Here we go

All band: Me, myself, I and Heikki (the bass player gets a job), we´ll take some gigs sometimes in clubs and other good places.
We ´re playing, `couse we like it. The subscription from here.
(Next gig 29.6.2011 - Get your ass at K-Klubi)
Next gig: 28.7 - Hiili, Aurinkoterassi). My regards.
Get your ass at Resistori-Klubi: Next gig: 29.9.2011 .. .. !
Next gig 1.5 at Kuopio Market Square at 14.00.
Next gig playing for Save the Rupla, 28.7.12 at Piispanpuisto (at Bishop´s Park of Kuopio).
Now: I´m gonna present some of my texts in three languages  with simple accompaniment at next TEXTfirst night.
Get your ass at Henry´s pub  15.1.2013 at 22h, for my please,..and the new gig: April 16nd.
I will get my ass and quitar to Lekkeri 13.4.2013 @ Helmi's birthday party with streetpunk.
the next time you will see me in Kuopio will be 26th May 2013. there comes a gig ... at Pushkin's statue to start at 12:00.
Next gig playing for Save the Rupla, 23th November 2013 at Rupla. Starts at 14:00 -> Get your ass on there where occurs!
Nästa min spelning ska finnas på Nykterhetshuset 2014/12/04 (kl 11:00) i Kuopio. Hör du, som nya arbetarklassmusik, några bra låtar.
The Next gig will be May 1, 2014 on Kuopio Market Square's stage at 9.00.
.. and you will also see me in Kuopio on the gig-stage at the lake of Valkeinen about at fourte
en May 1, 2014.

hemmagården på onsdag, den 28:e dagen kl 21 i denna månad ->
Ro sitt röv hit och se:
The Old Union Band.
The solo-gig on the Kuopio's VR-Magazine at 8/08/2015 Saturday. There will be some kind of antifascist theme. Get your ass there at 19:00. The next gig at same place at 29/8/
den spelningen på Kuopios marknadstorget den lördag, 12 september (2015) klockan 11 framåt.
det kommer att
finnas upproret nu!
Live at BilliardCenter oct 30, 2015. The FridayBand.
scenen 6 augusti `16 på Peräniemenkasino i Kuopio.
Följande gig på scenen 12 augusti `17 vid Peräniemenkasino i Kuopio-stad.
Jag har startat nya soloalbumsinspelningar.

Ps. Someone did ask,
my first album The Desert Songs is sold out.
I `m sorry.
(we are working with the new material)
(Update 20.9.11: Heikki has left the band.)
(Update 08.7.12: ROH Band Mark II works)
(Update 30.3.14: The Old Union Band has been formed)
(Update 30.8.15) the newly named: Fridayband.

25 juni 2014

Tio röster emot jämlik - vad synd om er!

Alexander Stubb på Helsinki Pride
2010.
Riksdagens lagutskott har röstat ner medborgarinitiativet om en jämlik äktenskapslagstiftning för hetero- och homosexuella par. Rösterna föll 10-6.
Lagutskottet sade nej till könsneutral äktenskapslag men man kan hoppas ändå att beslutet inte påverkar riksdagen då frågan behandlas i höst.
I praktiken skjuts arbetet upp till i höst och i sista hand blir det samtliga riksdagsledamöter som på senhösten får ta ställning till huruvida par av samma kön ska ha rätt att ingå äktenskap på samma villkor som heterosexuella par.
Personerna bakom medborgarinitiativet och kampanjen Ja 2013 uttryckte sin besvikelse över lagutskottets beslut. Så där finns reaktionära personer som motsätter sig initiativet och som inte lyssnade på folkets åsikt.
Medborgarinitiativet om en jämlik äktenskapslagstiftning samlade närmare 170 000 underskrifter och överlämnades till riksdagens talman i december.
Omröstningen förutspåddes bli jämn men frånvaron av två ledamöter som stöder initiativet innebar att resultatet blev otvetydigt.
Utskottet beslöt att det ska avge riksdagen ett betänkande där det föreslår att initiativet förkastas även i plenum.
Alla utskottsmedlemmar från Centern, Sannfinländarna, Kristdemokraterna och Förändring 2011 röstade emot förslaget, liksom två av Samlingspartiets medlemmar. Dessa var Kaj Turunen, en sannfinne igen, Arto Pirttilahti, C, Markku Mäntymaa, Saml, Anne Holmlund, Saml, Kari Tolvanen, Saml, James Hirvisaari (halvnatzi-parten: Förändring 2011), Ari Torniainen, C,  ja Peter Östman, KD - också sanfinne Arja Juvonens, ersättare Mika Niikko röstade emot förslaget.

Frånvarande var Suna Kymäläinen, SDP, och Mikael Jungner, SDP. Om en utskottsmedlem inte är på plats kommer ersättaren i första hand från det egna partiet, men den här gången var en av ersättarna Eeva-Marja Maijala, C, som röstade emot lagförslaget.

Sant att där saknas effektbedömningar, men det är förståeligt att ett medborgarinitiativ inte kan ha samma typ av effektbedömningar som regeringspropositioner.
Också sant att en lagändring också skulle påverka andra lagar. Om riksdagen ändrar på äktenskapslagen så att den blir könsneutral så måste också flera andra lagar ses (oavsett om de bör förnyas).


Inga kommentarer: