Here we go

All band: Me, myself, I and Heikki (the bass player gets a job), we´ll take some gigs sometimes in clubs and other good places.
We ´re playing, `couse we like it. The subscription from here.
(Next gig 29.6.2011 - Get your ass at K-Klubi)
Next gig: 28.7 - Hiili, Aurinkoterassi). My regards.
Get your ass at Resistori-Klubi: Next gig: 29.9.2011 .. .. !
Next gig 1.5 at Kuopio Market Square at 14.00.
Next gig playing for Save the Rupla, 28.7.12 at Piispanpuisto (at Bishop´s Park of Kuopio).
Now: I´m gonna present some of my texts in three languages  with simple accompaniment at next TEXTfirst night.
Get your ass at Henry´s pub  15.1.2013 at 22h, for my please,..and the new gig: April 16nd.
I will get my ass and quitar to Lekkeri 13.4.2013 @ Helmi's birthday party with streetpunk.
the next time you will see me in Kuopio will be 26th May 2013. there comes a gig ... at Pushkin's statue to start at 12:00.
Next gig playing for Save the Rupla, 23th November 2013 at Rupla. Starts at 14:00 -> Get your ass on there where occurs!
Nästa min spelning ska finnas på Nykterhetshuset 2014/12/04 (kl 11:00) i Kuopio. Hör du, som nya arbetarklassmusik, några bra låtar.
The Next gig will be May 1, 2014 on Kuopio Market Square's stage at 9.00.
.. and you will also see me in Kuopio on the gig-stage at the lake of Valkeinen about at fourte
en May 1, 2014.

hemmagården på onsdag, den 28:e dagen kl 21 i denna månad ->
Ro sitt röv hit och se:
The Old Union Band.
The solo-gig on the Kuopio's VR-Magazine at 8/08/2015 Saturday. There will be some kind of antifascist theme. Get your ass there at 19:00. The next gig at same place at 29/8/
den spelningen på Kuopios marknadstorget den lördag, 12 september (2015) klockan 11 framåt.
det kommer att
finnas upproret nu!
Live at BilliardCenter oct 30, 2015. The FridayBand.
scenen 6 augusti `16 på Peräniemenkasino i Kuopio.
Följande gig på scenen 12 augusti `17 vid Peräniemenkasino i Kuopio-stad.
Gig på Peräniemenkasino den 4 maj 2019. Jag har startat nya soloalbumsinspelningar.

Ps. Someone did ask,
my first album The Desert Songs is sold out.
I `m sorry.
(we are working with the new material)
(Update 20.9.11: Heikki has left the band.)
(Update 08.7.12: ROH Band Mark II works)
(Update 30.3.14: The Old Union Band has been formed)
(Update 30.8.15) the newly named: Fridayband.

9 maj 2014

Den falska löften om EU och USA handelsförhandlingar

Årliga utgångs vinster från TTIP
- efter varje arter av
 liberalisering (€ miljarder).
Jaa visste, 48 forskare vill avbryta frihandelsförhandlingarna.
Bland undertecknarna finns Vänsterförbundets kandidat i EU-valet professor Heikki Patomäki tillsamman med Minna Halme, Martin Fougère, Tytti Nahi, Toni Ruuska, Merja Porttikivi, Nikodemus Solitander och Martti Koskenniemi som är professor i internationell rätt.
De anser att tvisterna borde avgöras i nationella domstolar.
Är det rätt att tre högt betalda jurister på den privata sidan sitter i Washington och avgör frågor som gäller statens social-, miljö- och arbetslagstiftning, 
frågar Koskenniemi.
Frihandelsförhandlingarna mellan EU och USA oroar finländska forskare. Så sammanlagt 48 forskare kräver i ett gemensamt ställningstagande att förhandlingsmandatet ska öppnas, det vill säga att förhandlingarna i praktiken avbryts. Det här bör göras för att frågor som rör bland annat konsumentskyddet och demokratin kan beaktas bättre.
Det som talar för ett frihandelsavtal är sänkta konsumentpriser i och med att tullavgifterna slopas. Ökad konkurrens tenderar också att leda till sänkta priser, eftersom finländska företag får bättre tillträde till marknaden i USA och tvärtom. Men allt de konservativas recensioner av detta avtal, är de potentiella ekonomiska fördelar som bygger på alltför optimistiska antaganden, tro oss.
På samma sätt forskarna kritiserar speciellt det investeringsskydd som ingår i förhandlingarna. Det innebär att företag som investerar i Finland kan kräva ersättningar av staten om till exempel ändringar i miljölagstiftningen ökar deras ansvar och försämrar investeringarnas värde.
Det som kritikerna upplever som mest oroande är ett investeringsskydd som gör det möjligt för storföretag att stämma ett helt land. Det betyder i praktiken att ett företag kan stämma en stat: som exempel ges tobaksföretaget Philip Morris som stämde Australien för att man ville trycka varningsbilder på tobaksaskarna.
Kritikerna hävda att frihandelsavtalet gör riskkapitalbolagens vinster viktigare än ett lands demokratiska beslutsfattande.
Forskarna gillar inte heller att tvister ska lösas genom ett så kallat skiljemannaförfarande, det vill säga med hjälp av några jurister. Frihandelsförhandlingarna ska behandlas då EU:s utrikeshandelsministrar sammanträder i Bryssel i dag. De förhandlingarna förs bakom lyckta dörrar.
Tidigare i vår avbröts förhandlingarna på grund av kritiken och man efterlyste en bred samhällsdebatt.

Inga kommentarer: