Here we go

All band: Me, myself, I and Heikki (the bass player gets a job), we´ll take some gigs sometimes in clubs and other good places.
We ´re playing, `couse we like it. The subscription from here.
(Next gig 29.6.2011 - Get your ass at K-Klubi)
Next gig: 28.7 - Hiili, Aurinkoterassi). My regards.
Get your ass at Resistori-Klubi: Next gig: 29.9.2011 .. .. !
Next gig 1.5 at Kuopio Market Square at 14.00.
Next gig playing for Save the Rupla, 28.7.12 at Piispanpuisto (at Bishop´s Park of Kuopio).
Now: I´m gonna present some of my texts in three languages  with simple accompaniment at next TEXTfirst night.
Get your ass at Henry´s pub  15.1.2013 at 22h, for my please,..and the new gig: April 16nd.
I will get my ass and quitar to Lekkeri 13.4.2013 @ Helmi's birthday party with streetpunk.
the next time you will see me in Kuopio will be 26th May 2013. there comes a gig ... at Pushkin's statue to start at 12:00.
Next gig playing for Save the Rupla, 23th November 2013 at Rupla. Starts at 14:00 -> Get your ass on there where occurs!
Nästa min spelning ska finnas på Nykterhetshuset 2014/12/04 (kl 11:00) i Kuopio. Hör du, som nya arbetarklassmusik, några bra låtar.
The Next gig will be May 1, 2014 on Kuopio Market Square's stage at 9.00.
.. and you will also see me in Kuopio on the gig-stage at the lake of Valkeinen about at fourte
en May 1, 2014.

hemmagården på onsdag, den 28:e dagen kl 21 i denna månad ->
Ro sitt röv hit och se:
The Old Union Band.
The solo-gig on the Kuopio's VR-Magazine at 8/08/2015 Saturday. There will be some kind of antifascist theme. Get your ass there at 19:00. The next gig at same place at 29/8/
den spelningen på Kuopios marknadstorget den lördag, 12 september (2015) klockan 11 framåt.
det kommer att
finnas upproret nu!
Live at BilliardCenter oct 30, 2015. The FridayBand.
scenen 6 augusti `16 på Peräniemenkasino i Kuopio.
Följande gig på scenen 12 augusti `17 vid Peräniemenkasino i Kuopio-stad.
Jag har startat nya soloalbumsinspelningar.

Ps. Someone did ask,
my first album The Desert Songs is sold out.
I `m sorry.
(we are working with the new material)
(Update 20.9.11: Heikki has left the band.)
(Update 08.7.12: ROH Band Mark II works)
(Update 30.3.14: The Old Union Band has been formed)
(Update 30.8.15) the newly named: Fridayband.

21 juli 2013

Pedagogik för förtryckta

... och systematiskt maktmissbruk, skriver Dagens Nyheter, om Rysk och Putin.

Vladimir Putin väljer att trappa upp repressionen mot alla som på något sätt utmanar honom, och det är mer än något annat ett fattigdomsbevis. Han avslöjar att stabiliteten under hans ledarskap är den enda vägen att gå.
Repressionens fattigdom?

Minns vi den brasilianska pedagogen Paolo Freire (1921 - 1997), vars mest kända bok i värld, Pedagogik för förtryckta, handlar om hur mänsklig befrielse kan uppnås genom praktiskt och teoretisk inhämtande av kunskaper. 
Det går detta sätt, att pedagogiken leder till insikter, som i sin tur leder till en ökande medvetenhetsgrad om de förtryck man är utsatt för och, inte minst viktigt, hur man kommer ur det. 
Och vidare, Freire,  den man som under sin levnad utvecklade ett genuint socialt patos och en pedagogik, själv använder inte ordet `empowerment´ men hans tanke- och uttryckssätt utgår från vad vi idag skulle kalla ett empowermentperspektiv - det enligt  som forskakällor (bland annat  Den frigörande pedagogiken av Bengt-Olof Petersson i handledning, 2001: Freire och den frigörande pedagogiken).

Hans tankar och slutsatser utgår från erfarenheter av alfabetisering av fattiga på den brasilianska landsbygden. Freires erfarenhet som verksam pedagog bland fattiga som inte var läskunniga gjorde honom övertygad om att utsatta människors befrielse måste vara deras eget verk.

Klart att han avvisade de han föraktfullt kallar hjälpism som en väg till frigörelse.

Hjälpismen berövar människor en fundamental mänsklig nödvändighet – ansvar.
Ansvar kan inte uppnås på enbart intellektuell väg, utan endast genom erfarenhet. 
Hjälpismen erbjuder inget ansvar, inga tillfällen att fatta beslut, den erbjuder bara gester och attityder som uppmuntrar passivitet, 
tilllade Freire.

Han ansåg att man måste leva tillsammans med folket för att kunna hjälpa dem med livsnödvändigheter, som att sköta barnen, och hjälpa till med sysslor, som blev åsidosatta när de vuxna fick undervisning, för att få dem att få dem att gå med i projektet utan att missa saker som måste göras för livsuppehället.
Han trodde på uppror, i det ordet renaste bemärkelse.
Så, en gammal repression går ut till småningom dit, att den falla ur makten, den är förvrängd, och kan falla ned med sitt själv-rutt.
Men medvetens uppvaknande kommer att ske med folkets egna händer.
La America, Sydamerika är nu fri - till stor del.


Inga kommentarer: