Here we go

All band: Me, myself, I and Heikki (the bass player gets a job), we´ll take some gigs sometimes in clubs and other good places.
We ´re playing, `couse we like it. The subscription from here.
(Next gig 29.6.2011 - Get your ass at K-Klubi)
Next gig: 28.7 - Hiili, Aurinkoterassi). My regards.
Get your ass at Resistori-Klubi: Next gig: 29.9.2011 .. .. !
Next gig 1.5 at Kuopio Market Square at 14.00.
Next gig playing for Save the Rupla, 28.7.12 at Piispanpuisto (at Bishop´s Park of Kuopio).
Now: I´m gonna present some of my texts in three languages  with simple accompaniment at next TEXTfirst night.
Get your ass at Henry´s pub  15.1.2013 at 22h, for my please,..and the new gig: April 16nd.
I will get my ass and quitar to Lekkeri 13.4.2013 @ Helmi's birthday party with streetpunk.
the next time you will see me in Kuopio will be 26th May 2013. there comes a gig ... at Pushkin's statue to start at 12:00.
Next gig playing for Save the Rupla, 23th November 2013 at Rupla. Starts at 14:00 -> Get your ass on there where occurs!
Nästa min spelning ska finnas på Nykterhetshuset 2014/12/04 (kl 11:00) i Kuopio. Hör du, som nya arbetarklassmusik, några bra låtar.
The Next gig will be May 1, 2014 on Kuopio Market Square's stage at 9.00.
.. and you will also see me in Kuopio on the gig-stage at the lake of Valkeinen about at fourte
en May 1, 2014.

hemmagården på onsdag, den 28:e dagen kl 21 i denna månad ->
Ro sitt röv hit och se:
The Old Union Band.
The solo-gig on the Kuopio's VR-Magazine at 8/08/2015 Saturday. There will be some kind of antifascist theme. Get your ass there at 19:00. The next gig at same place at 29/8/
den spelningen på Kuopios marknadstorget den lördag, 12 september (2015) klockan 11 framåt.
det kommer att
finnas upproret nu!
Live at BilliardCenter oct 30, 2015. The FridayBand.
scenen 6 augusti `16 på Peräniemenkasino i Kuopio.
Följande gig på scenen 12 augusti `17 vid Peräniemenkasino i Kuopio-stad.
Jag har startat nya soloalbumsinspelningar.

Ps. Someone did ask,
my first album The Desert Songs is sold out.
I `m sorry.
(we are working with the new material)
(Update 20.9.11: Heikki has left the band.)
(Update 08.7.12: ROH Band Mark II works)
(Update 30.3.14: The Old Union Band has been formed)
(Update 30.8.15) the newly named: Fridayband.

19 apr. 2011

Tag upp under övriga frågor

Länge har fientligheten mot den svenskspråkiga minoriteten i Finland funnits bland befolkningen. I söndagens finska riksdagsval blev det nationalistiska partiet Sannfinländarna landets tredje största parti, med 19 procent av rösterna, skriver Aftonbladet.
Om det blir trots, i stället man måste kämpa för det svenska.

Det fanns visserligen en någorlunda minoritet som förhöll sig negativt till det svenska språket.
Men jag har inte sett alls fientligheten mot den svenskspråkiga minoriteten i Finland.
Jag har inte hört alls fientligheten mot den svenskspråkiga minoriteten i Finland.
Man kan se på fler tilldragelse av olika slag framöver.
Ingen kommer unda frågan om svenskspråkiga och frågan om tvåspråkigheten. Trots att
vi måste vara dikutera om saken och komma överens.
Det blir klart att det finns en stor majoritet svensk-språkiga som verkligen är beredda att kämpa för att svenskan skall leva vidare.
Man kan inte leva utan sin identitet. I diskussion med demonstranter vi vill helt enkelt klargöra det, hur finlandssvenskarna kan se på sig själva och sin framtid. De är viktig att svenska språket och kulturen för dem som talar svenska.
Jag tror att det övertygelse om hur viktig den finlandssvenska kulturen är i detta land. De är annorlunda än inrikes kulturen. Rikedom, tycker jag, eller liksom Jukka Kajava sade: man kan finnas (av tv-teattern och so vidare) `finlandssvensk juicer´.

Men andra saken: nästan 40 procent av finlandssvenskarna anser att den obligatoriska svenskan i de finskspråkiga skolorna kunde slopas eftersom den väcker så starka aggressioner. Det framgår av en enkät som Institutet för finlandssvensk samhällsforskning har gjort för Yles nyheter.
Det var inte en liten minoritet.
Av dem som svarat säger 46 procent nej och 39 procent ja medan 15 procent inte kan säga.
Forskaren Kjell Herberts vid Åbo Akademi ansåg att enkäten visar på ett klart trendbrott i Svenskfinland. Efter alla diskussioner om den obligatoriska svenskan är finlandssvenskarna i dag mera kluvna än tidigare och allt fler upplever att den ger badwill.

Annars: SFP:s ordförande tror, att Samlingspartiet, SDP och Sannfinländarna tillsammans skulle få en majoritet bakom sig i riksdagen så att SFP behövs som en balanserande kraft i den nya regeringen.

Inga kommentarer: