Here we go

All band: Me, myself, I and Heikki (the bass player gets a job), we´ll take some gigs sometimes in clubs and other good places.
We ´re playing, `couse we like it. The subscription from here.
(Next gig 29.6.2011 - Get your ass at K-Klubi)
Next gig: 28.7 - Hiili, Aurinkoterassi). My regards.
Get your ass at Resistori-Klubi: Next gig: 29.9.2011 .. .. !
Next gig 1.5 at Kuopio Market Square at 14.00.
Next gig playing for Save the Rupla, 28.7.12 at Piispanpuisto (at Bishop´s Park of Kuopio).
Now: I´m gonna present some of my texts in three languages  with simple accompaniment at next TEXTfirst night.
Get your ass at Henry´s pub  15.1.2013 at 22h, for my please,..and the new gig: April 16nd.
I will get my ass and quitar to Lekkeri 13.4.2013 @ Helmi's birthday party with streetpunk.
the next time you will see me in Kuopio will be 26th May 2013. there comes a gig ... at Pushkin's statue to start at 12:00.
Next gig playing for Save the Rupla, 23th November 2013 at Rupla. Starts at 14:00 -> Get your ass on there where occurs!
Nästa min spelning ska finnas på Nykterhetshuset 2014/12/04 (kl 11:00) i Kuopio. Hör du, som nya arbetarklassmusik, några bra låtar.
The Next gig will be May 1, 2014 on Kuopio Market Square's stage at 9.00.
.. and you will also see me in Kuopio on the gig-stage at the lake of Valkeinen about at fourte
en May 1, 2014.

hemmagården på onsdag, den 28:e dagen kl 21 i denna månad ->
Ro sitt röv hit och se:
The Old Union Band.
The solo-gig on the Kuopio's VR-Magazine at 8/08/2015 Saturday. There will be some kind of antifascist theme. Get your ass there at 19:00. The next gig at same place at 29/8/
den spelningen på Kuopios marknadstorget den lördag, 12 september (2015) klockan 11 framåt.
det kommer att
finnas upproret nu!
Live at BilliardCenter oct 30, 2015. The FridayBand.
scenen 6 augusti `16 på Peräniemenkasino i Kuopio.
Följande gig på scenen 12 augusti `17 vid Peräniemenkasino i Kuopio-stad.
Jag har startat nya soloalbumsinspelningar.

Ps. Someone did ask,
my first album The Desert Songs is sold out.
I `m sorry.
(we are working with the new material)
(Update 20.9.11: Heikki has left the band.)
(Update 08.7.12: ROH Band Mark II works)
(Update 30.3.14: The Old Union Band has been formed)
(Update 30.8.15) the newly named: Fridayband.

12 juni 2013

Stimuli behövs, och de ska komma

Det reaktionära statutskottet, riksdagens jord- och skogs-
bruksutskott stöder inte
 medborgar-
initiativet om att förbjuda pälsfarmning.
Utskottet blev i går klart med sitt betänkande. För förkastande av initiativet talar ekonomiska, sysselsättnings- och regionala skäl, anser utskottet. Enligt det reaktionära statutskottet är pälsnäringen "en betydande exportgren framför allt i de österbottniska landskapen".
Det sysselsätter förment omkring 4 000 personer.
Endast en av utskottets 17 medlemmar, Satu Haapanen (Gröna), höll med initiativet. Haapanen kallar näringen oetisk, djuren har hälsoproblem och farmerna orsakar miljöproblem.
Också inom Vänsterförbundet är man kritisk, framför allt till betänkandets som man uppfattar alldeles för snälla formuleringar.
Utskottet efterlyser mer forskning om pälsdjuren. ..och något "stimuli" behöver i synnerhet avelsdjuren

Nej, behöver vi inte, bevisa något mer med till dessa branschen forskningar.
Det handlar om en djupare princip, hur vi lever här med våra däggdjurbröder.
Hur man lever, att vi inte producerar något fler nya karma, som måste anpassas för att när vi ska födda i framtida liv?
Jag kan försäkra med mina livslånga studier tyder på att karma är sant, och det är nu en viktig tid att göra sådana förändringar i vår livsform.

Inga kommentarer: