Here we go

All band: Me, myself, I and Heikki (the bass player gets a job), we´ll take some gigs sometimes in clubs and other good places.
We ´re playing, `couse we like it. The subscription from here.
(Next gig 29.6.2011 - Get your ass at K-Klubi)
Next gig: 28.7 - Hiili, Aurinkoterassi). My regards.
Get your ass at Resistori-Klubi: Next gig: 29.9.2011 .. .. !
Next gig 1.5 at Kuopio Market Square at 14.00.
Next gig playing for Save the Rupla, 28.7.12 at Piispanpuisto (at Bishop´s Park of Kuopio).
Now: I´m gonna present some of my texts in three languages  with simple accompaniment at next TEXTfirst night.
Get your ass at Henry´s pub  15.1.2013 at 22h, for my please,..and the new gig: April 16nd.
I will get my ass and quitar to Lekkeri 13.4.2013 @ Helmi's birthday party with streetpunk.
the next time you will see me in Kuopio will be 26th May 2013. there comes a gig ... at Pushkin's statue to start at 12:00.
Next gig playing for Save the Rupla, 23th November 2013 at Rupla. Starts at 14:00 -> Get your ass on there where occurs!
Nästa min spelning ska finnas på Nykterhetshuset 2014/12/04 (kl 11:00) i Kuopio. Hör du, som nya arbetarklassmusik, några bra låtar.
The Next gig will be May 1, 2014 on Kuopio Market Square's stage at 9.00.
.. and you will also see me in Kuopio on the gig-stage at the lake of Valkeinen about at fourte
en May 1, 2014.

hemmagården på onsdag, den 28:e dagen kl 21 i denna månad ->
Ro sitt röv hit och se:
The Old Union Band.
The solo-gig on the Kuopio's VR-Magazine at 8/08/2015 Saturday. There will be some kind of antifascist theme. Get your ass there at 19:00. The next gig at same place at 29/8/
den spelningen på Kuopios marknadstorget den lördag, 12 september (2015) klockan 11 framåt.
det kommer att
finnas upproret nu!
Live at BilliardCenter oct 30, 2015. The FridayBand.
scenen 6 augusti `16 på Peräniemenkasino i Kuopio.
Följande gig på scenen 12 augusti `17 vid Peräniemenkasino i Kuopio-stad.
Gig på Peräniemenkasino den 4 maj 2019. Jag har startat nya soloalbumsinspelningar.

Ps. Someone did ask,
my first album The Desert Songs is sold out.
I `m sorry.
(we are working with the new material)
(Update 20.9.11: Heikki has left the band.)
(Update 08.7.12: ROH Band Mark II works)
(Update 30.3.14: The Old Union Band has been formed)
(Update 30.8.15) the newly named: Fridayband.

17 apr. 2014

Det finns so

Syftet var att skapa ett lärande nätverk .
Det finns en lång rad saker som behöver göras inom den europeiska energipolitiken för att ta denna möjlighet och på sikt kunna bli energimässigt oberoende.
Det, enligt Ny Teknik krävs ambitiösa, konkreta och bindande mål för effektivisering och andelen förnybar energi i den klimat- och energistrategi som EU-kommissionen nu arbetar med för perioden 2020 till 2030. I den strategin måste ett minskat beroende vara en prioritet.
Krisen i Ukraina blottar EU:s ohållbara beroende av rysk energi. Men med 100 procent förnybar energi kan vi få ett oberoende energisystem och samtidigt öppna för export av smart teknik, skriver Peter Eriksson, andranamn på svenska Miljöpartiets lista till Europaparlamentet,  i Ny Teknik.
Energiproduktionen behöver diversifieras, särskilt genom att ersätta kol, olja, uran och gas med förnybara energikällor. Detta är särskilt viktigt för medlemsländer som är starkt beroende av importerad energi.
Öka spridningen av importen så att råvarorna hämtas från olika ställen. Genom att sprida importen mer, så minskar känsligheten för politiska konflikter, krig och störningar i distributionen.
Bygg ut ledningsnäten mellan medlemsländerna så att energi lättare kan överföras inom unionen.
Bristen på sådana nät ökar känsligheten för tekniska störningar och innebär behov av dyr reservkapacitet.
Minska användningen av fossila bränslen. Användningen av kol, olja och gas gör EU känsligt för stora minskningar av utsläppen och skapar dessutom ett motstånd mot sådana beslut.
Minska beroendet av kärnkraften. 97 procent av det bränsle som används i EU:s kärnreaktorer kommer från andra länder, bland annat Ryssland.
Om det enligt honom uppstår fler olyckor som den i Fukushima kommer det dessutom att höjas krav på snabbavveckling, vilket kan bli både problematiskt och dyrt.

Inga kommentarer: