Here we go

All band: Me, myself, I and Heikki (the bass player gets a job), we´ll take some gigs sometimes in clubs and other good places.
We ´re playing, `couse we like it. The subscription from here.
(Next gig 29.6.2011 - Get your ass at K-Klubi)
Next gig: 28.7 - Hiili, Aurinkoterassi). My regards.
Get your ass at Resistori-Klubi: Next gig: 29.9.2011 .. .. !
Next gig 1.5 at Kuopio Market Square at 14.00.
Next gig playing for Save the Rupla, 28.7.12 at Piispanpuisto (at Bishop´s Park of Kuopio).
Now: I´m gonna present some of my texts in three languages  with simple accompaniment at next TEXTfirst night.
Get your ass at Henry´s pub  15.1.2013 at 22h, for my please,..and the new gig: April 16nd.
I will get my ass and quitar to Lekkeri 13.4.2013 @ Helmi's birthday party with streetpunk.
the next time you will see me in Kuopio will be 26th May 2013. there comes a gig ... at Pushkin's statue to start at 12:00.
Next gig playing for Save the Rupla, 23th November 2013 at Rupla. Starts at 14:00 -> Get your ass on there where occurs!
Nästa min spelning ska finnas på Nykterhetshuset 2014/12/04 (kl 11:00) i Kuopio. Hör du, som nya arbetarklassmusik, några bra låtar.
The Next gig will be May 1, 2014 on Kuopio Market Square's stage at 9.00.
.. and you will also see me in Kuopio on the gig-stage at the lake of Valkeinen about at fourte
en May 1, 2014.

hemmagården på onsdag, den 28:e dagen kl 21 i denna månad ->
Ro sitt röv hit och se:
The Old Union Band.
The solo-gig on the Kuopio's VR-Magazine at 8/08/2015 Saturday. There will be some kind of antifascist theme. Get your ass there at 19:00. The next gig at same place at 29/8/
den spelningen på Kuopios marknadstorget den lördag, 12 september (2015) klockan 11 framåt.
det kommer att
finnas upproret nu!
Live at BilliardCenter oct 30, 2015. The FridayBand.
scenen 6 augusti `16 på Peräniemenkasino i Kuopio.
Följande gig på scenen 12 augusti `17 vid Peräniemenkasino i Kuopio-stad.
Jag har startat nya soloalbumsinspelningar.

Ps. Someone did ask,
my first album The Desert Songs is sold out.
I `m sorry.
(we are working with the new material)
(Update 20.9.11: Heikki has left the band.)
(Update 08.7.12: ROH Band Mark II works)
(Update 30.3.14: The Old Union Band has been formed)
(Update 30.8.15) the newly named: Fridayband.

27 feb. 2018

den känslan för andens verklighet

Sarana (gångjärnet, på svenska)
av Katariina Souri
Katariina Souri har skrivit en riktigt bra bok om sitt liv och från visse allmenlig, vetenskaplig medikalisering: i som finska tv-programmet hon talade om sitt egett uvtvedllingsväg.  Det påminde mej om medvetenhetens själ, kraftigt.
Vad är det?
Det menar fulla medvetenhet om sig själv och sina handlingar.
Medvetenhetssjäl kallar Rudolf Steiner det väsensled som nu gör sig gällande inom männi- skans andliga evolution. Vi uppnår en ny identi- tet men betalar ett dyrt pris: den gamla helheten av tanke, känsla och vilja går förlorad. I och med denna förlust slutar också grupptillhörigheten som människan hittills upplevt som.
att ersätta en tänkt ande genom den verksamma anden innebär i denna tid att förnimma det grundläggande kravet i det sociala, 
enligt Rudolf Steiner.
i och med denna förlust slutar också grupptillhörigheten som
människan hittills upplevt som en självklarhet – hon blir antisocial.
Vad vi behöver i helhet för en sund gemenskapsbildning.
Något av det viktigaste som var och en kan arbeta fram med hjälp av medvetet sammanhang mellan tanke, känsla och vilja. Det är denna väg. Jag vill påpeka att allt detta på andra ord står i Souris boken Sarana (på finska).
©Aksel Gallen-Kallelan 
Vad Souri sa var en stor påminnelse om Kalevalas berättelse,
hur Sampo ska bryta sig ner i små shards över hela världen.
Rudolf Steiner sa i sin tur att Sampo är en medvetenhetssjäl.
Rudolf Steiner  (1861-1925) varnade för medikaliseringen, i framtid det kommer att försöka förhindra utvecklingen av medvethetssjäl.
Kortare det samma:
På det viset medvetenhetssjälen kan övervinna sin antisociala natur och inleda en dialog med världen. Denna dialog innebär att människan förnimmer världens gång i sig själv och på det sättet enligt Steiner kan lära sig att upptäcka dess insida.
Det är den som utgör hjärtat i den själsliga mognaden, genom att man kultiverar denna övning,
Katariina Souri är känt bland annat som manusförfattare, målare, modell, konstnär och kolumnist - och en gång i världen hon har funnists även utsetts till officiell beskyddare till Hangös Pride Festival.


Inga kommentarer: