Here we go

All band: Me, myself, I and Heikki (the bass player gets a job), we´ll take some gigs sometimes in clubs and other good places.
We ´re playing, `couse we like it. The subscription from here.
(Next gig 29.6.2011 - Get your ass at K-Klubi)
Next gig: 28.7 - Hiili, Aurinkoterassi). My regards.
Get your ass at Resistori-Klubi: Next gig: 29.9.2011 .. .. !
Next gig 1.5 at Kuopio Market Square at 14.00.
Next gig playing for Save the Rupla, 28.7.12 at Piispanpuisto (at Bishop´s Park of Kuopio).
Now: I´m gonna present some of my texts in three languages  with simple accompaniment at next TEXTfirst night.
Get your ass at Henry´s pub  15.1.2013 at 22h, for my please,..and the new gig: April 16nd.
I will get my ass and quitar to Lekkeri 13.4.2013 @ Helmi's birthday party with streetpunk.
the next time you will see me in Kuopio will be 26th May 2013. there comes a gig ... at Pushkin's statue to start at 12:00.
Next gig playing for Save the Rupla, 23th November 2013 at Rupla. Starts at 14:00 -> Get your ass on there where occurs!
Nästa min spelning ska finnas på Nykterhetshuset 2014/12/04 (kl 11:00) i Kuopio. Hör du, som nya arbetarklassmusik, några bra låtar.
The Next gig will be May 1, 2014 on Kuopio Market Square's stage at 9.00.
.. and you will also see me in Kuopio on the gig-stage at the lake of Valkeinen about at fourte
en May 1, 2014.

hemmagården på onsdag, den 28:e dagen kl 21 i denna månad ->
Ro sitt röv hit och se:
The Old Union Band.
The solo-gig on the Kuopio's VR-Magazine at 8/08/2015 Saturday. There will be some kind of antifascist theme. Get your ass there at 19:00. The next gig at same place at 29/8/
den spelningen på Kuopios marknadstorget den lördag, 12 september (2015) klockan 11 framåt.
det kommer att
finnas upproret nu!
Live at BilliardCenter oct 30, 2015. The FridayBand.
scenen 6 augusti `16 på Peräniemenkasino i Kuopio.
Följande gig på scenen 12 augusti `17 vid Peräniemenkasino i Kuopio-stad.
Jag har startat nya soloalbumsinspelningar.

Ps. Someone did ask,
my first album The Desert Songs is sold out.
I `m sorry.
(we are working with the new material)
(Update 20.9.11: Heikki has left the band.)
(Update 08.7.12: ROH Band Mark II works)
(Update 30.3.14: The Old Union Band has been formed)
(Update 30.8.15) the newly named: Fridayband.

13 mars 2014

Där man få stöd av folket

Det finns färska siffror som visar att 65 procent av finländarna är för en samkönad äktenskapslag. Störst är stödet bland personer i åldern 25-34 och i huvudstadsregionen. Något färre anser att alla gifta par ska ha rätt att adoptera.
I samma enkät ställdes också frågan om adoptionsrätten ska gälla alla gifta par. 57 procent är för en sådan ändring i lagen medan 36 procent är emot och 7 procent inte kan svara.

Också i adoptionsfrågan är kvinnor mer positiva än män. 63 procent av kvinnorna anser att adoptionsrätten ska gälla också samkönade gifta par medan 51 procent av männen anser samma sak.
Gällande adoptionsrätten är andelen positiva till en lagändring flest i åldergruppen under 25 år och precis som gällande äktenskapslagstiftningen är attityderna positivast i huvudstadsregionen och negativast i små städer utanför huvudstadsregionen.

Attityderna påverkas också av utbildningsnivå, då andelen positiva till båda ändringsförslagen är störst bland personer som är studenter samt personer som studerat på universitet.
Om man tittar man på vilka partier finländarna röstar på och hur det korrelerar med attityden mot en samkönad äktenskapslag så framgår det störst är stödet för en lagändring bland de som röstar på de De gröna samt på SFP, 94 procent och 93 procent. Också Vänsterförbundets anhängare stöder en ändrad äktenskapslagstiftning, här är andelen ja-sägare 78 procent. Siffrorna gällande adoptionsrätten följer samma mönster.
Jaa, sannfinnarna igen...
Negativast mot en könsneutral äktenskapslag är de som röstar på Sannfinländarna.
Här är andelen som stöder en lagändring 54 procent och andelen som är emot en sådan 42 procent.
Det är Taloustutkimus som utfört enkäten. Tusen finländare har svarat på frågorna mellan den 5 och 11 mars i år.
Felmarginalen i enkäten är 3 procent åt vartdera håll.


Inga kommentarer: