lyhytaikaismuistia, uuden oppimista ja ylläpidettyä tarkkaavaisuutta (B. Phariss, 1998, Psychological and Psychiatric consequences of Cannabis).
Kannabiksen vaikutuksia psykomotoriseen suorituskykyyn on tutkittu esimerkiksi lentäjillä. Tätä vaikutusta tutkittiin kolmella koejärjestelyllä ammattilentäjien taitoa laskeutua lentokonesimulaattorilla, joka pyrki matkimaan luonnollisia olosuhteita (v.O. Leirer, Marihuana Carry-Over Effects on Psychomotor Performance, 1993). Ensimmäisessä koejärjestelyssä 5 yhteensä 8:sta lentäjistä ei päässyt kohtuullisen (10 – 20 mg THC) annoksen jälkeen ilman huumaavia aineita tehdylle suoritustasolle vielä 24 tuntia marihuanan polttamisen jälkeen. Koekäyttäjät itse kuitenkin arvioivat suoriutuneensa normaalisti.
Saskatchewan yliopiston tutkijat taas ovat havaineet rotilla tehdyissä kokeissa, että synteettisten kannabinoidien antaminen lisäsi niillä uusien aivosolujen kasvua aivojen hippokampuksen alueella (Cannabinoidspromote embryonic and adult hippocampus neurogenesis and produce anxiolytic and depressant-like effects, The Journal of Clinical Investigation. 2005). Tämä ehkä vähentää ahdistuneisuuden ja masennuksen kaltaisia oireita. Kaikki muut päihteet, kuten alkoholi ja tupakka, vähentävät neurogeneesiä aivosoluja aikuisilla.

Päihdekäytön vaikutus: paineensietokyky pettää helpommin. Tutkimuksissa on voitu todeta, että Alkoholi häiritsee hippokampuksen ohessa myös stressijärjestelmän kehitystä.
Stressi-hormonijärjestelmän häiriöt johtavat siihen, etteivät aivot kehity täyteen mittaansa, lyhytjännitteisyys lisääntyy, stressiä ei siedetä eikä ihmiselle kehity kykyä rauhoittaa itseään erilaisten sietämättömien tunnetilojen käsittelemiseksi. Tätä paineenkestävyyden merkitystä ei tarvinne erikseen konkretisoida.
Stressihormonaalinen järjestelmä näyttää olevan yhä enemmän mielialaoireitten, masennuksen ja ahdistuksen, aiheuttajana kuin aikaisemmin on uskottu. On huomattava, että 13-14 -vuotiaana HPA-akselin kehityksen alueella tapahtuu kriittisiksi luonnehdittuja rakenteellisia järjestelyjä, joita alkoholin ja kannabiksen käytöllä voi kiistattomasti häiritä.
Jos taas mielihyväradan kehitystä ei häiritä päihteillä, mielihyvä hakeutuu luonnollisiin uomiinsa. Ja mielihyvä on otsalohkon myöhemmin kehittyvien moraalisesti ylösrakentavien keskusten, ohjaamaa.

Panimoiden ja kauppaketjujen kilpailu ruokkii suurkulutusta. Tässä on pieni ”Jos” ja ”Mutta”. Näet nykyarvioiden mukaan nuorison kasvaneen alkoholin kulutuksen takia alkoholistien määrä kolminkertaistuu vielä näköpiirissä olevassa tulevaisuudessa. Vanhastaan kaksi prosenttia ikäryhmästään päätyy alkoholiriippuvaiseksi. Nyt taas varhain alkaneen ja runsaan päihteidenkäytön johdosta sama parometriluku tulevaisuutta luotaavassa arviossa liikkuu kuuden prosentin paikkeilla.
Jotta tämä skenaario kansanterveydellisesti ja –taloudellisesti sananmukaisesti Paasikiven käyttämässä tarkoituksessa, hirmuinen skenaario, ei toteutuisi, kulttuurissamme täytyy tapahtua aivan olennainen muutos.
Kansan raitistumiseen edelleen uskova, lääketieteen ja kirurgian professori sekä sisätautien erikoislääkäri Jussi Huttunen taas on syyttänyt lyhytnäköisiä veroratkaisuja enemmän oluen hintakilpailua nykyisestä kaoottisesta tilanteesta (Ystävien Kesken 2/2000).
Hintakilvan lisäksi myös panimoiden trendikkäät tukkupakkaukset paljousaleineen näkyvät oitis kutukuvassa. Panimoteollisuus ei ole ottanut lisääntyvistä päihdeongelmista minkäänlaista vastuuta itselleen. Uuslibertalistisessa yhteiskunta-ajattelussa ei juuri tunneta kollektiivista vastuuta, vaan vain markkinoiden ohjautuminen kysynnän kautta. Tähän malliin olemme menossa, siksi vaarasta varoittavan valistuksen ja järjen äänen olisi kuuluttava ja näyttävä nykyistä paljon voimakkaampana. (julkaistu: Yleisurheilun Kuvalehti 6/2005)

27 mars 2008

RF kävi täällä

Killing it Tour 2008 -kiertue: ruotsalainen Raised Fist 26.3.2008 Jyväskylän Lutakon lavalla. Menkää katsomaan ihmiset: 27.3.2008 Turku, Klubi; 28.3.2008 Tampere, Klubi; 29.3.2008 Helsinki, Tavastia - varskinkin, jos uskotte tietävänne, mitä hardcore on.
Eilen oli talven pahin liikennöintipäivä, niinpä bändin dosa ajoi ojaan.
Ja keikka viivästyi, mutta kuten sanottu, hyvää kannattaa odottaa.
Keli oli paska, mutta taittuihan tuo vajaat 300 km. Ei mennyt hukkaan.

25 mars 2008

Valkeaa marmoria lohkaissut mies

Sardesin rauniot sijaitsevat Vähä-Aasiassa Välimeren rannalta noin 80 km sisämaahan. Se oli muinoin rikkaudestaan kuuluisan Kroisoksen kaupunki ja muinaisen Lyydian kuningaskunnan pääkaupunki – Kroisoksen urheilukoulun raunioille vuoden 1998 syksyllä säikähdin, kuin vieressä suomalistaturisti, samaa retkuetta, lohkaisi kivellä palan valkoista marmoria, ja pisti sen taskuunsa.
Häpeällistä. En ehtinyt estää tekoa, mutta mies oli pakko antaa ilmi omille oppaillemme, sillä jos joltakulta meistä olisi tullissa löytynyt mittaamattoman arvokasta antiikin muinaisjäämistöä, murusiakin, olisi se merkinnyt väliaikaista säilöönottoa Turkin vähemmän miellyttävissä tutkintavankiloissa. Mököttävä äijä ei tajunnut, mitä oli tehnyt.
Tätä näköjään sattuu. Eikä Unescon suojeleman patsaan tärveleminen Pääsiäisissaarilla ole ihan pikku juttu.

Myyttisen maailmanselityksen legitimoimisesta

Hallitus vakinaistaa viiden määräaikaisen yksityiskoulun toimiluvat, muun muassa Espoon, Keravan, Kuopion ja Jyväskylän kreationistis-kristilliset koulut.
Siinä yksityisopetuksessa ovat nyt samalla viivalla kaikki "teoriat" lajien synnystä - mutta niinhän se opetussuunnitelman mukaan meneekin, yhdellä tunnilla opetetaan yksi, toisella toinen teoria – yleensä kai silti luotetaan siihen, että oppilas osaa tässä kaaoksessa hylätä järkeään nolaavat kylkiluujutut, viikossa tapahtuneinen maailmanluomineen, ja tukeutua nykytieteen kovaan perustaan.
Tässä hallituksen yksityiskouluja suosivassa ratkaisussa sen sijaan on Raamattu niskanpäällä; se tunkee läpi joka aineessa, ja eritoten sitä se tekee omassaan. Mielestäni ei ole yhdentekevää, jos opettaja uskoo itse sokeasti opettamiinsa myyttisiin paimentolaislegendoihin.
Taas osassa niistä todisteista, joilla biologia, maantieto, arkelogia ... yritetään mitätöidä näissä krist. opinahjoissa, on oikeasti huomionarvoista evidenssiä - johon, sanon sen nyt, tulisi paneutua ala-asteiden asemesta tiedeyhteisöissä, ja vaikka tunnustaa reilusti tieteen keskeneräisyys.
Naureskellaan vaan jenkkien redneckien ja fundamentalistikristittyjen kreationismin noususta. Sama ilmiö on meillä, heidän poliittisesta tuestaan (lue: äänistä) tapellaan. Eikä tämä sokean uskon nousu ratkea sormia napsauttamalla.
Silti usein kun mennään riittävästi traditiossa taaksepäin mytologista näkemystä onkin mahdollista tulkita oikein, kuten 14. DalaiLama esittää uudessa huipputeoksessaan, silloin kertomus toimii empiirisesti todennettavan tiedon kanssa symbioosissa, sitä laajentaen. Tai jos ei toimi, silloin myyttinen tieto on väärä ja vääristynyt: se on hylättävä. Edellinen - on mahdollista oikeasti ymmärtää - koskee muuten Raamatun kertomustakin, jos otamme juutalaisen Zoharin tulkiksemme.
Myös buddhalaisuudessa tavattiin meikä kretsumeoa vastaavia myyttisiä ja denegeroituneita maailmaselityksiä, mutta ne siivottiin pois akateemisesta buddhalaisuudesta kuriositeeteiksi.
Kun taas kurantti buddhalaisen filosofian ymmärrys maailmasta ja sen historiasta voidaan sovittaa yhteen tieteellisen maailmankuvan kanssa.
Jo G.W.F. Hegel esitti vallitsevaa yhteiskunnallista totuutta vastaan järjenkritiikin premissejä, muun muassa tähän tyyliin: filosofian tehtävä on esittää oma aikansa ajatuksellisesti. Se, mikä ajassa on järjellistä, on todellista, ja se mikä on todellista, on järjellistä. Kaikki olemassaoleva näin muodoin ei suinkaan ole todellista eikä järjellistä.
Hyvin päätelty, olisikohan opetusministeriössä tilaa ajatella asiat uudelleen Hegelin hengessä?

24 mars 2008

Serpentarius & Cygnus

Niin kävi, että maassa nähtiin gammapurkauksen jälkihehku Karhunvartijan tähdistössä. Ohessa GRB 080319B kuvattuna Nasan Swift's X-ray -teleskoopilla. Purkauksen jälkihehkun kirkkaushuipuksi 19.03 n. klo 06:33 tuossa mitattiin magnitudin 5,5.
Optisia havaintoja näkyvän valon taajuudella tehtiin Nasan mukaan Suomessa.

Koko sähkömagneettisen spektrin alueella vaikuttanut purkaus painottui gammataajuudelle.
Suurenergisiä gammafotoneita satoi maahan saakka - useampi kuin yksi sekunnissa neliösenttiä kohden. Tällaista mannaa ei tiedetä kosmisensa lähetyksenä ennen tänne tulleen.
Ulkoavaruuden sähkömagneettisen kentän ulottuminen maahan on mielenkiintoinen ilmiö; elämme mielenkiintoisia aikoja. Ihminen, mikrokosmos, kuten jo antiikki tiesi, on tosi asiallisesti yhtä makrokosmoksen kanssa, ja osallinen siitä kaikesta, mitä maailmankaikkeudessa tapahtuu. Myös kosmiset voimat vievät ihmiskehitystä eteenpäin.
Ymmärtämisen perusongelma piillee siinä, että aivokeskisessä ihmiskäsityksessä tunnemme vain fyysisen, materiaalisen tason, vaikka aivoista toki voidaan mitata sähkömagneettinen värähtelytaajuus koko sen spektrin alueella. Aivoaaltojen mittaaminen tunnettua voidaan suorittaa myös pään ulkopuolella - mutta perusymmärrys siitä, mikä yhdistää ihmistietoisuun ja avaruuden toisiinsa, nyt puuttuu; jo varsin alkeellisella tasolla Descartes päätteli asian oikeansuuntaisesti, mutta vähin tiedoin se oivallus kumottiin Cartesin erehdykseksi.
Oikeastaan vain itsessään täysin metsään mennyt tulkinta voi katsoa Cartesin oivalluksen käpyrauhasen (glandula pinealis) funktiosta vääräksi. Cartes tullaan vielä palauttamaan, vaikka hän lienee käyttänyt aikansa okkulttisia lähteitä päättelynsä pohjana. Siksi ja silti, oikein päätelty.

20 mars 2008

Enemmistön diktatuuri estää kuoleman tapahtuman avaamisen

Itsemurha on kuitenkin hyvin arkaluontoinen asia, ja perinteisesti sekä lehdistö että uutistoimisto stt ovat tässä kysymyksessä kunnioittaneet omaisten toiveita, eivätkä uutisoineet itsemurhia.
Tämä pätee niin kauan kuin puhutaan yksittäistapauksista, ja sillei ole huomattavaa yleistä yhteiskunnallista merkitystä - mutta sellainenhan nuorten mielenterveysongelmien määrällinen räjähtäminen on: nyt taas nuori laulaja, nainen 19, kuoli "äkillisesti kotonaan", edellisestä vastaavasta ei ole kauan aikaa. Yllä kuva Hans Baldungin Kuolema-teema, v. 1510. Epäilen kyllä journalistien kykyä löytää tämänlainen laajempi konteksti näin atomistisessa kokonaisuudessa.

Ja vaikka se löytyisikin, pintaa siinä raavitaan silti. Kuolema on niitä tabukysymyksiä, joissa vallitsee suvereeni enemmistön diktatuuri; jos enemmistö on tietämätön sen suhteen, mitä kuolemassa, ja eritoten sen jälkeen tapahtuu tietoiselle minälle, ovat kaikki siitä tietämättömiä.
Itsemurha ei kannata, mutta sitä prosessia, jossa ihminen tähän tekoon päätyy, ei tämä teoreettismaterialistinen kulttuuri tunne, eikä voikaa tuntea. Kaikuina syvemmästä ortodoksisesta opetuksesta, itämaisessa elämäymmärryksessä ja jossain teosofiassa nämä kysymykset olivat esillä vielä 100 v. sitten, mutta ei enää.
Tämä kulttuuri vaimentaa ahdistuksen ja tuskan lääkkeillään, ja yrittää palauttaa entiselleen mielensä kanssa heilumaan lähteneen ihmisen ilman ajatustakaan, että hänellä olisi mahdollista tehdä myös itse jotain sisäistä työskentelyä uhkaavan tilanteen kanssa. Sinänsä se, että sielullinen ahdistus aikanamme voimistuu, ja sitten repesi sukupolvien väliseksi keskinäisen ymmärtämättömyyden kuiluksi, oli Rudolf Steinerilla*.

*) = Rudolf Steiner: Nykyajan sielullisen ahdingon voittamisesta.
- sosiaalinen vapaus, ajatuksen vapaus ja hengentiede
esitelmä Zürichissä 10.10.1916.

17 mars 2008

Uutta "erillissodista" - natsijohtajien pojat Suomessa etulinjassa

Natsi-Saksan valtakunnanmarsalkan Hermann Göringin ottopoika Thomas Kantzow taisteli vapaaehtoisena talvi- ja jatkosodassa. Mutta myös natsi-Saksan ulkoministerin Joachim von Ribbentropin poika Rudolf von Ribbentrop (kuvassa) soti jatkosodassa julkisuuden sitä tietämättä, kertoo I=S. (hankkikaa ihmeessä printtiversio, jossa asiat ovat seikkaperäisesti uusine lähdetietoineen).

17.03.2008 06:10, päivitetty 17.03. 06:15
Natsi-Saksan valtakunnanmarsalkan Hermann Göringin läheinen ottopoika Thomas Kantzow oli vapaaehtoisena sekä Suomen talvi- että jatkosodassa ja haavoittui Hangon taisteluissa lokakuussa 1941.
Hämmästyttävät tiedot paljastuvat IS:n hankkimista kansallisarkiston asiakirjoista.
Thomas Kantzowin palvelus talvisodassa Sallassa häiritsi Göringiä suuresti, sillä Saksa ja Neuvostoliitto olivat vielä väleissä. Göring sanoi asian jopa estävän hänen apunsa Suomelle.
Jatkosodassa Kantzow haavoittui selkään ja jalkaan.
Thomas Kantzow oli Göringin edesmenneen ruotsalaisen vaimon Carinin ainoa lapsi. Göring säilytti palvomansa vaimon poikaan aina lämpimät välit, ja Thomas yritti jopa tulla puolustamaan ottoisäänsä Nürnbergin oikeudenkäyntiin.
Thomas Kantzow tapasi useasti vuosien mittaan myös mm. Adolf Hitlerin.
Göring och Sverige -kirjassa julkaistussa kirjeessä Hermann Göring valittaa, että hänelle on kestämätöntä, jos Thomasin lähtö Suomeen tulee yleiseen tietoon.
- Näin minulle on tehty mahdottomaksi - suoraan tai epäsuorasti - yrittää Ruotsin kautta tehdä vähintäkään Suomen hyväksi. Käteni ovat sidotut, Hermann Göring kirjoitti "shakkimatistaan" 20.2.1940.
Jatkosodassa soti julkisuuden tietämättä myös natsi-Saksan ulkoministerin poika Rudolf von Ribbentrop. Sotahistorian professori Ohto Manninen on kirjoittanut tulevaan Sotilasaikakauslehteen hänen palveluksestaan Suomessa.
Ulkoministeri Joachim von Ribbentropin vanhin poika Rudolf toimi SS Nordin tiedustelupataljoonan joukkueenjohtajana Kiestingissä. Hän haavoittui siellä käteen ja sai neljännen luokan vapaudenristin 1.10.1941.
Sairalaamatkan jälkeen von Ribbentrop tuli hyvinkin tunnetuksi panssaritaistelijaksi eri rintamilla Suomen ulkopuolella.
* * *
Marjo (kemppisellä):
"Jos Suomen toiminta 1941-4 olisi voinut vaikuttaa maailmansodan lopputulokseen, niin arvostelun voisi ymmärtää."
Siksi sen voikin ymmärtää, suur-Suomea, natsi-Saksan liittolaista lähdettiin kyllä rakentamaan ihan ratkaisumielessä - ja on sanottava, ettei tämä ollut edes perusteetonta uhoa - alussa. Suomen hoiperteleva puolueettomuuslinjan itua siinä yritettiin tosin pitää mukana jollain tapaa - vielä viimeisessä traagisessa vaiheessa kun Hitler oli jo julistanut (jatko)sodan natsi-Saksan ja liittolaisensa Suomen nimissä.

15 mars 2008

Jatkoa ruskean reiän ritari Marskin tarinaan

Jotain on mennyt rikki, ihmiset puhuvat homoudesta kuin ei mitään.
Muistan vuonna 1992 kesällä Vantaan Kaivokselasta menin IL:n uutispäällikön Pekka Nummisen kyydissä Stadia kohti. Tuli puheeksi, en tiedä miten, Marski, johon Pekka, jotenkin homokielteinen, korosti marsalkan homoutta tavalla, joka mielestäni ehkä viittasi aikeeseen julkistaa asia.
Sen verran yleistä oli tieto, että ylipäällikön teltassa olivat "perseet paukkuneet" - Pekka oli rohkea uutispäällikkö. Pidin. Tehtiin silloin yksi arkipäivän levikkiennätyskin joku öbäut 120 000 kappaletta.
Myöhemmin sattui vahinkoja, IL meni lankaan lehteen syötetyn lavastetun höpöuutisen julkaisusta, ja UP:n tähti alkoi laskea. Numminen epäili scientologien kostoa heistä kirjoitettujen juttujen takia, eli taas olin mä siellä jossain mukana, koska kirjoitin Hubbardin lahkosta. Oli heidän tapaistaan tiemmä nolata lehtiä, jotka olivat arvostelleet tätä kirkkoa (nämä vedätykset jatkuivat pitkään).
Marskia (kuvan hanuri oikealla) mieltymyksineen ei oikein kannattanut ajatella enää esiin vedettäväksi.

13 mars 2008

Jättäkää Islam rauhaan

Nyt alkanut yhdestoista muslimimaiden valtiokonferenssi Senegalin Dakarissa on huolissaan länttä vaivaavasta islamfobiasta.
YK:n pääsihteeri Ban Ki-moonin vetosi Israeliin, jotta maan armeija lopettaisi hyökkäykset palestiinalaisia siviilejä vastaan.

Muslimimaiden järjestö OIC ilmaisi perustellun huolensa länsimaissa leviävästä islam-pelosta, jota voidaan jo kutsua islamfobiaksi: esimerkkinä hollantilaisen oikeistopoliitikko Geert Wildersin tekemä Koraanin vastainen elokuva.

Saudi-Arabian ulkoministeri Saud al-Faisalin mukaan sananvapaus on hyvä asia niin kauan kun se ei loukkaa muiden ihmisten tapoja, uskoa ja uskontoa.
Länsimaita velvoitetaan puuttumaan tiukemmin uskonrauhaa loukkaaviin tapauksiin, Valtiokonferenssi viittasi sekä Muhammed-pilakuviin että Wildersin elokuvaan, johon Hollannin hallitus halutessaan voisi vielä puuttua.
* * *

On selvää, että heidän kulttuuriaan uhataan - kulttuuri muuten on sama kuin uskonto (toisin kuin luterilaisuudessa jossa usko on kapseloitu erilleen elämänkentästä). Halpojen satelliittikanavien nk. viihteen suuntaamisen Persianlahdelle he kokevat varsin perustellusti uhkanaan - niin vieras on se pillereiden ja yliseksuaalisuuden ympärillä pyörivä maailma, jota sinne taivaalta pakkosyötetään.
Mutta uhkahan sen pitääkin olla, että muslimit reagoisivat, niskoittelisivat mahtavalle maalimanpoliisille. Muutenhan heidän luonnonvaroihinsa se korruptoitunut - oikean ja väärän tajun jo menettänyt - poliisi ei pääsisi mitenkään muka oikeutetusti kiinni.
Ai, ketkäkö ovat öljyllä rikastuneet? Tämä ikuinen jeesustelun aihe. Enkä myös ne jotka muuttivat kiireesti jättimäisen lippulaivatankkerinsa nimen Condoleezza Rice nimen toiseksi kun tämä ko. henkilö nimitettiin ulkoministeriksi.
Entäpä kun miehittäjä perustaa muslimimaahan viinakauppoja, ja paikalliset niitä räjäyttävät, ei miehittäjä tietenkään lannistu vaan "taistelee" mielestään vieläpä oikeutetusti näiden omien arvojensa puolesta, ja perustaa uusia.

Islamilla ei lopulta ehkä olekaan hätää: pervoporno, pillerit ja viina, uskottomuus yms. ei kuulu tuohon kulttuurin, enkä usko, että kovista yrityksistä huolimatta sinne juurtuukaan.
Omamme taas on todella niin heikko ja hengetön, että se voi hävitä islamille. Eikä sitä asein estetä. Itse tosin uskon että tämä materialistinen sivilisaatio kukistuu ihan omaan mahdottomuutensa.
Yläkuva: A Palestinian inspects his workershop after it was destroyed in an Israeli air strike in central Gaza City, 02, March, 2008. EPA/Mohammed Saber.

12 mars 2008

Älä saata minua kiusaukseen

Kemppisellä on esillä mielenkiintoisia tietoja holokaustista, siitä mistä ja miten pohjoismaissa oltiin perillä Saksan käynnistämästä juutalaisten joukkotuhosta. Ja mm. Norja suojeli juutalaisiaan.
Ei hullumpaa, vertailevaa tietoa. Muuten mukava keskustelu: herrasmies Kemppinen nieli syötin jatkosodasta ja alkoi hurskastela kuin oppimestari konsanaan mukamas ”pahoittelen asian jo tunteville" jämpästä aiheuttuvaa vaivaa. Missä täällä ne hymiöt ovat? olisi nyt käyttöä. :D
Puhutaan, ettei tiedetty...mutta tosi asiassa Suomen osa tässä toiminnassa on yhä kiistanalainen. Juutalaisia vaihdettiin viljaan? Dokumenttien valossa olimme lähinnä natsi-Saksan juoksupoika, tässäkin. Ihmisarvo oli alisteinen omalle hyvinvoinnille, mutta syöväthän ihmiset myös toisiaan tiukan tullen. Ja minä siinä nyt näe mitään erityistä, vars. jos muutenkin tapaa syödä nisäkäslajitovereidemme kuolleita ruumiita.

Holokausti on holkausti, mutta lopulta vain yksi holokausti, kansanmurha. Esimerkiksi D. Stannardin teos American Holocaust: The Conquest of the New World ,1992, esittää että kaikista 1900-luvun kansanmurhista yksikään ei ollut yhtä suuri viattomien ihmisten joukkotuho kuin eurooppalais-aasialaisia hirmutekoja aiemmin toteutettu Amerikan intiaanien kansanmurha.

Sitten jo aiemminkin puimaani perusasiaa sivuten:
TH kirjoitti...
Rh, miksi Hitlerin Saksasta pitäisi käyttää nimitystä natsi-Saksa?
Siksi että se on suomenkieltä, ja sitä oikeasti käytetään. Suluissa kommentissani luki: ”Saksalla” lienee ennen sekä eritoten jälkeen tuon hirmuhallinnon ajan, yhtä vähän sen kanssa tekemistä kuin juuri millään muullakaan Euroopan maalla.
Suomessa natsi-Saksa todellakin on yksi aivan virallinen - ja virallisissa yhteyksissä käytettävä - tuon kansallissosialistisen valtion nimeäminen, eikä natsismi suinkaan ole mikään "haukkumanimi", vaan aatehistorian termi määrittelyineen ... Mutta siis! tämä natsi-liite jotenkin vaistomaisesti kai tiputetaan -Saksan edestä pois aina kun puhutaan välirauhan päättymisestä sekä jatkosodan alkamisen vaiheista ja syistä Suomen historiassa. Merkillisesti ikään kuin se ei tässä kontekstissa olisikaan se mikä on.

En tiedä, enkä sano vaikka tietäisin, minkä sortin älyllistä epärehellisyyttä tämä ilmentää.

Tapsa P:
.. Mutta ratkaiseva ero on siinä, että Suomi taisteli hengestään keskellä maailmansotaa, jossa isommat taistelivat vain vallasta.
Ai ihan ratkaiseva (taas, hyvä Suomi!)
Millähän tavalla se on ratkaisevaa, ja poikkeaa siitä, miten muut 2. maailmasodan maat taistelivat?
Haluaisin kuula tämän Suomi-mystifioinnin perusteet.
Aika totinen paikka taisi olla yleisesti. Jos liittoutuneet olisivat hävinneet 2. maailmasodan, en viitsi edes ajatella skenaariota, mikä osa tälle fasistisen suurvallan satelliitille olisi jäänyt. Minua ei olisi. (en olisi syntynyt lainkaan).

9 mars 2008

Seuraavaana hajoaa Georgia?

Abhasia ja Etelä-Ossetia irtautuvat Georgiasta, todennäköisesti Venäjän hiljaisella tuella, kun Georgian houkuttelu Natoon on onnistunut. Näin arvioivat asiantuntijalähteet, viimeksi Der Spiegelissä.
Kaukasialaisalueet Abhasia ja Etelä-Ossetia ovat jo ilmoitaneet aikovansa seurata Kosovon esimerkkiä. Maat ovat vedonneet muun muassa siihen, että Itsenäisten valtioiden yhteisö IVY ja YK:n turvallisuusneuvosto tunnustaisivat niiden itsenäisyyden. Molemmat ovat perustelleet tunnustamisvaatimuksia Kosovon itsenäistymisjulistuksella.
Venäjän federaation Nato-suurlähettiläs Dmitri Rogozin näkee, että Georgian hajoamista on vaikea enää estää, jos ja kun Georgia (ja Ukraina) esittävät nyt viralliset aloitteet liittyä Natoon. Tämä voi todellakin tapahtua sotilasliiton huippukokouksessa Bukarestissa huhtikuussa.
Rogozin on arvostellut maailman kehittymistä sellaiseksi, että voima ratkaisee, ja näin myös Venäjä voi joutua mukaan voiman käyttöön: `In this new world´ Russia has to rely on force to protect itself. RussiaToday.
Edessä saattaa olla ennen näkemätön epävakaus Euroopassa, mikä epäilemättä palvelee Natoa pyörittävän suurvallan pyrkimyksiä näillä kulmilla.
Then it has its own conclusions for Russia, Dmitri Rogozin pohtii. Sitten diplomaattisesti kovaa kieltä:
"We too would understand that we need brutal physical force to make sure we are respected, understood and that others acknowledge our right to our own point of view - and the name of that force is military force."
Miksi näin?
YK:n päätöslauselma 1244 Kosovon osalta puhui vain lisääntyvästä itsehallinnosta. Kukaan YK:ssa ei missä vaiheessa eikä kenellekään antanut valtuuksia repiä Serbiasta postimerkin kokoista plänttiä, joilta taas puuttuvat, jos nyt ei aivan kaikki, niin useimmat elinkelpoisen valtion tunnusmerkit.

Meillä Suomessakin tiedotusvälineet ovat muutamaa harvaa poikkeusta lukuun ottamatta sumuttaneet itsensä halvalla, vähäisen totuusarvon omaavalla Free Kosovo -propagandalla.
Näemmä myös keskustelu siitä, mikä suurvalta todellisuudessa on tuhonnut ja häpäissyt YK:n turvaneuvoston ja YK:n päätöslauselmat (vuodesta 2003 laittoman Irakin sodan aloittamisesta), näkyy olevan varsin fundamentaalisesti väärillä raiteilla. YK:n arvovallan menetykseen nimetään valtamediassa väärä roisto, niin sanoakseni.
Venäjä on toiminut määrätietoisesti YK:n ja sen päätöslauselmien puolella sitä hajottavaa ja turvaneuvoston ylikävelevää sotaista toimintaa vastaan. Ei ole mahdotonta, kuten Rogozin arvioi, että se joutuu itsekin vielä tuvautumaan voiman käyttöön. Olisi naivia kuvitella muuta tässä maailmantilanteessa - kun separatistinen aalto on liikkeelle laitettu.
Pientä keskustelua. Niin, vähäisistä luonnonvaroistaan pääsee se natokiimainen osa, tuleva tynkä-Georgia; millähän sekin meinaa maksaa jäsenmaksunsa? Niitä vastaan tosin voi ottaa kidutusvankiloita mailleen, kuten tiedetään, vanha konsti.

5 mars 2008

Oikeastaan ...

alan pitää tästä keskustelusta.
Saatan kenties kuulostaa ehkä hieman eräältä toiselta juuri tässä merkinässäni (näen hänet sielunsimilläni), mutta älköön se hämätkö.
Keskustelu avaa patoja; voi sen tehdä muukin, musiikki, taide, mutta kommunikaatio, sosiaalinen ymmärtämys, on itseisarvoista. Palaan tuohon vanhaan kommunikaatio-kantaani. Virtuaalisesti voivat kohdata tahot, joilla ei muuten maailmassa syntyisi kontaktipintaa.

4 mars 2008

Jerseyn saari - vain huippu merenpinnalla?

Tämä on jotenkin koskettavaa, koska nuoruudessani olin vähän aikaa esoteerisessa kehitysvammaisten sisäoppilaitoksessa töissä ja opiskelemassa, siihen asti, kun kohtasin pedofiilin itse teossa, panemassa autistipoikaa.
Merkillistä sinänsä, että tämä toiminta saattoi jatkua ilmeisesti vuosikymmeniä; vammaisia lapsia ei aikuisiksi kasvaneinakaan uskottu hyväksikäyttöväitteissä, olivathan he vammaisia.
Kymmenen vuotta sitten kävin ohikulkumatkalla tiedustelemassa ihmisoikeustilannetta. Se ei oikein tyydyttänyt. Ilmoitin että havaintoni aktista oli ehkä rikoksena vanhentuneita, mutta tämä saattaa yhä kiinnostaa esimerkiksi lehdistöä.
Erityisesti korvaan otti puhe muuan lievästi vammaisen miehen todistuksesta: hän oli kotikunnassaan tehnyt ilmiannon 1970-luvun lopulla tapahtuneesta seksuaalisesta hyväksikäytöstään tässä hoitokodissa.
Tuon kuorma-automiehen ilmoitus ei johtanut mihinkään, kun ilmiannon tueksi tiemmä ”ei saatu näyttöä”. Ja samalla kuulin, koska todisteita ei ole, tämä itseteossa kiinni saamani peto saattoi kuin saattoikin yhä ”lainata lapsia" tästä kummallisesta laitoksesta. (lisäys 17.3.2008, lapsien lainailua Jerseyn tapauksessa.)
Ehkä nyt lainailut on lainailtu. Muutamat skeptikot saivat jostain vihiä asiasta, ja ovat painaneet päälle. Annoin lausunnon siitä, mitä tiedän, kun kysyttiin.
Tämä ilmiö, hyväksikäytön jatkuminen, näkyy elävän merkillisen syvässä, minne se onkin päässyt pesiytymään. Ja edellä kertomassani tapauksessa saattoi olla vielä jollain karmafatalismilla osansa, kun tuota nyt ajattelen, pimentämässä juttua.

Ilmeisesti useimmat meistä, kuten mäkin nuorena, ajattelevat: ei ole minun ongelmani. Harvaa ymmärrettävästi kiehtoo ajautua mukaan sotkuisiin aggressiivisten pedofiilien vastaisiin oikeusjuttuihin. Reaalinen riski sitäpaitsi. Eräs toinen pervo, jonka touhuihin puutuin, yritti siitä hyvästä ajaa rikosjuttua.

3 mars 2008

Näin slummin paperilla

Petosen slummi pitää Kuopion otsikoissa, milloin siellä känninen nainen jää ahteristaan kivenkolkkeroon, kipikapi palokunta paikalla, milloin muuten vaan kukutaan ja hukutaan. Talviaikaan meno keskittyy seinien sisään. Näin. Sinänsä ko. uutisessa toistuu poliisin perustusvedätys; se tutkii murhayrityksenä kaikki itseään vastaan tehdyt hyökkäykset. Lehti voisi ottaa tuon huomioon.
Sinänsä poliisia kai tilanne, asosiaalisen aineksen keskittymien, ei niinkään haittaa; tavan kansalaisten kiertämä anniskelupaikka on se, josta virkavalta hakee keskitetysti lomilleen jääneet vangit Itä-Suomen alueella.
Meno voi olla ulospäin rentoa: katiska saapuu paikalla kuin Chuck Norris autollaan, joku avaa peräluukut valmiiksi ja virkavalta painuu sisään ravinteliin hakemaan omansa.
Kaupunginhallituksen jäsenet kävivät taannoin paikan päällä katsastamassa, onko huhuissa perää, että ulkopuolisilla ei olisi asiaa määrättyihin mestoihin, taisivat selvitä haistatteluilla.
Poliisi oli tietenkin varmistamassa visitin sujumisen auki pidetyn kännykän kanssa korttelin päässä.

Eläköön Petonen ja sen suunnitelleet puusilmädemarit. Näin upouuden Petosen kaupungin hallinnossa reilusti yli 20 vuotta sitten. Valmis kaava. Kysyin: ”Mitä nämä punaisella merkityt neliöt ovat? ”
”Ne ovat Niiralan Kulma Oy:n (kaupungin vuokrataloyhtiö) varaamia rakennusoikeuksia”, hankepäällikkö sanoi.
Mikä määrä!
*Määrätynlaisia ajatuksia henkisen näkökyvyn puuttumisesta*
Tukka nousi pystyyn, kylmäsi.