Here we go

All band: Me, myself, I and Heikki (the bass player gets a job), we´ll take some gigs sometimes in clubs and other good places.
We ´re playing, `couse we like it. The subscription from here.
(Next gig 29.6.2011 - Get your ass at K-Klubi)
Next gig: 28.7 - Hiili, Aurinkoterassi). My regards.
Get your ass at Resistori-Klubi: Next gig: 29.9.2011 .. .. !
Next gig 1.5 at Kuopio Market Square at 14.00.
Next gig playing for Save the Rupla, 28.7.12 at Piispanpuisto (at Bishop´s Park of Kuopio).
Now: I´m gonna present some of my texts in three languages  with simple accompaniment at next TEXTfirst night.
Get your ass at Henry´s pub  15.1.2013 at 22h, for my please,..and the new gig: April 16nd.
I will get my ass and quitar to Lekkeri 13.4.2013 @ Helmi's birthday party with streetpunk.
the next time you will see me in Kuopio will be 26th May 2013. there comes a gig ... at Pushkin's statue to start at 12:00.
Next gig playing for Save the Rupla, 23th November 2013 at Rupla. Starts at 14:00 -> Get your ass on there where occurs!
Nästa min spelning ska finnas på Nykterhetshuset 2014/12/04 (kl 11:00) i Kuopio. Hör du, som nya arbetarklassmusik, några bra låtar.
The Next gig will be May 1, 2014 on Kuopio Market Square's stage at 9.00.
.. and you will also see me in Kuopio on the gig-stage at the lake of Valkeinen about at fourte
en May 1, 2014.

hemmagården på onsdag, den 28:e dagen kl 21 i denna månad ->
Ro sitt röv hit och se:
The Old Union Band.
The solo-gig on the Kuopio's VR-Magazine at 8/08/2015 Saturday. There will be some kind of antifascist theme. Get your ass there at 19:00. The next gig at same place at 29/8/
den spelningen på Kuopios marknadstorget den lördag, 12 september (2015) klockan 11 framåt.
det kommer att
finnas upproret nu!
Live at BilliardCenter oct 30, 2015. The FridayBand.
scenen 6 augusti `16 på Peräniemenkasino i Kuopio.
Följande gig på scenen 12 augusti `17 vid Peräniemenkasino i Kuopio-stad.
Jag har startat nya soloalbumsinspelningar.

Ps. Someone did ask,
my first album The Desert Songs is sold out.
I `m sorry.
(we are working with the new material)
(Update 20.9.11: Heikki has left the band.)
(Update 08.7.12: ROH Band Mark II works)
(Update 30.3.14: The Old Union Band has been formed)
(Update 30.8.15) the newly named: Fridayband.

18 mars 2014

Vetenskapstro

På 1200-talet sammansmältes av munken
Cheng San Feng har sina rötter i kinesisk filosofi.
Debatten om vetenskapstro och religion, vad är det?
Tron på vetenskap, därför vetenskapstro är en polemisk term som används i debatten mellan troende och icke-troende.
Men visste du att de är både fel - och de kan lätt gå på samman mot det tredje alternativet.

För att illustrera fallet.
Vi har sju konstanter som beskriver den uppfattning om vårt världsallt som gäller idag, och de sju konstanter det gäller är:
1) Hubble-konstanten som är ett mått på hur snabbt Universum utvidgar sig i vår tidsålder.
2) den kosmologiska densitetsparametern, måttet på mängden massa plus energi som finns i Universum jämfört med den mängd som behövs för att göra Universum platt, ge det en klassisk euklidisk geometri, densitetsparametern påverkar vilken takt utvidgningen hade i forntiden och kommer att ha i framtiden.
3) materiens densitetsparameter, mängden av massa som verkar med sin gravitation i Universum, vilket påverkar hurudana strukturer hoparna av galaxer bildar i rymden.
4) densiteten av vardagsmateria som vi ser som stjärnor och galaxer, den bestämdes av förhållandena då partikelmaterian uppstod i det tidiga Universum.
5) energi-densitetsparameter, mängden av mörk energi som iakttas skuffa på Universums utvidgning, vilket också påverkar hur Universum utvidgas under olika tider och i och med det Universums ålder
6) Universums ålder, det vill säja tiden sedan hela cirkusen började, och
7) den kosmiska bakgrundsstrålningens rödförskjutning - ett mått på hur mycket Universum har utvidgats sedan den kosmiska bakgrundsstrålningen uppstod, vilket bestämmer bakgrundstrålningens temperatur som den mäts idag.

Vi tar up den femte.
Både mörk materia och gravitationskraftens skapad är mysterium till vetenskapen.
Med klärvoajans kan man se att naturens chi-etern är överallt, det spelar ingen form, men det har sin egen massa. De gamla kulturen kände denna energi namnges prana (Indien) eller ki/chi-energi, som till exempel China.Inga kommentarer: