Here we go

All band: Me, myself, I and Heikki (the bass player gets a job), we´ll take some gigs sometimes in clubs and other good places.
We ´re playing, `couse we like it. The subscription from here.
(Next gig 29.6.2011 - Get your ass at K-Klubi)
Next gig: 28.7 - Hiili, Aurinkoterassi). My regards.
Get your ass at Resistori-Klubi: Next gig: 29.9.2011 .. .. !
Next gig 1.5 at Kuopio Market Square at 14.00.
Next gig playing for Save the Rupla, 28.7.12 at Piispanpuisto (at Bishop´s Park of Kuopio).
Now: I´m gonna present some of my texts in three languages  with simple accompaniment at next TEXTfirst night.
Get your ass at Henry´s pub  15.1.2013 at 22h, for my please,..and the new gig: April 16nd.
I will get my ass and quitar to Lekkeri 13.4.2013 @ Helmi's birthday party with streetpunk.
the next time you will see me in Kuopio will be 26th May 2013. there comes a gig ... at Pushkin's statue to start at 12:00.
Next gig playing for Save the Rupla, 23th November 2013 at Rupla. Starts at 14:00 -> Get your ass on there where occurs!
Nästa min spelning ska finnas på Nykterhetshuset 2014/12/04 (kl 11:00) i Kuopio. Hör du, som nya arbetarklassmusik, några bra låtar.
The Next gig will be May 1, 2014 on Kuopio Market Square's stage at 9.00.
.. and you will also see me in Kuopio on the gig-stage at the lake of Valkeinen about at fourte
en May 1, 2014.

hemmagården på onsdag, den 28:e dagen kl 21 i denna månad ->
Ro sitt röv hit och se:
The Old Union Band.
The solo-gig on the Kuopio's VR-Magazine at 8/08/2015 Saturday. There will be some kind of antifascist theme. Get your ass there at 19:00. The next gig at same place at 29/8/
den spelningen på Kuopios marknadstorget den lördag, 12 september (2015) klockan 11 framåt.
det kommer att
finnas upproret nu!
Live at BilliardCenter oct 30, 2015. The FridayBand.
scenen 6 augusti `16 på Peräniemenkasino i Kuopio.
Följande gig på scenen 12 augusti `17 vid Peräniemenkasino i Kuopio-stad.
Jag har startat nya soloalbumsinspelningar.

Ps. Someone did ask,
my first album The Desert Songs is sold out.
I `m sorry.
(we are working with the new material)
(Update 20.9.11: Heikki has left the band.)
(Update 08.7.12: ROH Band Mark II works)
(Update 30.3.14: The Old Union Band has been formed)
(Update 30.8.15) the newly named: Fridayband.

30 sep. 2016

the biggest scientific breakthrough for some time

Now that you know, superbugs kill an estimated 700,000 people a year, among them 230,000 newborns. But, according to a recent British study, this number will rise to a staggering 10 million a year by 2050 – as many as cancer – if no action is taken. It could cost the world economy $100 trillion.
Copyright: University of Melbourne.
We’ve discovered that the polymers actually target the bacteria and kill it in multiple ways.
One method is by physically disrupting or breaking apart the cell wall of the bacteria. This creates a lot of stress on the bacteria and causes it to start killing.
citations by Shu Lam, a Malaysian PhD student at the University of Melbourne. She has confined herself to a scientific laboratory to figure out how to kill superbugs that can no longer be treated with antibiotics.
Lam tells that she has successfully tested the polymer treatment on six different superbugs in the laboratory, and against one strain of bacteria in mice. Even after multiple generations of mutations, the superbugs have proven incapable of fighting back.The reduction in toxicity is because the larger size of the peptide polymers, about 10 nanometres in diameter, means they cannot enter healthy cells.
We found the polymers to be really good at wiping out bacterial infections,
says Lam, who leads a half-a-dozen-strong research team.
According to The Telegraph cross-discipline work is still required to further reduce toxicity and work out the best way to administer the treatment, whether by tablet or injection.


28 sep. 2016

Varje man har rätt att få ha fel i sina åsikter (men ingen man har rätt att ha fel om fakta).

Polisen begär den kontroversiella webbtidningen MV-lehtis frontfigur och grundare Ilja Janitskin häktad i sin frånvaro. Janitskin misstänks bland annat för hets mot folkgrupp, grov ärekränkning, penninginsamlings- och penningspelsbrott, sekretessbrott, olaga hot och upphovsrättsbrott och så vidare.
Jag delar inte er åsikt, sant, men jag är beredd att gå i döden för att försvara er rätt att hävda den, 
sa François-Marie Arouet de Voltaire,1694-1778.
Inget mer att säga. Brist på annat ..
(Helsingin Sanomat inte publicerade min kommentar)


Den drogfria unga

Unga i Finland använder alkohol och droger mer sällan än unga européer i genomsnitt, rapporterar Institutet för hälsa och välfärd. Att dricka sig full är vanligare bland 15–16-åringar i Europa i genomsnitt än i Finland, och i Finland var dock mängden alkohol som de unga druckit på en gång (5,96 cl) klart större än det europeiska genomsnittet (4,70 cl).
Men alltså så kallade (sekakäyttö, på finska) blandbruk  av alkohol och mediciner är dock vanligare i Finland än i övriga Europa - detta viste blandbruk av alkohol och mediciner vanligare i Finland än i övriga Europa.

Blandbruket av alkohol och läkemedel har minskat bland finländska 15–16-åringar men är dock fortfarande lite vanligare i Finland än i Europa i genomsnitt och klart vanligare i Finland än i övriga Norden.
Det finns allt fler unga i åldern 15–16 år som inte alls dricker alkohol. I en internationell undersökning sade 26 procent av de finländska ungdomarna att de aldrig har druckit alkohol. Av de europeiska ungdomarna uppgav var femte att de aldrig druckit alkohol.
Också andelen rökande ungdomar i åldern 15–16 år har minskat stadigt under 2000-talet i hela Europa. I Finland är andelen unga som röker dagligen mindre än i Europa i genomsnitt, men större än i de övriga nordiska länderna.
Den vanligaste drogen bland ungdomar är cannabis. Användningen av cannabis och andra droger är ovanligare i Finland och de övriga nordiska länderna än i Europa i genomsnitt.

Huvudsyftet med den europeiska skolundersökningen är att producera jämförbara data över 15-16 åriga europeiska skolungdomars drogvanor. Med hjälp av datamaterialet kan man undersöka hur utbredd skolungdomars användning av alkohol, tobak och narkotika är samt förutse kommande trender i droganvändning, inte bara i Finland men även i andra Europeiska länder. Med undersökningen får vi även vetskap om hur utbrett penningspel har blivit bland ungdomar i Finland och i Europa.
Denna undersökning har utförts vart fjärde år sedan 1995 i 23-36 Europeiska länder. Det nyaste materialet samlas in under våren 2015. Med hjälp av undersökningen försöker man hitta svar på bland annat följande frågor:
Ökar eller minskar alkoholkonsumtion och tobaksrökning bland finländska ungdomar?
Hur vanligt är experimenterande med narkotika bland ungdomar?
Hur vanligt är penningspel bland ungdomar?
Varifrån får ungdomar tag på alkohol och droger?
Har ungdomars attityder gentemot olika droger skärpts eller blivit lindrigare?
Skiljer sig utvecklingstrenderna mellan flickor och pojkar?27 sep. 2016

en sannfinne igen ställas inför rätta?

Hälsningar från Finland! en riksdagsledamot kan ställas inför rätta för att ha uppviglat till hatretorik mot muslimer och invandrare.
Polisen utredde ett inlägg, som den sannfinländske riksdagsledamoten Teuvo Hakkarainen, Sannfinne, har skrivit på Facebook.Det fallet har utrett som hets mot folkgrupp.
Nu polisen är klar med förundersökningen av riksdagsledamot Teuvo Hakkarainens skrivelse på Facebook i juli. En sannfinne kan åtalas för hets mot folkgrupp.
Polisinrättningen i inre Finland kommer att lämna över ärendet till riksåklagarmyndigheten för åtalsprövning.
Förundersökningen hänger ihop med en skrivelse som man publicerade på Facebook. Hakkarainen skrev inlägget på sommaren i den 15 juli 2016 efter terrordådet i Nice. Han påstod att alla muslimer inte är terrorister, men alla terrorister är muslimer.
Under polisutredningen till Hakkarainen är visad 50 frågor.
Bland annat Samlingspartiets ordförande önskar att Sannfinländarna för en diskussion om partimedlemmarnas rasistiska uttalanden. Han anser att även regeringspartierna borde diskutera de rasistiska uttalandena.
Sannfinländarna har allt skäl att diskutera rasism, 
sa Petteri Orpo.

20 sep. 2016

en antifascistisk man dog

Jesse Torniainen på höger sida,  
bredvid, bakom av Sannfinländarnas parlamentsmedlem Olli Immonen.
Den misstänkta är 26 år gammal Jesse Torniainen. Han angrep en förbipasserande i samband med Finska motståndsrörelsens nynazistiska demonstration vid järnvägstroget i Helsingfors för mer en dryg vecka sedan (10.9) . Offret dog av hjärnblödning (16.9)..
Vid Helsingfors tingsrätt bekräftar man att det har kommit in ett muntligt meddelande. Den skriftliga häktningsbegäran väntas komma vid middagstid.

14 sep. 2016

"Språkklimatet i landet gått mot det sämre"

Språkbarometern.
Av de svenskspråkiga uppger nästan hälften att blivit trakasserade eller diskriminerade på grund av sitt språk. Av de finskspråkiga har en femtedel upplevt diskriminering, enligt denna källa.
Dessa resultat ikommer att användas som grund för beredningen av en berättelse om tillämpningen av språklagstiftningen som regeringen ger till riksdagen våren 2017.
Överlag anser de svenskspråkiga att språkklimatet i landet gått mot det sämre. Dels upplever de svenskspråkiga att relationen mellan svensk- och finskspråkiga försämrats, och dels upplever de svenskspråkiga att inställningen till andra språkgrupper har försämrats.

På det hela taget har de finskspråkiga blivit nöjdare med de språkliga tjänsterna och de svenskspråkiga mer missnöjda, om man jämför med läget för fyra år sedan.
Cirka 1,75 miljonerfinländare bor i en tvåspråkig kommun. Av de svenskspråkiga bor 140 000 i en kommun med finska som majoritetsspråk, medan 44 000 finskspråkiga bor i en kommun med svenska som majoritetsspråk.


9 sep. 2016

Se och hör

Hör du, se du den nya låten,
av Juho Eerola från här.
Juho Eerola gick till Sannfinländarnas riksdagsgrupp
riksdagsledamot  20.04.201,
och 08.09.2016 Juho Erola har utsetts som ny ordförande för riksdagens förvaltningsutskott.
man påminnas det på året 2012 när Jussi Halla-aho efter att ha blivit tvungen att avgå som ordförande för riksdagens förvaltningsutskott själv ville utse sin efterträdare. Juho Eerola delar samma starkt ifrågasättande inställning till invandring och mångkultur.
Eerola hade ingen chans då den sannfinländska riksdagsgruppen röstade fram en ny ordförande för utskottet. Pirkko Mattila var överlägsen och det kan ses. sa hon, som en välkommen markering att en avog inställning till andra kulturer inte har ett brett stöd inom partiet.
Men vad som hänt.

Fy skäms på dig!

Ägare till registrerade motorcyklar drabbas av en ny skatt.
Sant, i regeringsprogrammet fanns ett förslag att driva in 50 miljoner för att delvis kompensera skattebortfallet när bilskatten lindras.
Nu dom gjorde det.
Där finns kring 250 000 registrerade motorcyklar (och 180 000 registrerade båtar) som den blivande skatten berör. Regeringen vill driva in 50 miljoner euro. Snabbt räknat skulle skatten således bli drygt 116 euro per år och båt/motorcykel.
Regerings skattegruppen diskuterade också en eventuell beskattning av andra motorfordon som mopeder,fyrhjulare och motorkälkar.
Men nej, bara "elit" betalar sig genom näsan.

8 sep. 2016

know him

standing bodhisattva maitreya,
3rd century.
and some gum.
Bruce Springsteen according to new VanityFair:
I always picture it as a car. All your selves are in it. And a new self can get in, but the old selves can’t ever get out. The important thing is, who’s got their hands on the wheel at any given moment?
That's right,
but... old selves can’t ever get out?
But I found the model (by Jan van Rijckenborgh): our old ego may be diminished in the same proportion as the new inner selfhood grows from inside.
I found that this is possible; this model is a fruit of the old Gnostic wisdom.
Buddhism also knows the the same path.

5 sep. 2016

vill tipsa om nu

vilken är egentligen Beatles bästa låt, frågar Göteborgs-Posten. Svara på frågan.
Äntligen har Mojo avgjort frågan som gäckat generationer av musikälskare.
Du behöver tipsar, och värdigt listan finns här.
Listan är i det närmaste komplett, även om det måste vara tjänstefel att inte plocka med en låt som I've just seen a face, men om den är i korrekt ordning är såklart främst en fråga om tycke och smak.
Om du vill se om finska låtlistan, se mer.
Förutom den allmänna charmen finns där några riktigt bra låtar: till exempel The Long And Winding Road och Yesterday  till förmån för låten.