Here we go

All band: Me, myself, I and Heikki (the bass player gets a job), we´ll take some gigs sometimes in clubs and other good places.
We ´re playing, `couse we like it. The subscription from here.
(Next gig 29.6.2011 - Get your ass at K-Klubi)
Next gig: 28.7 - Hiili, Aurinkoterassi). My regards.
Get your ass at Resistori-Klubi: Next gig: 29.9.2011 .. .. !
Next gig 1.5 at Kuopio Market Square at 14.00.
Next gig playing for Save the Rupla, 28.7.12 at Piispanpuisto (at Bishop´s Park of Kuopio).
Now: I´m gonna present some of my texts in three languages  with simple accompaniment at next TEXTfirst night.
Get your ass at Henry´s pub  15.1.2013 at 22h, for my please,..and the new gig: April 16nd.
I will get my ass and quitar to Lekkeri 13.4.2013 @ Helmi's birthday party with streetpunk.
the next time you will see me in Kuopio will be 26th May 2013. there comes a gig ... at Pushkin's statue to start at 12:00.
Next gig playing for Save the Rupla, 23th November 2013 at Rupla. Starts at 14:00 -> Get your ass on there where occurs!
Nästa min spelning ska finnas på Nykterhetshuset 2014/12/04 (kl 11:00) i Kuopio. Hör du, som nya arbetarklassmusik, några bra låtar.
The Next gig will be May 1, 2014 on Kuopio Market Square's stage at 9.00.
.. and you will also see me in Kuopio on the gig-stage at the lake of Valkeinen about at fourte
en May 1, 2014.

hemmagården på onsdag, den 28:e dagen kl 21 i denna månad ->
Ro sitt röv hit och se:
The Old Union Band.
The solo-gig on the Kuopio's VR-Magazine at 8/08/2015 Saturday. There will be some kind of antifascist theme. Get your ass there at 19:00. The next gig at same place at 29/8/
den spelningen på Kuopios marknadstorget den lördag, 12 september (2015) klockan 11 framåt.
det kommer att
finnas upproret nu!
Live at BilliardCenter oct 30, 2015. The FridayBand.
scenen 6 augusti `16 på Peräniemenkasino i Kuopio.
Följande gig på scenen 12 augusti `17 vid Peräniemenkasino i Kuopio-stad.
Jag har startat nya soloalbumsinspelningar.

Ps. Someone did ask,
my first album The Desert Songs is sold out.
I `m sorry.
(we are working with the new material)
(Update 20.9.11: Heikki has left the band.)
(Update 08.7.12: ROH Band Mark II works)
(Update 30.3.14: The Old Union Band has been formed)
(Update 30.8.15) the newly named: Fridayband.

14 mars 2014

Den kränkningen av de mänskliga rättigheterna, som är en skam till Finland

bild: lapinkansa.fi.
Det var allt, sommaren kommer.
Utländska bärplockare borde behandlas som vanliga arbetstagare i Finland. Det här skulle förbättra plockarnas utsatta situation, säger utredningsman.
Det, att bärplockarna lånade pengar, betalade många mellanhänder och bar sedan hela risken för plockandet, visar för människosäljs.
Människohandel är förbjudet enligt internationell rätt.
Om Arbets- och Näringsministeriet har utrett situationen i bärbranschen sedan den senare hösten.
Är det bara mer förnuftigt sätt att där säsongsarbetarna borde anställas helt i normal ordning. De borde ha ett kollektivavtal, få en minimilön och betala skatt.
Den 7 oktober 2013 bad arbets- och näringsministeriet och utrikesministeriet gruppen att utarbeta förslag för att avhjälpa missförhållandena i samband med utländska bärplockare. 
Om bärplockningen utförs enligt arbetsavtal, ska hela den finska arbetslagstiftningen tillämpas på bärplockarna, om inget undantag från tillämpningen föreskrivs i lag. De bärplockare som står i an-ställningsförhållande beskattas för löneinkomst, enligt en låg procentsats för säsongsarbete.  Anställningsförhållande skulle också innebära att bärplockarna omfattades av lönegarantin. 
Om med detta kan man kringgås människohandel, är den klara förändringen.

Inga kommentarer: