Here we go

All band: Me, myself, I and Heikki (the bass player gets a job), we´ll take some gigs sometimes in clubs and other good places.
We ´re playing, `couse we like it. The subscription from here.
(Next gig 29.6.2011 - Get your ass at K-Klubi)
Next gig: 28.7 - Hiili, Aurinkoterassi). My regards.
Get your ass at Resistori-Klubi: Next gig: 29.9.2011 .. .. !
Next gig 1.5 at Kuopio Market Square at 14.00.
Next gig playing for Save the Rupla, 28.7.12 at Piispanpuisto (at Bishop´s Park of Kuopio).
Now: I´m gonna present some of my texts in three languages  with simple accompaniment at next TEXTfirst night.
Get your ass at Henry´s pub  15.1.2013 at 22h, for my please,..and the new gig: April 16nd.
I will get my ass and quitar to Lekkeri 13.4.2013 @ Helmi's birthday party with streetpunk.
the next time you will see me in Kuopio will be 26th May 2013. there comes a gig ... at Pushkin's statue to start at 12:00.
Next gig playing for Save the Rupla, 23th November 2013 at Rupla. Starts at 14:00 -> Get your ass on there where occurs!
Nästa min spelning ska finnas på Nykterhetshuset 2014/12/04 (kl 11:00) i Kuopio. Hör du, som nya arbetarklassmusik, några bra låtar.
The Next gig will be May 1, 2014 on Kuopio Market Square's stage at 9.00.
.. and you will also see me in Kuopio on the gig-stage at the lake of Valkeinen about at fourte
en May 1, 2014.

hemmagården på onsdag, den 28:e dagen kl 21 i denna månad ->
Ro sitt röv hit och se:
The Old Union Band.
The solo-gig on the Kuopio's VR-Magazine at 8/08/2015 Saturday. There will be some kind of antifascist theme. Get your ass there at 19:00. The next gig at same place at 29/8/
den spelningen på Kuopios marknadstorget den lördag, 12 september (2015) klockan 11 framåt.
det kommer att
finnas upproret nu!
Live at BilliardCenter oct 30, 2015. The FridayBand.
scenen 6 augusti `16 på Peräniemenkasino i Kuopio.
Följande gig på scenen 12 augusti `17 vid Peräniemenkasino i Kuopio-stad.
Gig på Peräniemenkasino den 4 maj 2019. Jag har startat nya soloalbumsinspelningar.

Ps. Someone did ask,
my first album The Desert Songs is sold out.
I `m sorry.
(we are working with the new material)
(Update 20.9.11: Heikki has left the band.)
(Update 08.7.12: ROH Band Mark II works)
(Update 30.3.14: The Old Union Band has been formed)
(Update 30.8.15) the newly named: Fridayband.

15 maj 2014

Man kan påminnas varje namn

.. som sätta mig här.
Snart blir det sommarväder.  Ska det finnas.
Om debatten om skolsvenskan kom igång i riksdagen.
Riksdags-
ledamöterna framförde argument både för och emot den obligatoriska skolsvenskan när remissdebatten om frågan kom igång vid 17-tiden i riksdagen på torsdagen.
Hur den finlandssvenska kulturen hålls vid liv? genom att finskspråkiga tvingas läsa svenska i skolan, frågade riksdagsledamot James Hirvisaari (från en som liten nynazister parti)
Han hävdade också att det språk som i dag i första hand används i nordiska sammanhang är engelska eftersom det fungerar bättre (?)
Jag kommer att göra min konst med min gamla släkts modersmål.
Älskar jag det, med språket, som jag lärde mig på min frivilliga basis, såsom engelska.

Den andra riksdagsledamot Pirkko Ruohonen-Lerner (en sannfinne) argumenterade starkt emot den obligatoriska svenskundervisningen, bland annat för att det enligt henne leder till att finländarnas språkkunskaper inte är tillräckligt mångsidiga.
 I Europa talas 24 officiella språk, och dessutom mellan 60 och 80 regionala språk eller minoritetsspråk.
Ett bildat folk känner sin historia, och det svenska språket är historiskt viktigt i Finland. Alla har också rätt att använda sitt eget modersmål, och det här är något som äventyras om eleverna inte läser svenska i skolan,
sa Kimmo Sasi (Saml) och Stefan Wallin (SFP). Dom talade i sin tur starkt för den obligatoriska skolsvenskan.
Mångspråkigheten i Europa ska ses som en rikedom, inte som ett hot, säger Folktingets ordförande Christina Gestrin. Folktinget föreslår att det i den nya EU-kommissionen också ska ingå en kommissionär för språklig mångfald och nationella minoriteter.
Via svenskan öppnas dörrar.
i Europa talas 24 officiella språk, och dessutom mellan 60 och 80 regionala språk eller minoritetsspråk.

Inga kommentarer: