Here we go

All band: Me, myself, I and Heikki (the bass player gets a job), we´ll take some gigs sometimes in clubs and other good places.
We ´re playing, `couse we like it. The subscription from here.
(Next gig 29.6.2011 - Get your ass at K-Klubi)
Next gig: 28.7 - Hiili, Aurinkoterassi). My regards.
Get your ass at Resistori-Klubi: Next gig: 29.9.2011 .. .. !
Next gig 1.5 at Kuopio Market Square at 14.00.
Next gig playing for Save the Rupla, 28.7.12 at Piispanpuisto (at Bishop´s Park of Kuopio).
Now: I´m gonna present some of my texts in three languages  with simple accompaniment at next TEXTfirst night.
Get your ass at Henry´s pub  15.1.2013 at 22h, for my please,..and the new gig: April 16nd.
I will get my ass and quitar to Lekkeri 13.4.2013 @ Helmi's birthday party with streetpunk.
the next time you will see me in Kuopio will be 26th May 2013. there comes a gig ... at Pushkin's statue to start at 12:00.
Next gig playing for Save the Rupla, 23th November 2013 at Rupla. Starts at 14:00 -> Get your ass on there where occurs!
Nästa min spelning ska finnas på Nykterhetshuset 2014/12/04 (kl 11:00) i Kuopio. Hör du, som nya arbetarklassmusik, några bra låtar.
The Next gig will be May 1, 2014 on Kuopio Market Square's stage at 9.00.
.. and you will also see me in Kuopio on the gig-stage at the lake of Valkeinen about at fourte
en May 1, 2014.

hemmagården på onsdag, den 28:e dagen kl 21 i denna månad ->
Ro sitt röv hit och se:
The Old Union Band.
The solo-gig on the Kuopio's VR-Magazine at 8/08/2015 Saturday. There will be some kind of antifascist theme. Get your ass there at 19:00. The next gig at same place at 29/8/
den spelningen på Kuopios marknadstorget den lördag, 12 september (2015) klockan 11 framåt.
det kommer att
finnas upproret nu!
Live at BilliardCenter oct 30, 2015. The FridayBand.
scenen 6 augusti `16 på Peräniemenkasino i Kuopio.
Följande gig på scenen 12 augusti `17 vid Peräniemenkasino i Kuopio-stad.
Jag har startat nya soloalbumsinspelningar.

Ps. Someone did ask,
my first album The Desert Songs is sold out.
I `m sorry.
(we are working with the new material)
(Update 20.9.11: Heikki has left the band.)
(Update 08.7.12: ROH Band Mark II works)
(Update 30.3.14: The Old Union Band has been formed)
(Update 30.8.15) the newly named: Fridayband.

15 juni 2013

Det kanske att behövs mixtra med våra hjärnor

av Jan van Eyck.
Vetenskapstro, en polemisk term, men mycket beskrivande nu.
Jag läste om det vid Helsingin Sanomat att nu depression kan avlägsnas genom hjärnkirurgi, med so kallade DBS-metoder *).
Bakgrunden i detta tänkande fungerar om tro vi vet allt om människa. Det humantolkning är så djupt i sinne att man inte ens inser att det finns en bara sådan en tro.
Denna uppfattning är smal.
Människan är en mekanisk anordning, som har de gjutfelen. Och det ju måste mixtra med att man kan vara lycklig igen.
Livet har inget syfte, ingen ingenting, utom för genen själviskhet.

*) = Deep Brain Stimulation, senare DBS. är en kirurgisk behandling med implantation av en medicinteknisk produkt som kallas en hjärna pacemaker, som skickar elektriska impulser till specifika delar av hjärnan.
DBS i utvalda områden i hjärnan har gett anmärkningsvärda `terapeutiska fördelar´ för övrigt terapiresistent rörelse och affektiva sjukdomar liksom depression.

Enligt vetenskapstro ändringar DBS direkt hjärnaktivitet på ett kontrollerat sätt, dess effekter är reversibla, till skillnad från `lesioning tekniker´, och är en av endast ett fåtal neurokirurgiska metoder som tillåter studier.

DBS i utvalda områden i hjärnan har gett förment anmärkningsvärda `terapeutiska fördelar´ för övrigt terapiresistent rörelse och affektiva sjukdomar liksom depression.
Trots den långa historia av DBS, dess underliggande principer och mekanismer är fortfarande inte klart.
Food and Drug Administration, FDA godkände DBS som en behandling för essentiell tremor 1997, för Parkinsons sjukdom 2002, och dystoni 2003.