Here we go

All band: Me, myself, I and Heikki (the bass player gets a job), we´ll take some gigs sometimes in clubs and other good places.
We ´re playing, `couse we like it. The subscription from here.
(Next gig 29.6.2011 - Get your ass at K-Klubi)
Next gig: 28.7 - Hiili, Aurinkoterassi). My regards.
Get your ass at Resistori-Klubi: Next gig: 29.9.2011 .. .. !
Next gig 1.5 at Kuopio Market Square at 14.00.
Next gig playing for Save the Rupla, 28.7.12 at Piispanpuisto (at Bishop´s Park of Kuopio).
Now: I´m gonna present some of my texts in three languages  with simple accompaniment at next TEXTfirst night.
Get your ass at Henry´s pub  15.1.2013 at 22h, for my please,..and the new gig: April 16nd.
I will get my ass and quitar to Lekkeri 13.4.2013 @ Helmi's birthday party with streetpunk.
the next time you will see me in Kuopio will be 26th May 2013. there comes a gig ... at Pushkin's statue to start at 12:00.
Next gig playing for Save the Rupla, 23th November 2013 at Rupla. Starts at 14:00 -> Get your ass on there where occurs!
Nästa min spelning ska finnas på Nykterhetshuset 2014/12/04 (kl 11:00) i Kuopio. Hör du, som nya arbetarklassmusik, några bra låtar.
The Next gig will be May 1, 2014 on Kuopio Market Square's stage at 9.00.
.. and you will also see me in Kuopio on the gig-stage at the lake of Valkeinen about at fourte
en May 1, 2014.

hemmagården på onsdag, den 28:e dagen kl 21 i denna månad ->
Ro sitt röv hit och se:
The Old Union Band.
The solo-gig on the Kuopio's VR-Magazine at 8/08/2015 Saturday. There will be some kind of antifascist theme. Get your ass there at 19:00. The next gig at same place at 29/8/
den spelningen på Kuopios marknadstorget den lördag, 12 september (2015) klockan 11 framåt.
det kommer att
finnas upproret nu!
Live at BilliardCenter oct 30, 2015. The FridayBand.
scenen 6 augusti `16 på Peräniemenkasino i Kuopio.
Följande gig på scenen 12 augusti `17 vid Peräniemenkasino i Kuopio-stad.
Gig på Peräniemenkasino den 4 maj 2019. Jag har startat nya soloalbumsinspelningar.

Ps. Someone did ask,
my first album The Desert Songs is sold out.
I `m sorry.
(we are working with the new material)
(Update 20.9.11: Heikki has left the band.)
(Update 08.7.12: ROH Band Mark II works)
(Update 30.3.14: The Old Union Band has been formed)
(Update 30.8.15) the newly named: Fridayband.

15 nov. 2013

ett skyldighet - det fungerar Inhiberingförmåga i vardagen

Vet du det tvåspråkiga personer är bättre på att rikta uppmärksamheten mot den viktiga informationen och stänga ut det irrelevanta.
Och ju mer man växlar mellan språken - det kan handla om tvåspråkighet på vilka språk som helst - desto bättre blir förmågan att snabbt flytta fokus mellan olika uppgifter.
Debatten om obligatorisk svenskundervisning präglas ofta av känslomässiga argument men forskningsresultatet bekräftar att man inte bara har nytta av tvåspråkighet ur språklig synvinkel.
Den livslånga träning som hjärnan får genom att ständigt skifta mellan två språk förbättrar också inhiberingsförmågan och bidrar till att tvåspråkiga snabbare kan flytta uppmärksamheten från en uppgift till en annan. Det här visar en ny doktorsavhandling som disputerar i psykologi vid Åbo Akademi.

Åbo Akademis forskning visar att ju mer man växlar mellan sina språk, desto bättre blir förmågan att flytta fokus mellan olika uppgifter. Och ju tidigare man har lärt sig det andra språket, desto bättre är förmågan att ignorera oviktig information.
Det finns inhiberingsförmåga i vardagen; man kan till exempel att stänga ute ett annat samtal när man pratar med en människa eller att ignorera det oväsen som barnen för när man koncentrerar sig på någonting annat. Det här är viktiga funktioner.
Forskningen gjordes delvis med hjälp av datorövningar i laboratoriet och försökspersonerna utgjordes av tvåspråkiga och enspråkigt finska vuxna.
Det kan handla om tvåspråkighet på vilka språk som helst, till exempel franska och tyska. Inte är ju alla finlandssvenskar heller tvåspråkiga. I vår forskning räknas man inte som tvåspråkig om man kan prata finska i butiken.
Dessa försökspersoner har lärt sig två språk före skolåldern, använder språken parallellt varje dag och upplever att de är ungefär lika duktiga på båda språken.
Kan en sådan här forskning fungera som ett vetenskapligt argument för att språkinlärningen är viktig?
Skillnaderna kan vara så stora att de skulle märkas hos barn i skolåldern men de skillnaderna kan vara svåra att hitta.
Vi kan motivera språkundervisningen när har vi undersökt mer detta.


Inga kommentarer: