Here we go

All band: Me, myself, I and Heikki (the bass player gets a job), we´ll take some gigs sometimes in clubs and other good places.
We ´re playing, `couse we like it. The subscription from here.
(Next gig 29.6.2011 - Get your ass at K-Klubi)
Next gig: 28.7 - Hiili, Aurinkoterassi). My regards.
Get your ass at Resistori-Klubi: Next gig: 29.9.2011 .. .. !
Next gig 1.5 at Kuopio Market Square at 14.00.
Next gig playing for Save the Rupla, 28.7.12 at Piispanpuisto (at Bishop´s Park of Kuopio).
Now: I´m gonna present some of my texts in three languages  with simple accompaniment at next TEXTfirst night.
Get your ass at Henry´s pub  15.1.2013 at 22h, for my please,..and the new gig: April 16nd.
I will get my ass and quitar to Lekkeri 13.4.2013 @ Helmi's birthday party with streetpunk.
the next time you will see me in Kuopio will be 26th May 2013. there comes a gig ... at Pushkin's statue to start at 12:00.
Next gig playing for Save the Rupla, 23th November 2013 at Rupla. Starts at 14:00 -> Get your ass on there where occurs!
Nästa min spelning ska finnas på Nykterhetshuset 2014/12/04 (kl 11:00) i Kuopio. Hör du, som nya arbetarklassmusik, några bra låtar.
The Next gig will be May 1, 2014 on Kuopio Market Square's stage at 9.00.
.. and you will also see me in Kuopio on the gig-stage at the lake of Valkeinen about at fourte
en May 1, 2014.

hemmagården på onsdag, den 28:e dagen kl 21 i denna månad ->
Ro sitt röv hit och se:
The Old Union Band.
The solo-gig on the Kuopio's VR-Magazine at 8/08/2015 Saturday. There will be some kind of antifascist theme. Get your ass there at 19:00. The next gig at same place at 29/8/
den spelningen på Kuopios marknadstorget den lördag, 12 september (2015) klockan 11 framåt.
det kommer att
finnas upproret nu!
Live at BilliardCenter oct 30, 2015. The FridayBand.
scenen 6 augusti `16 på Peräniemenkasino i Kuopio.
Följande gig på scenen 12 augusti `17 vid Peräniemenkasino i Kuopio-stad.
Jag har startat nya soloalbumsinspelningar.

Ps. Someone did ask,
my first album The Desert Songs is sold out.
I `m sorry.
(we are working with the new material)
(Update 20.9.11: Heikki has left the band.)
(Update 08.7.12: ROH Band Mark II works)
(Update 30.3.14: The Old Union Band has been formed)
(Update 30.8.15) the newly named: Fridayband.

25 maj 2015

i brist på annat

(The erectum eller The loose.)
Man spårar ur, han håller på att sprängas in i trängas, på denna värld,
se snubben på hörnet några glenn,
vem som bryr sig om.
Att spåra ur.
Hör dy mej, jag vill bara va ifred.
Ett skrik i natten, men ingen som hör.
Har samhället blivit hårdare, eller är denna varelse som är svag?
Uppror fungerar här, Lastkaj' 14 och andra.


18 maj 2015

skratta som en sölig snigel

Något som jag skulle vilja sparka ut igång.
Dom önskar att de kan ändra lagen om rättigheter av svenskt-språkliga. Hårt bakslag för oss, särskilt för SFP - inte med i regeringen.
The True Finns go into the Government in Finland. (those white trash, those closet-nazis and rednecks).

Vad innebär det egentligen att stå med lycklig?
Och hur når vi dit?
Det menar den blivande ...


12 maj 2015

den volontärtjänsten

å
h, så att varje
tar en valfritt
och räddning av vår fina mänskliga-relation.
Om vi gör det, vi ska gå, gå att resa tillsammans
och under en lång tid, kanske i slutet av livet.
Vi hade vår samma syn, 
det räddade, kanske.

man trodde på ...
vi trodde vår likasinnade syn.

7 maj 2015

Liksom in i sanningen?

Han får priset av Försvarare av Mänskligheten.
Diskussionen om depressionsmediciner befinner sig i ett avgörande vägskäl.

Orsaken är fallet med psykologen Aku Kopakkala, som fick sparken från Mehiläinen efter att ha uttalat sig kritiskt mot användningen av depressionsmediciner i Yle-programmet MOT.

Den försvararen av
mänskligheten
- bekännelse,
eller Den
mänsklighetens
representanten,
Rudolf Steiner, 1919
(Der
Menschheitsrepräsentant).
Tidigare rehabiliteringschef Aku Kopakkala fick på sparken med omedelbar verkan.
... Some sa från detta: därför att han bröt mot praxis för god vård då han ifrågasatte läkemedel mot depression.
Vad om?
Mehiläinens tidigare rehabiliteringsdirek
tör Aku Kopakkala blev känd för allmänheten i somras då Mehiläinen sparkade honom efter att han kritiserat psykofarmaka i offentligheten.
Men nu ställs inför rätta själva Mehiläinen.

SSRI-läkemedlet som psykologen Aku Kopakkala kritiserade i Yle-programmet är ett av de mest omdebatterade anti-depressiva läkemedlen.
Biverkningarna är kända och dess effekt är omdebatterad.
Enligt min åsikt finns så i grund av det vissa mänskliga-perceptionen som är helt fel.
Människan är inte en zombie.

6 maj 2015

man var för sig tillsammans

Jag läste en intressant text.
i texten: .. att utan detta typ av konservatism, skulle det finnas mycket svårare att komma ihåg.
Ja!
Jag tänker till exempel Kanttila -
vi finns här, ca två beskyddare kvarvarande resterna.
Hur man vill tillsatsa om? Vi tycker att beskydda.
Mina släktanor härstammar från där, och fanns där en gång vår berömda kultur, som berättade för ni, allt om oss.