Here we go

All band: Me, myself, I and Heikki (the bass player gets a job), we´ll take some gigs sometimes in clubs and other good places.
We ´re playing, `couse we like it. The subscription from here.
(Next gig 29.6.2011 - Get your ass at K-Klubi)
Next gig: 28.7 - Hiili, Aurinkoterassi). My regards.
Get your ass at Resistori-Klubi: Next gig: 29.9.2011 .. .. !
Next gig 1.5 at Kuopio Market Square at 14.00.
Next gig playing for Save the Rupla, 28.7.12 at Piispanpuisto (at Bishop´s Park of Kuopio).
Now: I´m gonna present some of my texts in three languages  with simple accompaniment at next TEXTfirst night.
Get your ass at Henry´s pub  15.1.2013 at 22h, for my please,..and the new gig: April 16nd.
I will get my ass and quitar to Lekkeri 13.4.2013 @ Helmi's birthday party with streetpunk.
the next time you will see me in Kuopio will be 26th May 2013. there comes a gig ... at Pushkin's statue to start at 12:00.
Next gig playing for Save the Rupla, 23th November 2013 at Rupla. Starts at 14:00 -> Get your ass on there where occurs!
Nästa min spelning ska finnas på Nykterhetshuset 2014/12/04 (kl 11:00) i Kuopio. Hör du, som nya arbetarklassmusik, några bra låtar.
The Next gig will be May 1, 2014 on Kuopio Market Square's stage at 9.00.
.. and you will also see me in Kuopio on the gig-stage at the lake of Valkeinen about at fourte
en May 1, 2014.

hemmagården på onsdag, den 28:e dagen kl 21 i denna månad ->
Ro sitt röv hit och se:
The Old Union Band.
The solo-gig on the Kuopio's VR-Magazine at 8/08/2015 Saturday. There will be some kind of antifascist theme. Get your ass there at 19:00. The next gig at same place at 29/8/
den spelningen på Kuopios marknadstorget den lördag, 12 september (2015) klockan 11 framåt.
det kommer att
finnas upproret nu!
Live at BilliardCenter oct 30, 2015. The FridayBand.
scenen 6 augusti `16 på Peräniemenkasino i Kuopio.
Följande gig på scenen 12 augusti `17 vid Peräniemenkasino i Kuopio-stad.
Gig på Peräniemenkasino den 4 maj 2019. Jag har startat nya soloalbumsinspelningar.

Ps. Someone did ask,
my first album The Desert Songs is sold out.
I `m sorry.
(we are working with the new material)
(Update 20.9.11: Heikki has left the band.)
(Update 08.7.12: ROH Band Mark II works)
(Update 30.3.14: The Old Union Band has been formed)
(Update 30.8.15) the newly named: Fridayband.

14 juli 2013

Om du vill, kära Lars

källa: www.svd.se 
Sverige och Finland hade under flera decennier efter andra världskriget snarlika försvarslösningar, men på senare år enligt Lars Gyllenhaal har skillnaderna länderna emellan ökat drastiskt.
Sveriges försvarsmakt i kris? Därför lyckas Finland bättre!
Skojar du?
När man i Sverige inför värnpliktens avskaffande diskuterade utländska exempel var det förvånansvärt lite som sades om den finska modellen och än mindre om exemplen Schweiz och Österrike. Ändå utgör Finland, Schweiz och Österrike tre av världens absolut mest stabila och framgångsrika stater.
Vad är välbefinnande?
Om människor är utbildade för mord, skall deras mentala utveckling ska ned, och det innebär obehag: fler interna existentiella problem - som känsla av mänskligheten går förlorad.
Till skillnad från Sverige har dessa tre stater valt att behålla värnplikten och betonar därtill sin alliansfrihet mer än vad Sverige gör.
Sverige har gjort det rätta, till exempel, har Finlands värnpliktsarmé exekveras i fem månader av tjänsten inte göra någonting alls under de nuvarande omständigheterna.
Finlands försvarsmakt är både större och mer kostnadseffektiv än Sveriges. Hur lyckas de egentligen? Vad är det Finland gör annorlunda?
Ingenting, du är perfekt precis fel exempel med denna fråga om kostnadseffektivitet.

Svaret finner du i Lars Gyllenhaals nya artikel som är specialskriven för nyhetsbrevet Militärt.
?
Nej, man finner inte dem allt.
Finland och Sverige tillsammans, där behover vi det gemensama moderna luftvärnssystemen och den specialstyrkan. Liten men kraftfull professionell enhet.
Denna debatt kommer att fortsätta.

Inga kommentarer: