Here we go

All band: Me, myself, I and Heikki (the bass player gets a job), we´ll take some gigs sometimes in clubs and other good places.
We ´re playing, `couse we like it. The subscription from here.
(Next gig 29.6.2011 - Get your ass at K-Klubi)
Next gig: 28.7 - Hiili, Aurinkoterassi). My regards.
Get your ass at Resistori-Klubi: Next gig: 29.9.2011 .. .. !
Next gig 1.5 at Kuopio Market Square at 14.00.
Next gig playing for Save the Rupla, 28.7.12 at Piispanpuisto (at Bishop´s Park of Kuopio).
Now: I´m gonna present some of my texts in three languages  with simple accompaniment at next TEXTfirst night.
Get your ass at Henry´s pub  15.1.2013 at 22h, for my please,..and the new gig: April 16nd.
I will get my ass and quitar to Lekkeri 13.4.2013 @ Helmi's birthday party with streetpunk.
the next time you will see me in Kuopio will be 26th May 2013. there comes a gig ... at Pushkin's statue to start at 12:00.
Next gig playing for Save the Rupla, 23th November 2013 at Rupla. Starts at 14:00 -> Get your ass on there where occurs!
Nästa min spelning ska finnas på Nykterhetshuset 2014/12/04 (kl 11:00) i Kuopio. Hör du, som nya arbetarklassmusik, några bra låtar.
The Next gig will be May 1, 2014 on Kuopio Market Square's stage at 9.00.
.. and you will also see me in Kuopio on the gig-stage at the lake of Valkeinen about at fourte
en May 1, 2014.

hemmagården på onsdag, den 28:e dagen kl 21 i denna månad ->
Ro sitt röv hit och se:
The Old Union Band.
The solo-gig on the Kuopio's VR-Magazine at 8/08/2015 Saturday. There will be some kind of antifascist theme. Get your ass there at 19:00. The next gig at same place at 29/8/
den spelningen på Kuopios marknadstorget den lördag, 12 september (2015) klockan 11 framåt.
det kommer att
finnas upproret nu!
Live at BilliardCenter oct 30, 2015. The FridayBand.
scenen 6 augusti `16 på Peräniemenkasino i Kuopio.
Följande gig på scenen 12 augusti `17 vid Peräniemenkasino i Kuopio-stad.
Jag har startat nya soloalbumsinspelningar.

Ps. Someone did ask,
my first album The Desert Songs is sold out.
I `m sorry.
(we are working with the new material)
(Update 20.9.11: Heikki has left the band.)
(Update 08.7.12: ROH Band Mark II works)
(Update 30.3.14: The Old Union Band has been formed)
(Update 30.8.15) the newly named: Fridayband.

2 juni 2013

Faktureringsöversikten

F
inlands skogsbruk i årliga intäkter
finns cirka en miljard euro kan jämför
med kostnader, som finns samma belopp
än räkningen från alkoholrelaterade förtida dödsfall.
Läs mer, på finska....

Alkoholindustrin har korrumperat av premiärministerns parti i Finland - om ni inte visste.

Källor i Östra Finlands hänvisar till en ännu inte publicerad studie vid Östra Finlands universitet, som heter Potential years of Life Lost. Enligt undersökningen kan man tala om en alkoholkatastrof.

Detta sätt, de har självförtroende att säga, även om bryggerinäringen att donera stora summor pengar till Östra Finlands universitet.
Alkoholrelaterade dödsfall kostar samhället omkring en miljard euro varje år. Detta är inte allt.
Varje år förlorar finländarna 25 000 levnadsår på grund av alkoholism-sjukdom. Männen förlorar mer än dubbelt så många levnadsår på grund av alkohol som kvinnorna. Finländarnas alkoholanvändning har trefaldigats de senaste 40 åren. Däremot har ungdomarnas alkoholanvändning minskat stadigt de senaste 15 åren.
Enligt undersökningen syns det minskande alkoholbruket bland unga ändå i dödsstatistiken först om 10-15 år.

Till sjukdomar som enbart eller huvudsakligen orsakas av riklig alkoholanvändning hör bland annat alkoholförgiftning, alkoholleversjukdomar och pankreatit, det vill säga bukspottkörtelinflammation.

Inga kommentarer: