Here we go

All band: Me, myself, I and Heikki (the bass player gets a job), we´ll take some gigs sometimes in clubs and other good places.
We ´re playing, `couse we like it. The subscription from here.
(Next gig 29.6.2011 - Get your ass at K-Klubi)
Next gig: 28.7 - Hiili, Aurinkoterassi). My regards.
Get your ass at Resistori-Klubi: Next gig: 29.9.2011 .. .. !
Next gig 1.5 at Kuopio Market Square at 14.00.
Next gig playing for Save the Rupla, 28.7.12 at Piispanpuisto (at Bishop´s Park of Kuopio).
Now: I´m gonna present some of my texts in three languages  with simple accompaniment at next TEXTfirst night.
Get your ass at Henry´s pub  15.1.2013 at 22h, for my please,..and the new gig: April 16nd.
I will get my ass and quitar to Lekkeri 13.4.2013 @ Helmi's birthday party with streetpunk.
the next time you will see me in Kuopio will be 26th May 2013. there comes a gig ... at Pushkin's statue to start at 12:00.
Next gig playing for Save the Rupla, 23th November 2013 at Rupla. Starts at 14:00 -> Get your ass on there where occurs!
Nästa min spelning ska finnas på Nykterhetshuset 2014/12/04 (kl 11:00) i Kuopio. Hör du, som nya arbetarklassmusik, några bra låtar.
The Next gig will be May 1, 2014 on Kuopio Market Square's stage at 9.00.
.. and you will also see me in Kuopio on the gig-stage at the lake of Valkeinen about at fourte
en May 1, 2014.

hemmagården på onsdag, den 28:e dagen kl 21 i denna månad ->
Ro sitt röv hit och se:
The Old Union Band.
The solo-gig on the Kuopio's VR-Magazine at 8/08/2015 Saturday. There will be some kind of antifascist theme. Get your ass there at 19:00. The next gig at same place at 29/8/
den spelningen på Kuopios marknadstorget den lördag, 12 september (2015) klockan 11 framåt.
det kommer att
finnas upproret nu!
Live at BilliardCenter oct 30, 2015. The FridayBand.
scenen 6 augusti `16 på Peräniemenkasino i Kuopio.
Följande gig på scenen 12 augusti `17 vid Peräniemenkasino i Kuopio-stad.
Jag har startat nya soloalbumsinspelningar.

Ps. Someone did ask,
my first album The Desert Songs is sold out.
I `m sorry.
(we are working with the new material)
(Update 20.9.11: Heikki has left the band.)
(Update 08.7.12: ROH Band Mark II works)
(Update 30.3.14: The Old Union Band has been formed)
(Update 30.8.15) the newly named: Fridayband.

7 mars 2018

se alla som åtnjuter av frälsens ära

Helsingfors borgmästare Jan Vapaavuori skrev i sin blogg att förvaltningsmodellen med 18 landskap förvärrar byråkratin på ett aldrig tidigare skådat sätt. Han skrev att reformen sannolikt faller i sin nuvarande form, och att något landskapsval aldrig kommer att ordnas.
Vapaavuori är också oroad över den intressekonflikt som uppstått. Samma intressekonflikt finns också i andra städer, men i Helsingfors fall är följderna riksomfattande.
Han ser stora intressekonflikter och tror inte att landskapsvalet blir av, skrev han.
Vapaavuori har redan länge uttryckt missnöje över både vård- och landskapsreformen. Han tror att förvaltningsmodellen med 18 landskap kommer att förvärra byråkratin ytterligare. Som Helsingfors borgmästare påtalar han konflikten mellan hans eget partis linje och Helsingfors linje.
Han har aldrig tidigare, sa han, varit tvungen att välja mellan staden och samlingspartiet (Nationella Samlingspartiet r.p).
Om landskapsreformen förverkligas, införs det ytterligare en förvaltningsstruktur vid sidan av riksdagen och kommunerna. 
Enligt Vapaavuori kan det leda till att samma personer kan komma åt att påverka beslutsfattandet på tre nivåer: i kommunerna, landskapen och i riksdagen.
För ministrar finns det ytterligare en fjärde nivå.
I mitten av nivåerna ska skapas frälse för politruks, skrev han.
Där skrivits som  "politrukkirrälssi" - uttrycket finns ett extremt hårt språk på finska. Mer: han är rädd för mycket om visse flöde till de nya myndighetersplatser, som öppnas snart.

Inga kommentarer: