Here we go

All band: Me, myself, I and Heikki (the bass player gets a job), we´ll take some gigs sometimes in clubs and other good places.
We ´re playing, `couse we like it. The subscription from here.
(Next gig 29.6.2011 - Get your ass at K-Klubi)
Next gig: 28.7 - Hiili, Aurinkoterassi). My regards.
Get your ass at Resistori-Klubi: Next gig: 29.9.2011 .. .. !
Next gig 1.5 at Kuopio Market Square at 14.00.
Next gig playing for Save the Rupla, 28.7.12 at Piispanpuisto (at Bishop´s Park of Kuopio).
Now: I´m gonna present some of my texts in three languages  with simple accompaniment at next TEXTfirst night.
Get your ass at Henry´s pub  15.1.2013 at 22h, for my please,..and the new gig: April 16nd.
I will get my ass and quitar to Lekkeri 13.4.2013 @ Helmi's birthday party with streetpunk.
the next time you will see me in Kuopio will be 26th May 2013. there comes a gig ... at Pushkin's statue to start at 12:00.
Next gig playing for Save the Rupla, 23th November 2013 at Rupla. Starts at 14:00 -> Get your ass on there where occurs!
Nästa min spelning ska finnas på Nykterhetshuset 2014/12/04 (kl 11:00) i Kuopio. Hör du, som nya arbetarklassmusik, några bra låtar.
The Next gig will be May 1, 2014 on Kuopio Market Square's stage at 9.00.
.. and you will also see me in Kuopio on the gig-stage at the lake of Valkeinen about at fourte
en May 1, 2014.

hemmagården på onsdag, den 28:e dagen kl 21 i denna månad ->
Ro sitt röv hit och se:
The Old Union Band.
The solo-gig on the Kuopio's VR-Magazine at 8/08/2015 Saturday. There will be some kind of antifascist theme. Get your ass there at 19:00. The next gig at same place at 29/8/
den spelningen på Kuopios marknadstorget den lördag, 12 september (2015) klockan 11 framåt.
det kommer att
finnas upproret nu!
Live at BilliardCenter oct 30, 2015. The FridayBand.
scenen 6 augusti `16 på Peräniemenkasino i Kuopio.
Följande gig på scenen 12 augusti `17 vid Peräniemenkasino i Kuopio-stad.
Gig på Peräniemenkasino den 4 maj 2019. Jag har startat nya soloalbumsinspelningar.

Ps. Someone did ask,
my first album The Desert Songs is sold out.
I `m sorry.
(we are working with the new material)
(Update 20.9.11: Heikki has left the band.)
(Update 08.7.12: ROH Band Mark II works)
(Update 30.3.14: The Old Union Band has been formed)
(Update 30.8.15) the newly named: Fridayband.

14 nov. 2013

ett skyldighet (att berätta sanningen)

Miaas Maks.
Som finsk medborgare borde det kännas som ett skyldighet att behärska båda inhemska språken, enligt Amanda Fridmans text som är skriven av en skolelev i projektet Veckans skola.
Inte blir svenskans ställning bättre av att finska elever bara tvingas läsa svenska i tre år medan svenskspråkiga måste läsa finska i åtta eller nio år.
och har därför ett stort ordförråd, men inte en del av det språk som används.
i detta förhållande förändring som behöver hända.

Kaffe verkar skydda mot demens men alltså tvåspråkighet.
i sin bok Bilingual: life and reality, 2012), påpekar François Grosjean att kodväxling framför allt används för att vissa saker uttrycks bättre på vissa språk: kodväxlaren söker helt enkelt le mot juste.
Till de mindre trevliga aspekterna av kodväxling hör annars att plötsligt säga något på ett språk som man vet att vissa i sällskapet inte förstår.
Den som är tvåspråkig blir lätt tre-, fyr- eller femspråkig enligt en studie från 2009, som visar att tvåspråkiga barn är nästan dubbelt så snabba som andra barn på att lära sig nya ord på ett tredje språk. Trots att dessa resultat motsägs av en doktorsavhandling vid Göteborgs universitet från 2011, i alla fall vid första anblicken.
Där fick tvåspråkiga gymnasieelever med utländsk bakgrund sämre resultat än sina enspråkigt svensktalande kamrater då de skulle lära sig ytterligare ett språk: tyska.

Nyligen visade dessutom den kanadensiska flerspråkighetsforskaren Ellen Bialystok och hennes spanska kolleger att flerspråkiga barn har bättre arbetsminne, det vill säga förmåga att hålla en mängd information i huvudet medan man utför en uppgift.
Barnen i studien var mellan fem och sju år gamla, en viktig period i arbetsminnets utveckling. Dessutom visade det sig att ju komplexare uppgifter som forskarna gav barnen, desto större blev skillnaden mellan de en- och tvåspråkiga barnen.
Det här försprånget finns även hos äldre. i Journal of Neuro-science kunde man i januari läsa om 60–68-åringar som varit tvåspråkiga sedan barndomen.
(Min fastern var precis den typ av person han var, liksom i sin tidig barndom och sen igen i hennes ålderdom tvåspråkig.)
Trots att de skiftade fokus snabbare än kontrollgruppen hade de lägre aktivitet i frontallobens bark, det område i hjärnan som brukar lysa upp på magnetkamerabilder när vi har många bollar i luften.
Precis som i barnstudierna förklarar forskarna resultaten som en bonuseffekt av den träning i kognitiv flexibilitet som det innebär att ständigt skifta språk.

Inga kommentarer: