Here we go

All band: Me, myself, I and Heikki (the bass player gets a job), we´ll take some gigs sometimes in clubs and other good places.
We ´re playing, `couse we like it. The subscription from here.
(Next gig 29.6.2011 - Get your ass at K-Klubi)
Next gig: 28.7 - Hiili, Aurinkoterassi). My regards.
Get your ass at Resistori-Klubi: Next gig: 29.9.2011 .. .. !
Next gig 1.5 at Kuopio Market Square at 14.00.
Next gig playing for Save the Rupla, 28.7.12 at Piispanpuisto (at Bishop´s Park of Kuopio).
Now: I´m gonna present some of my texts in three languages  with simple accompaniment at next TEXTfirst night.
Get your ass at Henry´s pub  15.1.2013 at 22h, for my please,..and the new gig: April 16nd.
I will get my ass and quitar to Lekkeri 13.4.2013 @ Helmi's birthday party with streetpunk.
the next time you will see me in Kuopio will be 26th May 2013. there comes a gig ... at Pushkin's statue to start at 12:00.
Next gig playing for Save the Rupla, 23th November 2013 at Rupla. Starts at 14:00 -> Get your ass on there where occurs!
Nästa min spelning ska finnas på Nykterhetshuset 2014/12/04 (kl 11:00) i Kuopio. Hör du, som nya arbetarklassmusik, några bra låtar.
The Next gig will be May 1, 2014 on Kuopio Market Square's stage at 9.00.
.. and you will also see me in Kuopio on the gig-stage at the lake of Valkeinen about at fourte
en May 1, 2014.

hemmagården på onsdag, den 28:e dagen kl 21 i denna månad ->
Ro sitt röv hit och se:
The Old Union Band.
The solo-gig on the Kuopio's VR-Magazine at 8/08/2015 Saturday. There will be some kind of antifascist theme. Get your ass there at 19:00. The next gig at same place at 29/8/
den spelningen på Kuopios marknadstorget den lördag, 12 september (2015) klockan 11 framåt.
det kommer att
finnas upproret nu!
Live at BilliardCenter oct 30, 2015. The FridayBand.
scenen 6 augusti `16 på Peräniemenkasino i Kuopio.
Följande gig på scenen 12 augusti `17 vid Peräniemenkasino i Kuopio-stad.
Jag har startat nya soloalbumsinspelningar.

Ps. Someone did ask,
my first album The Desert Songs is sold out.
I `m sorry.
(we are working with the new material)
(Update 20.9.11: Heikki has left the band.)
(Update 08.7.12: ROH Band Mark II works)
(Update 30.3.14: The Old Union Band has been formed)
(Update 30.8.15) the newly named: Fridayband.

26 juni 2013

Dåliga nyheter till tobak, liquor- och bryggabranschen

Ungdomar dricker sig också allt mer sällan berusade och intresset för rökning fortsätter minska bland unga.
Det framkommer i en undersökning gjord av Tammerfors universitet.
Marknaden växer inte alls, även om ungdomarna har varit i fokuset av tobak- och bryggabranschen reklamer i många år.
Andelen nyktra ungdomar i åldern 12 till 16 är nu större än tidigare under hela 2000-talet. Även alkoholkonsumtionen och berusningsdrickandet har minskat märkbart.
Antalet unga som röker dagligen eller testar att röka fortsätter att minska. Nu röker 12 procent av unga i åldern 14 till 18 dagligen. I början av 2000-talet var motsvarande siffra 25 procent.

I stället är ungdomar allt mer intresserade av elcigaretter och att prova på vattenpipa. Det är vanligt att man provar någondera en gång men dom inte använder det regelbundet.
Minderåriga försöker inte köpa tobak i butiker och kiosker lika ofta numera. Enligt forskarna beror det på att man inte längre får ha tobaksprodukter framme och att åldersgränsövervakningen i butiker har blivit mer noggrann.
Däremot är det fortfarande vanligt att kompisar och vuxna skaffar tobak till unga, påpekar ut den undersökningen, som har gjord av Tammerfors universitet.


Inga kommentarer: