Here we go

All band: Me, myself, I and Heikki (the bass player gets a job), we´ll take some gigs sometimes in clubs and other good places.
We ´re playing, `couse we like it. The subscription from here.
(Next gig 29.6.2011 - Get your ass at K-Klubi)
Next gig: 28.7 - Hiili, Aurinkoterassi). My regards.
Get your ass at Resistori-Klubi: Next gig: 29.9.2011 .. .. !
Next gig 1.5 at Kuopio Market Square at 14.00.
Next gig playing for Save the Rupla, 28.7.12 at Piispanpuisto (at Bishop´s Park of Kuopio).
Now: I´m gonna present some of my texts in three languages  with simple accompaniment at next TEXTfirst night.
Get your ass at Henry´s pub  15.1.2013 at 22h, for my please,..and the new gig: April 16nd.
I will get my ass and quitar to Lekkeri 13.4.2013 @ Helmi's birthday party with streetpunk.
the next time you will see me in Kuopio will be 26th May 2013. there comes a gig ... at Pushkin's statue to start at 12:00.
Next gig playing for Save the Rupla, 23th November 2013 at Rupla. Starts at 14:00 -> Get your ass on there where occurs!
Nästa min spelning ska finnas på Nykterhetshuset 2014/12/04 (kl 11:00) i Kuopio. Hör du, som nya arbetarklassmusik, några bra låtar.
The Next gig will be May 1, 2014 on Kuopio Market Square's stage at 9.00.
.. and you will also see me in Kuopio on the gig-stage at the lake of Valkeinen about at fourte
en May 1, 2014.

hemmagården på onsdag, den 28:e dagen kl 21 i denna månad ->
Ro sitt röv hit och se:
The Old Union Band.
The solo-gig on the Kuopio's VR-Magazine at 8/08/2015 Saturday. There will be some kind of antifascist theme. Get your ass there at 19:00. The next gig at same place at 29/8/
den spelningen på Kuopios marknadstorget den lördag, 12 september (2015) klockan 11 framåt.
det kommer att
finnas upproret nu!
Live at BilliardCenter oct 30, 2015. The FridayBand.
scenen 6 augusti `16 på Peräniemenkasino i Kuopio.
Jag har startat ett nytt soloalbumsinspelningar.

Ps. Someone did ask,
my first album The Desert Songs is sold out.
I `m sorry.
(we are working with the new material)
(Update 20.9.11: Heikki has left the band.)
(Update 08.7.12: ROH Band Mark II works)
(Update 30.3.14: The Old Union Band has been formed)
(Update 30.8.15) the newly named: Fridayband.

Oct 24, 2016

see the brains

D
alai told Matthieu Ricard
that the world needed
his guidance.
If they want you to be the happiest man,
be the happiest man,
He said, according to  The Independent.

The scientists believe that Matthieu Ricard is the world's happiest man. Because neuroscientist Richard Davidson hooked the monk up to 256 sensors as he meditated on compassion. yes! Dalai Lama has taken the view already in his book The Universe in a Single Atom - The Convergence of Science and Spirituality - that he supports scientific research of the brain.
Read more. in April 2015, His Holiness the Dalai Lama and Archbishop Desmond Tutu met in Dharamsala for a conversation about joy. The Book of Joy chronicles that discussion, and spreads the underlying message that to experience joy, you must bring joy to others.

Oct 22, 2016

den textraden om Nobel har raderat ut

Woodrow Guthrie(1912–1967),
han var den stora ideal
 av Bob Dylan.
där i sidatexten till Bob Dylans samlade låttexter stod det tidigare att poeten och artisten var årets Nobelpristagare i litteratur. Men på fredagsmorgonen var den korta textraden har försvunnit.
Man kan ju säga att det är oartigt och arrogant. Han är den han är, 
säger Svenska akademiens ledamot Per Wästberg.
?
Men det är jag som skulle ha kunnat berätta detta till ni.
Varför gör ni det som ni inte förstår?
För några dagar sedan uppdaterades på Dylans hemsida med en kort info om att han var årets mottagare av Nobelpriset i litteratur.
Till honom borde ha beviljats Nobelen Fredspris.


Oct 14, 2016

Bob, you got it!

In the autumn of 2008, the National Gallery of Denmark contacted Bob Dylan through his manager and Agreed to stage his first major exhibition in Copenhagen.
Regarded Dylan The Drawn Blank Series as a finished project (I saw it).
but they embarked on an entirely new series of paintings. It sparked a period of intensive work and creativity as Dylan produced a series of more than forty paintings in less than a year.
He does not write anymore but received the Nobel Prize, Nobel Peace Prize would also have been possible, I think so.


Oct 12, 2016

en tak för valbidrag

Finland skulle alldeles väl kunna införa ett högsta eurobelopp för kandidaternas valkampanjer i riksdagsval för att utjämna möjligheterna att bli invald i riksdagen. Det föreslår fyra forskare som i dag ger ut boken Kampen om makten.
i där forskare föreslår tak för valbidrag.
Jag har tänkt på samma sak
Dessutom tycker forskare att Finland skulle kunna använda sig av den jämkade uddatalsmetoden som används i Sverige så att antalet riksdagsledamöter partierna får bättre skulle motsvara röstningsresultatet i hela landet.
Boken Kampen om makten, på finska Kamppailu vallasta är skriven av forskarna Erkka Railo, Mari K. Niemi och Sini Ruohonen vid Centret för riksdagsforskning samt forskare Ville Pitkänen på tankesmedjan e2.
I boken beskriver forskarna hur valkampen utvecklats från efterkrigstidens klassamhälle ända till fjolårets riksdagsval.
Partierna efter kriget representerade jordbrukare och arbetarklassen eller de bildade klasserna och borgarna. Samarbete mellan partierna var svårt.
I riksdagsvalet 1958 röstade 80 procent i första hand på partiet, inte kandidaten. Med modernt språk innebär det att många befann sig i sin egen bubbla. På 1960-talet sprack bubblan för många. Folk flyttade till städerna och många jordbrukare flyttade från åkern till fabriken.
Nu enligt FNB ser forskarna liknande bubbeltendenser som skapats av de sociala medierna.
:D
De som är av samma åsikt i de sociala medierna är som de forna partitidningsläsarna, som lätt kunde välja innehåll som de själva höll med om. Politiker och medborgare möts i de sociala medierna på samma sätt som de gjorde under småskaliga stugkvällar på 1940-talet. 


troschock

med vissa bilder kan ha en viss typ av omedelbarhet.

Jag har skrivit om dnna bild, ett inlägg om ngt Laila Bagges så kallade troschock.
Dom dansar på - och nu här kommer illustrerat av tre stillbilder sammansatt till en animerad gif-bild.
Jag tycker om sex. alltid? äh nej, nej.
:D

Oct 5, 2016

inget i världen är väl svårare

å
hh,
finns där som belägenhet. ...
enligt Alf Rehn är det ledarens roll att kämpa för mångfald, och för kärringar mot strömmen, och för dem som är beredda att bryta med kulturens sätt att se på såväl världen som sig själv.
Detta är inte lätt, men det finns inget som säger att ledarskap skall vara lätt.
Tvärtom, ledarskap är det svåras konst, och inget i världen är väl svårare än att kämpa för dem som ingen vill kämpa för? Läs mer från hbl.

Oct 4, 2016

There was a proposition

It came as a new report claimed Hillary Clinton had proposed a drone strike to take out Julian Assange in 2010. Read more.
Yes, I remember this time everybodis talked about drones.
They used to threaten with those mentioned weapons..
... a new report claims that Clinton once proposed a military drone strike to take out Assange in a bid to silence WikiLeaks. Beside, one of Clinton's aides sent an email with the subject line ‘an state.cov memo on possible legal and nonlegal strategies re Wikileaks’In 2010,
Assange had already released records that divulged secret US documents about the war in Afghanistan in July and about the war in Iraq in October.


Sep 30, 2016

the biggest scientific breakthrough for some time

Now that you know, superbugs kill an estimated 700,000 people a year, among them 230,000 newborns. But, according to a recent British study, this number will rise to a staggering 10 million a year by 2050 – as many as cancer – if no action is taken. It could cost the world economy $100 trillion.
Copyright: University of Melbourne.
We’ve discovered that the polymers actually target the bacteria and kill it in multiple ways.
One method is by physically disrupting or breaking apart the cell wall of the bacteria. This creates a lot of stress on the bacteria and causes it to start killing.
citations by Shu Lam, a Malaysian PhD student at the University of Melbourne. She has confined herself to a scientific laboratory to figure out how to kill superbugs that can no longer be treated with antibiotics.
Lam tells that she has successfully tested the polymer treatment on six different superbugs in the laboratory, and against one strain of bacteria in mice. Even after multiple generations of mutations, the superbugs have proven incapable of fighting back.The reduction in toxicity is because the larger size of the peptide polymers, about 10 nanometres in diameter, means they cannot enter healthy cells.
We found the polymers to be really good at wiping out bacterial infections,
says Lam, who leads a half-a-dozen-strong research team.
According to The Telegraph cross-discipline work is still required to further reduce toxicity and work out the best way to administer the treatment, whether by tablet or injection.


Sep 28, 2016

Varje man har rätt att få ha fel i sina åsikter (men ingen man har rätt att ha fel om fakta).

Polisen begär den kontroversiella webbtidningen MV-lehtis frontfigur och grundare Ilja Janitskin häktad i sin frånvaro. Janitskin misstänks bland annat för hets mot folkgrupp, grov ärekränkning, penninginsamlings- och penningspelsbrott, sekretessbrott, olaga hot och upphovsrättsbrott och så vidare.
Jag delar inte er åsikt, sant, men jag är beredd att gå i döden för att försvara er rätt att hävda den, 
sa François-Marie Arouet de Voltaire,1694-1778.
Inget mer att säga. Brist på annat ..
(Helsingin Sanomat inte publicerade min kommentar)


Den drogfria unga

Unga i Finland använder alkohol och droger mer sällan än unga européer i genomsnitt, rapporterar Institutet för hälsa och välfärd. Att dricka sig full är vanligare bland 15–16-åringar i Europa i genomsnitt än i Finland, och i Finland var dock mängden alkohol som de unga druckit på en gång (5,96 cl) klart större än det europeiska genomsnittet (4,70 cl).
Men alltså så kallade (sekakäyttö, på finska) blandbruk  av alkohol och mediciner är dock vanligare i Finland än i övriga Europa - detta viste blandbruk av alkohol och mediciner vanligare i Finland än i övriga Europa.

Blandbruket av alkohol och läkemedel har minskat bland finländska 15–16-åringar men är dock fortfarande lite vanligare i Finland än i Europa i genomsnitt och klart vanligare i Finland än i övriga Norden.
Det finns allt fler unga i åldern 15–16 år som inte alls dricker alkohol. I en internationell undersökning sade 26 procent av de finländska ungdomarna att de aldrig har druckit alkohol. Av de europeiska ungdomarna uppgav var femte att de aldrig druckit alkohol.
Också andelen rökande ungdomar i åldern 15–16 år har minskat stadigt under 2000-talet i hela Europa. I Finland är andelen unga som röker dagligen mindre än i Europa i genomsnitt, men större än i de övriga nordiska länderna.
Den vanligaste drogen bland ungdomar är cannabis. Användningen av cannabis och andra droger är ovanligare i Finland och de övriga nordiska länderna än i Europa i genomsnitt.

Huvudsyftet med den europeiska skolundersökningen är att producera jämförbara data över 15-16 åriga europeiska skolungdomars drogvanor. Med hjälp av datamaterialet kan man undersöka hur utbredd skolungdomars användning av alkohol, tobak och narkotika är samt förutse kommande trender i droganvändning, inte bara i Finland men även i andra Europeiska länder. Med undersökningen får vi även vetskap om hur utbrett penningspel har blivit bland ungdomar i Finland och i Europa.
Denna undersökning har utförts vart fjärde år sedan 1995 i 23-36 Europeiska länder. Det nyaste materialet samlas in under våren 2015. Med hjälp av undersökningen försöker man hitta svar på bland annat följande frågor:
Ökar eller minskar alkoholkonsumtion och tobaksrökning bland finländska ungdomar?
Hur vanligt är experimenterande med narkotika bland ungdomar?
Hur vanligt är penningspel bland ungdomar?
Varifrån får ungdomar tag på alkohol och droger?
Har ungdomars attityder gentemot olika droger skärpts eller blivit lindrigare?
Skiljer sig utvecklingstrenderna mellan flickor och pojkar?Sep 27, 2016

en sannfinne igen ställas inför rätta?

Hälsningar från Finland! en riksdagsledamot kan ställas inför rätta för att ha uppviglat till hatretorik mot muslimer och invandrare.
Polisen utredde ett inlägg, som den sannfinländske riksdagsledamoten Teuvo Hakkarainen, Sannfinne, har skrivit på Facebook.Det fallet har utrett som hets mot folkgrupp.
Nu polisen är klar med förundersökningen av riksdagsledamot Teuvo Hakkarainens skrivelse på Facebook i juli. En sannfinne kan åtalas för hets mot folkgrupp.
Polisinrättningen i inre Finland kommer att lämna över ärendet till riksåklagarmyndigheten för åtalsprövning.
Förundersökningen hänger ihop med en skrivelse som man publicerade på Facebook. Hakkarainen skrev inlägget på sommaren i den 15 juli 2016 efter terrordådet i Nice. Han påstod att alla muslimer inte är terrorister, men alla terrorister är muslimer.
Under polisutredningen till Hakkarainen är visad 50 frågor.
Bland annat Samlingspartiets ordförande önskar att Sannfinländarna för en diskussion om partimedlemmarnas rasistiska uttalanden. Han anser att även regeringspartierna borde diskutera de rasistiska uttalandena.
Sannfinländarna har allt skäl att diskutera rasism, 
sa Petteri Orpo.

Sep 20, 2016

en antifascistisk man dog

Jesse Torniainen på höger sida,  
bredvid, bakom av Sannfinländarnas parlamentsmedlem Olli Immonen.
Den misstänkta är 26 år gammal Jesse Torniainen. Han angrep en förbipasserande i samband med Finska motståndsrörelsens nynazistiska demonstration vid järnvägstroget i Helsingfors för mer en dryg vecka sedan (10.9) . Offret dog av hjärnblödning (16.9)..
Vid Helsingfors tingsrätt bekräftar man att det har kommit in ett muntligt meddelande. Den skriftliga häktningsbegäran väntas komma vid middagstid.

Sep 14, 2016

"Språkklimatet i landet gått mot det sämre"

Språkbarometern.
Av de svenskspråkiga uppger nästan hälften att blivit trakasserade eller diskriminerade på grund av sitt språk. Av de finskspråkiga har en femtedel upplevt diskriminering, enligt denna källa.
Dessa resultat ikommer att användas som grund för beredningen av en berättelse om tillämpningen av språklagstiftningen som regeringen ger till riksdagen våren 2017.
Överlag anser de svenskspråkiga att språkklimatet i landet gått mot det sämre. Dels upplever de svenskspråkiga att relationen mellan svensk- och finskspråkiga försämrats, och dels upplever de svenskspråkiga att inställningen till andra språkgrupper har försämrats.

På det hela taget har de finskspråkiga blivit nöjdare med de språkliga tjänsterna och de svenskspråkiga mer missnöjda, om man jämför med läget för fyra år sedan.
Cirka 1,75 miljonerfinländare bor i en tvåspråkig kommun. Av de svenskspråkiga bor 140 000 i en kommun med finska som majoritetsspråk, medan 44 000 finskspråkiga bor i en kommun med svenska som majoritetsspråk.


Sep 9, 2016

Se och hör

Hör du, se du den nya låten,
av Juho Eerola från här.
Juho Eerola gick till Sannfinländarnas riksdagsgrupp
riksdagsledamot  20.04.201,
och 08.09.2016 Juho Erola har utsetts som ny ordförande för riksdagens förvaltningsutskott.
man påminnas det på året 2012 när Jussi Halla-aho efter att ha blivit tvungen att avgå som ordförande för riksdagens förvaltningsutskott själv ville utse sin efterträdare. Juho Eerola delar samma starkt ifrågasättande inställning till invandring och mångkultur.
Eerola hade ingen chans då den sannfinländska riksdagsgruppen röstade fram en ny ordförande för utskottet. Pirkko Mattila var överlägsen och det kan ses. sa hon, som en välkommen markering att en avog inställning till andra kulturer inte har ett brett stöd inom partiet.
Men vad som hänt.

Fy skäms på dig!

Ägare till registrerade motorcyklar drabbas av en ny skatt.
Sant, i regeringsprogrammet fanns ett förslag att driva in 50 miljoner för att delvis kompensera skattebortfallet när bilskatten lindras.
Nu dom gjorde det.
Där finns kring 250 000 registrerade motorcyklar (och 180 000 registrerade båtar) som den blivande skatten berör. Regeringen vill driva in 50 miljoner euro. Snabbt räknat skulle skatten således bli drygt 116 euro per år och båt/motorcykel.
Regerings skattegruppen diskuterade också en eventuell beskattning av andra motorfordon som mopeder,fyrhjulare och motorkälkar.
Men nej, bara "elit" betalar sig genom näsan.

Sep 8, 2016

know him

standing bodhisattva maitreya,
3rd century.
and some gum.
Bruce Springsteen according to new VanityFair:
I always picture it as a car. All your selves are in it. And a new self can get in, but the old selves can’t ever get out. The important thing is, who’s got their hands on the wheel at any given moment?
That's right,
but... old selves can’t ever get out?
But I found the model (by Jan van Rijckenborgh): our old ego may be diminished in the same proportion as the new inner selfhood grows from inside.
I found that this is possible; this model is a fruit of the old Gnostic wisdom.
Buddhism also knows the the same path.

Sep 5, 2016

vill tipsa om nu

vilken är egentligen Beatles bästa låt, frågar Göteborgs-Posten. Svara på frågan.
Äntligen har Mojo avgjort frågan som gäckat generationer av musikälskare.
Du behöver tipsar, och värdigt listan finns här.
Listan är i det närmaste komplett, även om det måste vara tjänstefel att inte plocka med en låt som I've just seen a face, men om den är i korrekt ordning är såklart främst en fråga om tycke och smak.
Om du vill se om finska låtlistan, se mer.
Förutom den allmänna charmen finns där några riktigt bra låtar: till exempel The Long And Winding Road och Yesterday  till förmån för låten.


Aug 30, 2016

we got the message from the outer space

Lisen to song called Feel. The track was written by Robbie Williams and Guy Chambers. According to R. Williams, most of the vocals are from the original demo recording, as he felt unsatisfied with the re-recorded vocals. He commented,
i just couldn't sing it as well as i did on that day, 
he used to say.
I will also sing this song. Because i like it.
One thing to another.
i brist på annat, på svenska.

There is an international team of scientists. ...already by the ancient Romans.
They are also coming from Russia. the Search for Extraterrestrial Intelligence SETI is investigating mysterious signal spikes emitting from a 6.3-billion-year-old star in the constellation Hercules—95 light years away from Earth. The implications are extraordinary and according to Observer point to the possibility of a civilization far more advanced than our own.
Interstellar space reporter Paul Gilster broke the story after the researchers quietly circulated a paper announcing the detection of a strong signal in the direction of HD164595.
The unusual signal was originally detected on May 15, 2015, by the Russian Academy of Science-operated RATAN-600 radio telescope in Zelenchukskaya, Russia, but was kept secret from the international community.
Here we go.

Aug 23, 2016

Men feel anxious when women have high sex drives

å
h,
vad stugsittaren *)
Jag tycker
att knulla på varje dagen.
en bild av odd nerdrum.
In a new study published in the European Journal of Social Psychology, researchers found that men often feel anxious when dating sexually aggressive women, to the detriment of their relationship—and the reason why is depressing.

For the study, which was small, researchers followed 62 newly dating couples for a period of eight months. The goal was to explore how each participant’s level of desire for sex and intimacy could influence their “attachment style.”

In psychology speak, attachment styles  refer to how people bond with others. Psychologists recognize four different types: secure, anxious, dismissive-avoidant, and fearful-avoidant. According to Fusion in the past, experts believed that one’s attachment style could influence his or her romantic relationships. For example, if you had an anxious attachment style, you likely needed a lot of reassurance from a romantic partner.

To test this newer theory, the researchers sent the newly dating couples a series of questions to answer about their relationship, intended to measure what type of attachment style each partner each exhibited. For example, the participants rated questions such as
I worry a lot about my relationship with my partner
is an anxious attachment,
and
I find it difficult to allow myself to depend on my partner,
which will be avoidant attachment, and so said my ex-girlfriend.

The couples were also brought into a lab and videotaped, which allowed research assistants to measure their verbal and non-verbal cues—including touching, displays of intimacy, and flirting. The couples were then surveyed again at four months and eight months.
And there were the maddening plight of being with a sexually voracious woman.
:D

*)= person som hellre stannar hemma än motionerar, reser eller deltar i sällskaps-, kultur- och samhällslivet.

Aug 22, 2016

Tillsammans blir vi mer

Hör du?
Erkki Tuomioja kastade fram ett bra förslag vid SDP:s österbottniska krets 110-årsfest.
Riksdagsledamoten Erkki Tuomioja sd, vill se en klar förändring av politiken efter nästa val och föreslår att Socialdemokraterna, De gröna och Vänsterförbundet går till val med ett gemensamt program.
Tuomioja säger det inte, men i praktiken innebär hans initiativ att de tre partierna skulle bilda ett gemensamt block inför nästa riksdagsval, på samma sätt som partierna gör i Sverige.
Men det är mer en möjlighet än ett problem. Nu är de självdryga partiernas era över, säger Tuomioja.
Tuomioja anser att grunden till det gemensamma programmet redan finns i och med den nuvarande oppositionspolitiken, men att frågor som basinkomst, Europapolitik och hållbar energipolitik ännu behöver lösas.
s här.

Aug 19, 2016

a single word (love) in the loveless world

go
when you saw me, you did it.
after all between you and I, you called me by my true name,
I was unarmed there in the middle of the market place.
In the world there will be three billion women,
but only one of those I will love.
I do not care about the rest.  
you mean the world to me.
Now and forever I will kiss you,.
do it in an ever lasting kiss,  and you also want it, more and more - trough the rest of our life,
With love, I

Aug 17, 2016

allt om totalitarianismen ...

Turkiet släpper tiotusentals fångar – behöver utrymmet för misstänkta kuppmakare, åh.
Här det påminnas.
Efter attentatet mot Frankrikes kung Ludvig XV, ett klumpigt försök att attackera kungen med en slö kniv, dömdes Richard-Francois Damiens den 2 mars 1757.
Efter attentatet mot Frankrikes kung Ludvig XV, ett klumpigt försök att attackera kungen med en slö kniv, dömdes Richard-Francois Damiens den 2 mars 1757 till döden. Men att mista livet var i sig inte tillräckligt straff. Sedan han torterats med glödande kniptänger, kokande olja, brinnande tjära och smält bly skulle hans kropp slitas i stycken av fyra hästar. Dessa var emellertid inte vana att dra; trots att bödlarna piskade dem hårt och ytterligare två hästar användes lyckades de inte slita sönder Damiens kropp. Detta fick, anmärkte upplysningsfilosofen Voltaire som var närvarande vid avrättningen, flera hovdamer att brista i gråt ”av medlidande med hästarna”.
Vad de menar att ngt har vald använda kraften att göra av dödsstraff – med rätt att döda?
det kommer att fortsätta ...
Till sist blev bödlarna tvungna att skära av senorna och hacka sönder lederna för att hästarna skulle orka dra loss armar och ben från kroppen. Efter en fyra timmar lång avrättningsceremoni var Damiens slutligen död.

Ovanstående scen ter sig för en nutida läsare nästan outhärdligt brutal. Men dödsstraffet har, i mer eller mindre plågsamma former, följt människan genom en stor del av historien.I skriften Dei delitti e delle pene (”Om brott och straff”), utgiven anonymt 1764, kritiserade den italienske straffrättsteoretikern och nationalekonomen Cesare Beccaria dödsstraffet.
Han menade att livstids fängelse har en större avskräckande verkan än dödsstraff, och framhöll det absurda i att staten arrangerar offentliga mord för att avhålla medborgarna från att själva begå mord.

Beccarias tankar vann stort inflytande bland filosofer och statsmän. År 1767 gav till exempel Katarina II av Ryssland en kommission uppdraget att utarbeta en ny strafflag, där dödsstraffet skulle uteslutas.
I Sverige tog Gustav III intryck av upplysningsfilosofin. Han föreskrev 1777 att ingen dödsdom fick verkställas utan hans personliga godkännande och föreslog samma år inför riksdagen väsentliga begränsningar av dödsstraffet. Alla reformförslag blev inte genomförda, men Gustav III utnyttjade i stället sin makt att bevilja nåd vid dödsstraff.
Tanken att beröva en människa livet som straff för en begången oförrätt har gamla anor. Vissa forskare hävdar att dödsstraffet har sitt ursprung i heliga offerriter, där människor offrades till gudarna. Andra menar att grunden till dödsstraffet lades i den rättsordning som antas ha funnits bland folken kring Medelhavet i skedet innan en högre stående stadskultur, med organiserad statlig centralmakt, började utvecklas någon gång på 700-talet före Kristus. Dessa samhällens rättsregler kom också att prägla rättsbildningen bland germanerna och folken i Norden.

I enklare samhällsstrukturer, där samhörigheten byggde på blodsband, gemensamt språk och tradition, slöt man sig samman i byar som skydd mot yttre fiender. En ensam ledare hade rätten att ge militära order och vidta de åtgärder som var nödvändiga för att säkra gruppens överlevnad. Detta resulterade i en primitiv militärstraffrätt där dödsstraffet användes för att upprätthålla den nödvändiga disciplinen.

Internt fanns ingen central, dömande maktinstans. I stället löstes tvister mellan byarna genom hämnd. Ett brott begånget av någon ur en annan gruppering skulle vedergällas, och ur detta växte tanken på blodshämnd fram.
Eftersom dessa fejder kunde äventyra samhällenas hela existens fanns alltid ett starkt tryck för att hålla fred. Med tiden utvecklades en försoningsrätt. I folkförsamlingen, som vanligen bestod av alla vapenföra män, kunde fred slutas mellan stridande parter genom erläggande av en bot till den som kränkts.
När mer organiserade samhällen hade bildats blev dödsstraffet ett medel att upprätthålla lydnad och ordning. Härskaren blev den som – med oinskränkt makt och påstådd gudomlig rätt – ersatte det gamla vedergällningssystemet med sin rätt att utkräva bestraffning. Dödsstraff kunde därmed beordras i det organiserade samhällets namn.
Under antiken växte en ur modernt perspektiv mer civiliserad styrelseform fram. De grekiska stadsstaterna styrdes inte enväldigt av en härskare, i stället rådde ett folkvälde där medborgarskapet var viktigare än stamtillhörigheten. Rättsskipningen sköttes av folktribunaler. Ett berömt exempel på dödsstraff inom denna kultur är när filosofen Sokrates blev anklagad för att ha utövat ett skadligt inflytande på ungdomen och för att missakta statens gudar. År 399 f Kr dömdes han av en folkdomstol till döden och avrättades genom att han fick tömma en bägare med gift.
I Aten och Rom lades grunden till många av de filosofiska, politiska och rättsliga principerna i det västerländska samhället. Ändå saknades ofta respekt för enskilda människors liv – slavar och förrädare mot staten avrättades utan betänkligheter. I det sönderfallande romarriket på väg mot sin undergång utnyttjades dödsstraffet flitigt. En hel romersk legion på 4 000 man halshöggs till exempel som straff för att ha begått övergrepp i krig.
Inom judendomen och den framväxande kristendomen rättfärdigades dödsstraffet genom en teokratisk vedergällningslära. I det förbund som enligt Gamla testamentet hade upprättats mellan Gud och folket åtog sig folket att följa de regler som givits av Gud. På så sätt skapades ett samband mellan religionen och rättsskipningen.
Läs mer om detta.


Aug 11, 2016

My mistake

Photo from the old Rauma.
Remember that empathy, not love, is the true emotional glue that holds couples together, 
said  Jeffrey Bernstein Ph.D according to Psychology Today.
I think love is a real feeling and same time, of couse, true emotion.
But
I have made the mistake that I thought that so called burning love alone would be one kind of sufficient basis for partnership.
- no more further comments to make.

Aug 8, 2016

sannfinnar igen och igen ...vilka kanske misstänks för hets mot folkgrupp

Polisen i Uleåborg har inlett
en förundersökning om
Tynkkynens Facebook-skriverier, sa
utredningsledaren, kriminalöverkommissarie
Tapani Tasanto vid Uleåborgspolisen.
Nu en finne Sebastian Tynkkynen, som är ordförande för Sannfinländarnas ungdomsförbund Finsk Ungdom, misstänks för hets mot folkgrupp. Ett tiotal sidor av sådant som Tynkkynen skrivit hade bifogats i brottsanmälningen.
Polisen i Uleåborg har inlett en förundersökning om Tynkkynens skriverier på Facebook. Enligt personen som polisanmält Tynkkynen har han spridit felaktig, falska och aggressiv information och attityder som sätter landets muslimska befolkning i en ojämlik position, uppger kriminalkommissarien.
Utredningen fortsätter så, enligt fnb, med att polisen hör Sannfinländarnas ungdomsförbunds ordförande Tynkkynen i fallet. 


Jul 24, 2016

Socialismens spöke

en sannfinne Tiina Elovaara, som växte upp i en fattig förort till Tammerfors, beskriver sig själv som mer till vänster än höger i ekonomiska frågor och Sannfinländarna som ett arbetarparti utan socialism. På så sätt bär hon vidare arvet efter det populistiska Landsbygdspartiet och dess slagfärdige ledare Veikko Vennamo.
Detta är korrekt återgivet eftersom det står i Svenska Dagbladet,
... ... min hjärtefråga är inte invandring. För mig är den viktigaste uppgiften att försvara välfärdsstaten,
Jag ser Sverige som ett gott exempel för oss på många områden, 
tillägger hon.
så får vi njuta av hennes visioner.
Men ...
vad det innebär att någonstans finns socialismen?
Finland och Sverige, tror man, båda är världens den mest socialistiska länderna.

Jul 13, 2016

"det råder nolltolerans i sådana här fall"

Nu Finlands ambassadör i Sverige, Jarmo Viinanen, misstänks för sexuellt ofredande av kvinnor.
Vi har en intern utredning i ambassaden och den kommer att fortsätta, 
kommenterar Ari Rouhe, administrationsdirektör vid utrikesministeriet.
Utrikesminister bekräftar att Utrikesministeriet genomfört en kontroll på ambassaden i Stockholm. Enligt Iltalehti misstänks Finlands ambassadör i Sverige Jarmo Viinanen för sexuella trakasserier.
Utrikesministeriet beskriver enligt Iltalehti fallet som allvarligt och uppger att det vore ett hårt slag mot Finlands rykte om misstankarna stämmer.
Åtminstone en kvinnlig anställd har avgått i början av året. Viinanen misstänks också för sexuellt ofredande av gäster vid ambassaden.
Ministeriet skriver en rapport om fallet. Så säger som sannfinne Timo Soini.  utrikesminister. Han fattar det slutliga beslutet om åtgärder i augusti, men nu Soini bekräftar misstankarna mot ambassadör.
Denna utredning kommer att fortsätta i augusti.
I en rättsstat måste hela processen slutföras innan vi drar våra slutsatser. Misstanken tas på allvar och den utreds grundligt, 
sa Soini i en intervju för MTVs program Huomenta Suomi att det råder nolltolerans i sådana här fall.
Ja, ge ngt råd.Jul 6, 2016

Skulle jag vilja rädda dig min kära Rörstrand

Enligt Wikipedia finns Rörstrand nu en del av Iittala som på grund av förluster förlade produktionen till Sri Lanka och Ungern. Den 30 december 2005 stängdes fabriken i Lidköping och därmed slutade en nästan 280-årig svensk industrihistoria. Den tidigare porslinsfabriken är idag fylld med nya verksamheter under rubriken Rörstrand Center.
Redan under 1200-talet omnämndes Rörstrand (på finska, "putkiranta"), då Magnus Ladulås donerade egendomen till Gustav Vasa, drogs området in till kronan.
Området kallades Rörs trand eftersom Klara sjös stränder var beväxta med vassrör.
Klara kloster. År 1527, under Gustav Vasa, drogs området in till kronan. Området kallades Rörs trand eftersom Klara sjös stränder var beväxta med vassrör.
Under 1960 till 1990-talen såldes Rörstrand till flera olika ägare, bland annat Uppsala-Ekeby, finska Wärtsilä och Hackman. Hackman ägde även Gustavsbergs porslinsfabrik och 1994 flyttades produktion från Gustavsberg till Lidköping.


Jun 23, 2016

True, but so far away

Rudolf  Steiner  postulates that the world is essentially
an indivisible unity, but that our consciousness
divides it into the sense-perceptible appearance on
the one hand,
and the formal nature accessible to our.


according Reuters said billionaire investor George Soros on last Monday something like that. Russia emerging as a global power as the European Union collapses, in much the same way as the EU flourished when the Soviet Union started falling, he saw, within his speak in London at an event hosted by the Open Russia, a Russian opposition movement founded by Kremlin critic mikhail khodorkovsky.
Sure, that same vision has been already read from Rudolf Steiner. Perhaps it is worth, however, recalls this coming high Slavic culture will become a reality after about 1,000 years.

(Soros added that he felt "more than ever" that the EU's destiny hinged on Ukraine's future).Jun 22, 2016

inte längre en sannfinne

Se sant -
Jag kan inte förstå hur konkurrenskraften förbättras av att exempelvis pensionärernas ställning försämras.
småningom, alla av dom har inte förlorat sin egna mänsklighetkänslan, eller inte förlorat sig sitt förnuftljus.
Men beslutet var svårt, och endast sen när hade jag övervägt saken i nästan ett års tid,
sa ex-sannfinländska riksdagsledamoten Maria Tolppanen byter parti. Hädanefter är hon en av SDPs riksdagsledamöter.
Hon var en sannfinne: en av de värsta av dom. Läs mer.
Detta avhopp är en protest mot regeringspolitiken. Man kan anse att regeringen försvagar arbetstagarnas ställning och den sociala tryggheten.

Jun 21, 2016

årets längsta dag

Släktet Achillea härstammar från
 grekisk mytologi
 - särskilt namnet på Achilles.
i Finland inträffar sommarsolståndet alltid den 21 juni fram till skottåret 2020 då det inträffar strax före midnatt den 20 juni. Den dag är idag.
Firas det,
den traditionella festen här på norr.

Sommarsolståndet markerar årets längsta dag och kortaste natt. praktiken förändras dock nattens liksom dagens längd ytterst lite under några veckor kring solstånden.
Från polcirkeln och norrut går solen inte alls ner, till exempel i Kiruna eller i Utsjoki.


Jun 16, 2016

mitt ingreppsorgan

I was sleeping.
She shone there into my darkness like a star from the sky.
How long time you have been waiting there?
Are you still waiting for?
If, I will jump into my suit - get black leather dressed.
I'll take it, man takes his real bike here. sure, there will be one who wants to go back on a road, like someone enchanted sword wants to kill.
I will be there.
Because I will never forget how it shines, the shining of your smile.
the shining of your smile.
there were shining of your smile.
I will never forget it,
the shining of your smile.
Feel pat's delight, honey, feel it pat's delight,
Jun 7, 2016

with some lowercase letters

1894–1962 - a man who hated
 to use the capital letters.
i'd rather learn from one bird how to sing than to teach ten thousand stars how not should to dance 
by e. e. cummings.
the abbreviated form of his name often written by others in all lowercase letters as e. e. cummings, was an american poet, painter, essayist, author, and playwright. his body of work encompasses approximately 2,900 poems,
like this one:
i like my body when it is with your
body. It is so quite new a thing.
muscles better and nerves more.
i like your body.  i like what it does,
i like its hows.  i like to feel the spine
of your body and its bones,and the trembling
-firm-smoothness and which i will ...
a cummings poem is spare and precise, employing a few key words. sure, cummings decided to become a poet when he was still a child.
when he was age from eight to twenty-two, he wrote a poem a day, exploring many traditional poetic forms.

we know, at Harvard in 1916 he began to write avant-garde poems in which conventional punctuation and syntax were ignored in favor of a dynamic use of language.
(i will do something like that same)
cummings also experimented with poems as visual objects on the page. these early efforts were included in Eight Harvard Poets, a collection of poems by members of the Harvard Poetry Society.
... again and again and again
kiss, i like kissing this and that of you,
i like, slowly stroking the,shocking fuzz
of your electric furr,and what-is-it comes
over parting flesh….and eyes big love-crumbs,
and possibly i like the thrill
of under me you so quite newMay 25, 2016

Återigen sannfinnarna

Fler än var sjunde finländare, enligt Taloustutkimus, tror så att mörkhyade afrikaner har svagare själsliga förmågor än vithyade västerlänningar, framgår det av Forskningsinstituts enkät.
Och ungefär lika många instämmer med enkätens påstående:
Den vita europeiska människorasen måste stoppas från att blandas med mörkare raser. I annat fall kommer den europeiska urbefolkningen att dö ut.
En dryg femtedel av finländarna tror att det finns olika människoraser.
Enligt Suomen Kuvalehti svarade över hälften av den här femtedelen klart rasistiskt på frågorna. Se efter fullständig uppdelning av finska politiska partierna.
Med rasism menas diskriminering och hierarkisk indelning av människor på grund av till exempel deras hudfärg eller etniska bakgrund, sa Suomen Kuvalehtis webbplats.
Tusen personer besvarade webbenkäten som gjordes av Taloustutkimus
i början av den mest sena augusti. Felmarginalen är 2,5 procentenheter åt båda hållen. Se hela resultatet från enkäten till exempel från här (på finska).

May 17, 2016

Där finns funkbasar som ingen rimlig människa har frågat efter (?)

av Gregg Rolie's Picture Gallery.
Så det gick att gitarristen Carlos Santana återförenade sin grupps tidiga 70-talsuppställning. Han har inte spelat in ett album med Gregg Rolie (med sin ljud!) Neal Schon,  Mike Carabello och Michael Shrieve sedan 1971.
När Santana gör samma tidsresa återskapar de någonting som tiden har sprungit ifrån, berättade Aftonbladet. Det blir, enligt detta nyhetsblad, som en vårstädning av vinden. I botten på gamla flyttlådor, eller i de mest svåråtkomliga hörnen, finns funkbasar som ingen rimlig människa har frågat efter.
Efter några lyssningar hänger det spindelväv från lyssnarens öron.
?
Santana IV. Lyssna det dej själv. och sen lyssna pä dej själv.
Att soulgiganten Ronald Isley gästar två spår hjälper inte.
Det finns inte så.
Där finns flera bra låtar.May 10, 2016

själens öknen

Vi vet att Lappland är vackert på vintern och sen se på korta sommaren där. Men det är även väl värt att besöka under hösten. Utsikterna är fenomenala i den mångskiftande naturen.
Hösten är en perfekt tid att ta sig ut på en ponnyridtur. Landskapet glöder i härliga jordfärger och när hösten är som bäst ser det ut som om fjällen skulle stå i brand, 
säger Tinja Myllykangas. Hon bor i vildmark
Där lever en ung kvinna som bytte det bekväma livet i staden mot en vildmarksstuga i Lappland.
Tycker du att hennes favoritårstid det höras aningen okonventionell.
Jag älskar vintern. Ju kallare det är desto mer energi får jag. Mörkret stör mig inte alls; även under polarnatten, årets mörkaste tid, får man mycket ljus från månen och stjärnorna.
Idag har hon en nära relation till naturen och driver ett företag som erbjuder hundsafarier.

Kvinnan med sin pojkevän dom lever i norra Lappland tillsammans med sina 40 huskyer och ett par hästar. Till den närmaste staden är det närapå 300 km. För henne kan inget som stadslivet har att erbjuda slå vildmarken, som når ända fram till hennes ytterdörr.
Jag var en natur mystiker i min ungdom.
Det hjälpte mej - och fortfarande kan man återställa en skymt att finnas en del av nature.
Men social interaktion var tvungen att lära sig mer nära människorna.


May 4, 2016

Detta blir vår första och sista gång om finsk MV

Nättidningen MV-lehti har polisanmälts tiotals gånger, och polisen misstänker att tidningen har publicerat flera artiklar som är osanna, förvrängda eller i strid med upphovsrätten.

Bland misstankarna finns bland annat ärekränkning, brott mot penninginsamlingsregler och upphovsrätt, säger Helsingfors polisinrättning. Polisen intensifierar samarbetet med åklagare när det gäller brottsmisstankar mot nättidningen MV-lehti.
Väl.

Apr 29, 2016

Apr 18, 2016

Roxette-duo finns överraskande starka nu,It just happens.
och kan erbjuda nya singeln tappar en gammal och välkänd melankolisk ådra. Låten har legat och marinerat ett tag.

Det spelades in hösten 2014 i Marie Fredrikssons studio Vinden och är den första singeln från kommande albumet ”Good karma”.
det är lite förvånande att de fortfarande skriver och ger ut nya låtar?
Roxette har förvaltat hösten av sin karriär bättre än många andra. Och det är precis det som ”It just happens” handlar om – de ritar av sig själv och bevarar ett sound.

Enligt aftonbladet.se är det tveksamt om låten vinner nya, yngre lyssnare. Vilket kanske inte är meningen heller. Utan sin kärnpublik, alla som lyssnade på dem under 80- och 90-talet, skulle gruppen inte vara någonting. Och här får samma publik något som de kan känna igen direkt.
Små detaljer i produktionen gör att ”It just happens” hamnar någonstans mellan 80-talet och dagens spellistor på Spotify. Den enkla texten om kärlekens oförklarliga natur lyfts av den klassiska dynamiken mellan Per Gessles och Marie Fredrikssons röster.
Det finns ingen anledning att välja  It just happens före mer kända storasyskon som Fading like a flower eller Spending my time eller, tja, Wish I could fly, skrev  Aftonbladet,
och frågade:
Men trots det – vem trodde att Roxette hade tillgång till lika starka och melankoliska melodier 2016?
Nej,
Roxette ställer in turnén – efter läkarens inrådan
Roxette skulle påbörjat avslutningen av sin turné RoXXXette 30th Anniversary Tour den 3 juni. Så blir det inte.
ett pressmeddelande meddelar bandet att turnén ställs
Beslutet fattas på inrådan av Marie Fredrikssons läkare.
Det är ett självklart beslut att ta under de omständigheter som är, 
säger Marie Dimberg, manager.
Tack så mycket för allt, jag älskade er.

att går med mindre natzistiska - kan vara lättare att finnas

Svensk bostadsministern Mehmet Kaplan, är en svensk miljöpartistisk politiker, gjorde det. Han jämförde israeler med nazister.
i som tv-klippet, som SvD publicerat. säger Kaplan bland annat:
Och det intressanta och som jag ska återkomma till i min bildserie sen är att israeler i dag behandlar palestinier på väldigt lika sätt som man behandlade judar under det tyska 30-talet.
Kaplan får stark kritik för detta av experter på antisemitism som SvD talat med.
Läs mer om Dagens Nyheter‎.

Det kan leda till att det blir mera spänt hemland och det blir vissa överreaktioner, sant.
Men för låt dom -  har Erkki Tuomioja sade samma sak för några år sedan, jämförde man med, vad var det israels agerande mot palestinier med hur judarna förföljdes av nazister på 30-talet.

Apr 14, 2016

En sannfinne igen

Det är slutet ett sannfinnesskrivbord.
Riksdagsledamot Maria Tolppanens (Sannf) blogg har blivit avstängd på grund av att hon brutit mot bloggportalen Blogaajas användarvillkor. På bloggen kan man läsa att sidan är nedstängd på grund av rasistiskt innehåll. Ses på denna http://mariatolppanen.blogaaja.fi/
På finska:
Palveluamme ei ole luvallista käyttää ihmisryhmiin kohdistuvan vihan lietsomiseen ...
Och mer på finska:
Palvelussamme on nollatoleranssi myös salonkikelpoiselle rasismille.
Okej,
men vad det betyder att rasism har sin egen salong-kvalitet?
När Yle Österbotten ringer upp Tolppanen är det första gången hon hör att bloggen blivit nedstängd. Hon har just landat efter ett flyg från Vitryssland och säger att hon är mycket förvånad.
Jag kan inte förstå vad som hänt. Jag måste genast kontakta de som har hand om bloggportalen,
säger Tolppanen. hon är "mycket förvånad".

Mar 22, 2016

en sannfinne igen

Hör du, vad en sannfinne har gjort nu.
Terhi Kiemunki är första viceordförande i Birkalands distrikt. Men det kan vara att Kiemunkis ställning som viceordförande är hotad nu. Hon harmade sig över att hon inte hade några kondomer att ge till färgade barnen på palmsöndag.
Birkalands partidistrikt meddelade i går att hennes ställning behandlas på ett möte i början av april.
Terhi Kiemunki undrade på Facebook i söndags om "muslimungarnas" påskande hör till integreringsprocessen eller om "också Allah firar någon årsdag". Åh!
Invandrarbarnens godisrunda som påskkärringar i Kihniö under palmsöndagen väckte irritation hos den sannfinländska politikern
Hon harmade sig över att hon inte hade några kondomer att ge till barnen. De små flickorna som bar huvudduk tyckte hon att liknade häxor.
Till MTV3 förklarade Kiemunki att hon skrivit om sina iakttagelser på sin privata Facebooksida och att frågan gällde integrering. Hon sa sig, enligt MTV3, att "ha svårt att förstå att det väcker ont blod" att anse att kristna har rätt till sina egna högtider.
?
att "kristna har rätt till sina egna högtider"?
Nej. Det är en fråga om en kombination av olika traditioner, som finns endast delvis kristen.

Mar 20, 2016

att ha sett Domaren

Den här mannen härstammar från östra Helsingfors.
Han heter Dumari, på finska.
Han har födelsenamn Hannu Nurmio.
Han är en evig upprorsman i Finland, och, tycker jag, kanske genom tiderna mest betydande låtskrivaren.
Sannt att han är alltså en av de genom tiderna mest framgångsrika och folkkära finländska rockartisterna.
Han fortfarande bor och arbetar i östra Helsingfors. Känd bl.a. för låtarna Valo Yössä, Oi mutsi, mutsi, Tonnin stiflat, Rion Satamassa.
Domaren?
Studerade juridik vid Helsingfors universitet och avlade jur.kand. examen 1983. Därav artistnamnet Doamren. Inledde sin karriär som musiker på 1970-talet och gav ut sin första singel på Love Records år 1979.
1990 höll Tuomari sin första separatutställning som bildkonstnär på Galerie Pelin i Helsingfors där han visade upp verk gjorda av plåtar från bilvrak.
Se och bli förvånad, och lyssna sej på musik.


Mar 16, 2016

"Dom njuter mer av livet"

Finskspråkiga har högre intelligenskvot än finlandssvenskar, enligt en ny studie som presenterades på onsdag.
Studien är accepterad för publicering i tidskriften Personality and Individual Differences.
Forskare vid bland annat Uleåborgs universitet har studerat finländska Pisaresultat mellan åren 2000 och 2012 och jämfört svenskspråkiga med finskspråkiga.
Genom så kallad korrelationsanalys räknade de ut att finskspråkiga i snitt hade en IQ-nivå som låg 3,9 punkter över de svenskspråkigas.
Finlandssvenskarna är mer socialt begåvade och mer inriktade på samarbete samt mer mentalt stabila.
De njuter mer av livet, 
säger Edward Dutton som själv kommer från Storbritannien och är väldigt intresserad av klassamhällen.


Mar 14, 2016

voir et entendre des!

Édouard Cortès,1882 - 1969, est un peintre post-impressionniste français.
Il débute au Salon en 1902, avec des scènes de rues parisiennes qui plaisent beaucoup, Paris devient son sujet de prédilection, il peint la ville par tous les temps, toutes les saisons, à différents moments de la journée. Il devient membre de la Société des Artistes Français et y expose tous les ans.
En 1915, Cortès remporte une médaille d'argent au Salon des Artistes Français et une médaille d'or au Salon des Indépendants, selon cette page.


Les Gnossiennes sont une œuvre en six parties d'Erik Satie. Il joue dans le fond. Les Trois Gymnopédies datent de 1888.Mar 1, 2016

att det kan finnas till

z
igenaren sa till mej,
en gång.
min backe, min kära, tala mej,
att finnas det på havet,
en ny horisont,
det väntar på mej där.
Lapplandsberg

z

Feb 26, 2016

den klärvoajansen

Matrix layer - en interaktiv konstverk,
 en stillbild, 2014. av Jaana Partanen.
klicka på bilden!
Visning.
Såsom forntida alkemister dyker hon ner i människosinnets hemligheter.
i sin utställning undersöker Jaana Partanen psykets och medvetandets gåtor och lyfter fram frågor som har fascinerat mänskligheten genom tiderna: finns det något evigt och hemligt i bakom av den synliga verkligheten?
i sin konst undersöker hon sinnenas och intuitionens möjligheter, relationen mellan teknologi och mänsklighet, mellan virtuell verklighet, och samt något speciellt: där finns naturens gömda resurser som kan man undersöka.


Feb 16, 2016

Den välklädde psykopaten och framstående kirurgen ...

The Skin I Live In,
Pedro Almodóvar, 2011
Har du sett på en film, som hette Pedro Almodóvars Huden som i jag lever (La Piel que Habito, 2011) ?
Den spanske regissören, enligt DN.se har alltid lyckats mildra sina ofta obehagliga historier med humor och absolut kärlek till karaktärerna.
Men verkligheten kan vara främlingen än fiktion.
Vi har nu analyserat de bilder vi sett i SVT:s dokumentär 1, 2, 3 och de ger en helt annan bild av förloppet efter operationen på patienten än vi hade tidigare,
säger Jan Carlstedt-Duke, professor och rektorsråd vid Karolinska Institutet i ett pressmeddelande:
Vid ett extrainsatt sammanträde har Karolinska Institutets styrelse – konsistoriet – fattade ett antal beslut i ärendet kring forskaren Paolo Macchiarini. 
Nya uppgifter om kirurgen Paolo Macchiarinis operationer och forskning, bland annat om misstänkta bildmanipulationer, gör att Karolinska Institutet nu öppnar utredningen om forskningsfusk igen.
Det har också kommit in en anmälan gällande fusk i två av Machiariinis forskningsrapporter om försök på råtta. Även detta ska granskas, fortsätter Karolinska Institutet.


Feb 9, 2016

Tiden leker alla sår - eller inget

Konstverk av Tom of Finland
Tre forskar hävdar (i sina bok Finska Fascism 1918-1944) att historien om den finska fascistiska är förklädd och förbises. Forskare kommer att bli besviken, om inte boken för att väcka uppmärksamhet. Läs mer (på finska)
Finlands 1900-talshistoria förblir ett öppet sår. Tystnad, politik och nationalism har styrt berättelsen om inbördeskrig, alliansen med NaziTyskland och den egna identiteten. Där lyckas ändå väl med att berätta finska fascismens historia.
Visst, i den finska historien finns dessutom ett svart hål på tidsaxeln. Det är en krypande känsla som vi så väl känner igen från litteratur och film.
"Det är en tid då ondskan kryper närmare, från så många olika håll, och inte minst om den säregna normalisering av det tidigare otänkbara som äger rum också i vår tid. Tankar som tidigare aldrig lät sig tänkas blev helt omärkligt rumsrena", sa Kjell Westö.
I sin roman Hägring 38 tillför Kjell Westö ett tydligt spänningsmoment när han skriver om några öden i Helsingfors i slutet av 30-talet.

Feb 8, 2016

Take it as it comes

Connection by Antony Gormley.
Like Rudolf Steiner said, architecture forces come upp. and they will do it by force: at last specific spirituality to come forth in recalcitrant humans.
All of the atoms which originated somewhere out there in an expanded universe, are going to be taken back into the circulation of mass and energy; that is the physical conditions of our existence. Maybe as a result of meditation I do not find that frightening, it is rather comforting. It is a bit like surfing, we do it while we can and then the wave goes back into the sea. That’s an image of a Buddhist notion of incarnation: that the whole rising and disappearing of lives and forms is a kind of endless mystery,
said by British sculptor Antony Gormley in conversation with Jan van Boeckel about his work and inspiration (interviewed by Jan van Boeckel, He is part of a research group at the Faculty of Art Education at Aalto University in Helsinki). Read more.

l'arc de cupidon

Överläppen kontur ovanför den centrala delen kallas amorbåge, på svenska. Läppar är pariga slemhinnor runt munöppningen med hos däggdjur.
Men många människor, som har en amorbåge, målar sina läppar med läppstift.
Enligt Wikipedia kan användas vid förtäring, tal, sång, pussande, sugande, uh! slickande, uh! - och sa dom, med hjälp av ett muskelorgan kallat tunga, visste, bitande med hjälp av tänder, uh!, med mera.
Många människor målar sina läppar med läppstift.
och sen ska jag ta min båge - åker med dej att gå.
En gång hade jag kvinnan, en mångsysslare, som har amorbåge.
:)
Nu man kan se om denna båge till exempel r.


Feb 4, 2016

en sann finsk nation?

När på förra sommaren en sannfinne Olli Immonen skrev bland annat:
... Vi kommer att strida till slutet för vårt hemland och en sann finsk nation. 
"Det är en allvarlig sak om en riksdagsledamot från ett regeringsparti odlar en sådan här hatretorik. Jag skulle verkligen önska att Immonen skulle precisera mot vilka människor han "strider" och vilken segern är som han utlovar i slutet", skriver den miljöpartistiske riksdagsledamoten Ozan YanarFacebook.
Tyckte jag om detta.
Nu, högerextremister hotar honom (på finska):
Vitun ylimielinen mutakuono saatana, kannattaa alkaa pakkailee laukkuja ja miettiä, mihin suuntaan lähtee vittuun Suomesta saatana. Nyt on mitta täynnä ylimielisii mutiaisii, ketkä luulee, että ne tulee Suomeen tänne ja selittää meil, miten täällä eletään.
Tiedätsä saatana, että nyt alkoi sellainen katupartio, että mutakuonot saa turpaan ympäri Suomea. Ruvetaan kiertelee ja vetää pataan vittu. Voi olla, että mutiaisten tyttäretkin tulevat raiskatuksi ja vaimot. 
Vet du det, högerextremister tror att dom står på som stark jord.
Nu Finlands president har börjat att slicka nazisterna.

en tid sedan president Sauli Niinistös tal om  den ”okontrollerade migrationen”.och krav på åtgärder av EU var det som "naturliga samtalsämnet".
President Niinistö sa att EU ”borde gå in för gemensam gränskontroll, en bromsning av flyttningstrafiken och försnabbade avvisningsprocesser”.
"Västliga värdesystem har utmanats"
Man kan inte hålla fast vid åtagandena i de internationella överenskommelserna, ...
och så vidare.
Visst, Dessa Hotbilder som Niinistö målade upp var överdrivna.
Det (när han öppnande riksmötet i Finlandiahuset) var inte ett förnufttal, tolkunpuhe, på finska,
Niinistö slickar sig om extremhögern.
Både Dublin- och Schengenavtalen har gjorts upp under omständigheter då man inte visste något om hur världen nu ser ut, 
sade Niinistö nu under ett besök i Wien.
slicka mer!
Tidigare utrikesministern Erkki Tuomioja, sd, sade att nu Niinistö är en stor hjälte på Homma forum.