Here we go

All band: Me, myself, I and Heikki (the bass player gets a job), we´ll take some gigs sometimes in clubs and other good places.
We ´re playing, `couse we like it. The subscription from here.
(Next gig 29.6.2011 - Get your ass at K-Klubi)
Next gig: 28.7 - Hiili, Aurinkoterassi). My regards.
Get your ass at Resistori-Klubi: Next gig: 29.9.2011 .. .. !
Next gig 1.5 at Kuopio Market Square at 14.00.
Next gig playing for Save the Rupla, 28.7.12 at Piispanpuisto (at Bishop´s Park of Kuopio).
Now: I´m gonna present some of my texts in three languages  with simple accompaniment at next TEXTfirst night.
Get your ass at Henry´s pub  15.1.2013 at 22h, for my please,..and the new gig: April 16nd.
I will get my ass and quitar to Lekkeri 13.4.2013 @ Helmi's birthday party with streetpunk.
the next time you will see me in Kuopio will be 26th May 2013. there comes a gig ... at Pushkin's statue to start at 12:00.
Next gig playing for Save the Rupla, 23th November 2013 at Rupla. Starts at 14:00 -> Get your ass on there where occurs!
Nästa min spelning ska finnas på Nykterhetshuset 2014/12/04 (kl 11:00) i Kuopio. Hör du, som nya arbetarklassmusik, några bra låtar.
The Next gig will be May 1, 2014 on Kuopio Market Square's stage at 9.00.
.. and you will also see me in Kuopio on the gig-stage at the lake of Valkeinen about at fourte
en May 1, 2014.

hemmagården på onsdag, den 28:e dagen kl 21 i denna månad ->
Ro sitt röv hit och se:
The Old Union Band.
The solo-gig on the Kuopio's VR-Magazine at 8/08/2015 Saturday. There will be some kind of antifascist theme. Get your ass there at 19:00. The next gig at same place at 29/8/
den spelningen på Kuopios marknadstorget den lördag, 12 september (2015) klockan 11 framåt.
det kommer att
finnas upproret nu!
Live at BilliardCenter oct 30, 2015. The FridayBand.
scenen 6 augusti `16 på Peräniemenkasino i Kuopio.
Följande gig på scenen 12 augusti `17 vid Peräniemenkasino i Kuopio-stad.
Jag har startat nya soloalbumsinspelningar.

Ps. Someone did ask,
my first album The Desert Songs is sold out.
I `m sorry.
(we are working with the new material)
(Update 20.9.11: Heikki has left the band.)
(Update 08.7.12: ROH Band Mark II works)
(Update 30.3.14: The Old Union Band has been formed)
(Update 30.8.15) the newly named: Fridayband.

19 juni 2014

Syntaxfelen

Mer om detta.
s.k. syntaxfel (på engelska, syntax error) är inom datavetenskap ett felmeddelande som uppstår när ett program inte är skrivet enligt syntaxreglerna för programspråket i fråga. Dessa fel beror ofta på stav- eller skrivfel och kan finnas resultatet av ett logiskt tankefel. Jag tycker mycket om logiskt tanke, och relativt sällan jag gör misstag.
Henry Parlands skrifter var väl likasom på hemmastadd med ryskformalism och andra ryska och kontinentala strömningar. Det spelar med närmast samma syntaxreglerna än programspråket.
Jag har mening av meningen. Parland jämför denna minnesprocess med djuphavsfiske. Han agnar kroken med fotografier, för att fånga minnet av en annan människa - men, då han drar upp minnesfångsten och tror sig ha fångat henne är han lika tomhänt som tidigare:
... Men det är vanligtvis endast en synvilla, eller har någon obetydlig småtanke börjat gnaga på associationen, som man kastat ut, och när man sedan drar upp reven, är masken borta och krokens hårda glans har förjagat de skygga djupvattensfiskarna.
Det fanns så. Detta slags självreflekterande skrivande skulle bli vanligt i igen framför allt den amerikanska antropologin från 1980- talet och framåt.
Det är fråga om makt, pengar och status. Prlands kärlek är som störst, då han ännu inte känner henne och hon är en total konstruktion av hans fantasi, erkände Tom Karlsson.
Nu kan vi ta genom medvetet litterära anspråk och ett större mått av självreflektion.
Det är tydligt att se innebörd av studiet av ursprungssamhällena, även om kunskaper om dessa enligt honom kan användas för att bättre förstå den moderna tillvaron. Det som ska finnas till.
Vi förstår inte, till exempel, altruism, dess tänkkande, som gränsar med dolda syntaxen utan att vi värjar till djuphavsfiske.


Inga kommentarer: