Here we go

All band: Me, myself, I and Heikki (the bass player gets a job), we´ll take some gigs sometimes in clubs and other good places.
We ´re playing, `couse we like it. The subscription from here.
(Next gig 29.6.2011 - Get your ass at K-Klubi)
Next gig: 28.7 - Hiili, Aurinkoterassi). My regards.
Get your ass at Resistori-Klubi: Next gig: 29.9.2011 .. .. !
Next gig 1.5 at Kuopio Market Square at 14.00.
Next gig playing for Save the Rupla, 28.7.12 at Piispanpuisto (at Bishop´s Park of Kuopio).
Now: I´m gonna present some of my texts in three languages  with simple accompaniment at next TEXTfirst night.
Get your ass at Henry´s pub  15.1.2013 at 22h, for my please,..and the new gig: April 16nd.
I will get my ass and quitar to Lekkeri 13.4.2013 @ Helmi's birthday party with streetpunk.
the next time you will see me in Kuopio will be 26th May 2013. there comes a gig ... at Pushkin's statue to start at 12:00.
Next gig playing for Save the Rupla, 23th November 2013 at Rupla. Starts at 14:00 -> Get your ass on there where occurs!
Nästa min spelning ska finnas på Nykterhetshuset 2014/12/04 (kl 11:00) i Kuopio. Hör du, som nya arbetarklassmusik, några bra låtar.
The Next gig will be May 1, 2014 on Kuopio Market Square's stage at 9.00.
.. and you will also see me in Kuopio on the gig-stage at the lake of Valkeinen about at fourte
en May 1, 2014.

hemmagården på onsdag, den 28:e dagen kl 21 i denna månad ->
Ro sitt röv hit och se:
The Old Union Band.
The solo-gig on the Kuopio's VR-Magazine at 8/08/2015 Saturday. There will be some kind of antifascist theme. Get your ass there at 19:00. The next gig at same place at 29/8/
den spelningen på Kuopios marknadstorget den lördag, 12 september (2015) klockan 11 framåt.
det kommer att
finnas upproret nu!
Live at BilliardCenter oct 30, 2015. The FridayBand.
scenen 6 augusti `16 på Peräniemenkasino i Kuopio.
Följande gig på scenen 12 augusti `17 vid Peräniemenkasino i Kuopio-stad.
Gig på Peräniemenkasino den 4 maj 2019. Jag har startat nya soloalbumsinspelningar.

Ps. Someone did ask,
my first album The Desert Songs is sold out.
I `m sorry.
(we are working with the new material)
(Update 20.9.11: Heikki has left the band.)
(Update 08.7.12: ROH Band Mark II works)
(Update 30.3.14: The Old Union Band has been formed)
(Update 30.8.15) the newly named: Fridayband.

23 jan. 2017

om någon sannfinne skulle vara en nazist

Hör du,
under rekordåret 2015 ansökte närmare tusen reservister om att få bli civiltjänstgörare, mot några hundra om året tidigare. Under 2016 var antalet ansökningar över 700. Nu försvarsminister Jussi Niinistö oroad över "avhoppare från reserven". Närmare, han är bekymrad över de reservister som väljer att lämna reserven och bli civiltjänstgörare i stället.
Niinistö anser att
fenomenet än så länge inte är ett stort problem i sig, men han kommer invändningar på ett principiellt plan
 (denna princip bygger på konstitutionen).
Niinistö talade vid öppnandet av den 220:e Försvarskursen i Helsingfors:
Man ska inte kunna lämna reserven så där bara, och man får inte lämna Finland utan försvar bara för att man inte gillar militärtjänsten. 
än sen då? det lösningen bygger på konstitutionen.
De här avhopparna undergräver förtroendet för vårt system.
Och varför så?

Niinistö framhöll att den allmänna värnplikten är ett kostnadseffektivt system och
i själva verket det enda sättet att ordna försvaret i ett stort och glest befolkat land som Finland.
Det gör ingenting alls i modern krigföring. Det spelar  ingen roll i denna värld.
Den som lämnar reserven måste delta i ett vanligtvis fem dagar långt kompletteringsläger för civiltjänstgörare.
Har du ändrat om vår konstitution?
Nazisterna förändrat sin egen grundlag olagligt.
Vapenvägrarförbundet säger i ett pressmeddelande att övergången till civiltjänstgöring baseras på rätten till åsikts- och samvetsfrihet som i sin tur garanteras av finsk lag och internationella avtal. Och I åsiktsfriheten ingår en möjlighet ändra åsikt, och att tala om desertering i sammanhanget är ett uttryck för dålig smak, framhåller förbundet.


Inga kommentarer: