Here we go

All band: Me, myself, I and Heikki (the bass player gets a job), we´ll take some gigs sometimes in clubs and other good places.
We ´re playing, `couse we like it. The subscription from here.
(Next gig 29.6.2011 - Get your ass at K-Klubi)
Next gig: 28.7 - Hiili, Aurinkoterassi). My regards.
Get your ass at Resistori-Klubi: Next gig: 29.9.2011 .. .. !
Next gig 1.5 at Kuopio Market Square at 14.00.
Next gig playing for Save the Rupla, 28.7.12 at Piispanpuisto (at Bishop´s Park of Kuopio).
Now: I´m gonna present some of my texts in three languages  with simple accompaniment at next TEXTfirst night.
Get your ass at Henry´s pub  15.1.2013 at 22h, for my please,..and the new gig: April 16nd.
I will get my ass and quitar to Lekkeri 13.4.2013 @ Helmi's birthday party with streetpunk.
the next time you will see me in Kuopio will be 26th May 2013. there comes a gig ... at Pushkin's statue to start at 12:00.
Next gig playing for Save the Rupla, 23th November 2013 at Rupla. Starts at 14:00 -> Get your ass on there where occurs!
Nästa min spelning ska finnas på Nykterhetshuset 2014/12/04 (kl 11:00) i Kuopio. Hör du, som nya arbetarklassmusik, några bra låtar.
The Next gig will be May 1, 2014 on Kuopio Market Square's stage at 9.00.
.. and you will also see me in Kuopio on the gig-stage at the lake of Valkeinen about at fourte
en May 1, 2014.

hemmagården på onsdag, den 28:e dagen kl 21 i denna månad ->
Ro sitt röv hit och se:
The Old Union Band.
The solo-gig on the Kuopio's VR-Magazine at 8/08/2015 Saturday. There will be some kind of antifascist theme. Get your ass there at 19:00. The next gig at same place at 29/8/
den spelningen på Kuopios marknadstorget den lördag, 12 september (2015) klockan 11 framåt.
det kommer att
finnas upproret nu!
Live at BilliardCenter oct 30, 2015. The FridayBand.
scenen 6 augusti `16 på Peräniemenkasino i Kuopio.
Följande gig på scenen 12 augusti `17 vid Peräniemenkasino i Kuopio-stad.
Jag har startat nya soloalbumsinspelningar.

Ps. Someone did ask,
my first album The Desert Songs is sold out.
I `m sorry.
(we are working with the new material)
(Update 20.9.11: Heikki has left the band.)
(Update 08.7.12: ROH Band Mark II works)
(Update 30.3.14: The Old Union Band has been formed)
(Update 30.8.15) the newly named: Fridayband.

26 sep. 2017

Han deltog i kriget men det var inte natzisten - ingen Mannerheims `husnazist´

Samarbetet mellan Finland och Nazityskland var mycket tätt under fortsättningskriget. Hitler skickade en tysk general Waldemar Erfurth till högkvarteret i St Michel och hans dagböcker avslöjar bundsförvantskapet.
C. G. Mannerheim hade sin egen husnazist i Finland, rapporterade Yle Mot, men Waldemar Erfurth var inte nazist.
I politiskt hänseende var Heinrichs måttfull. Han deltog inte i frändefolkskrigen, och han ställde sig negativ till Lapporörelsen.
Heinrichs kom till Finland tillsammans med jägarnas huvudtrupp den 25 februari 1918 och deltog på de vitas sida i inbördeskriget. Prov på sin diplomatiska förmåga gav Heinrichs i början av mars 1918, när det uppstod meningsskiljaktigheter mellan Mannerheim och jägarna om hur jägarbataljonen skulle nyttjas; bägge parter gav efter, vilket löste konflikten. I intagandet av Viborg deltog Heinrichs som bataljonschef i Savolax jägarregemente; i sin dagorder förbjöd han skarpt summariska avrättningar.

När tidningsmannen Heinrichs anslöt sig till jägarbataljonen hade han inte tänkt sig en bana som officer, men fastän en återgång till det civila länge hägrade för honom på 1920-talet, blev han kvar i arméns tjänst. Det behövdes en officer med diplomatiska talanger då finländarna deltog i nedrustningskonferensen i Moskva i december 1922. Heinrichs var mer kompromissvillig än många andra jägarkolleger i konflikten mellan jägarna och ”ryssofficerarna”, som hade fått sin utbildning i den ryska kejserliga armén. Efter att Oscar Enckell tvingats avgå 1924 utnämndes Heinrichs till tf. chef för generalstaben. Liksom en del andra finska officerare studerade han vid Franska krigshögskolan i Paris 1925–1928.

I vinterkriget ledde Heinrichs framgångsrikt III Armékåren i striderna på Taipaleavsnittet (Taipale–Suvanto och Vuoksenlinjen). Uppenbarligen gjorde han genom sitt lugn intryck på överbefälhavaren Mannerheim, som beslöt att utnämna generalmajor Heinrichs till chef för Näsets armé, i stället för t.ex. generallöjtnant Harald Öhquist. Heinrichs efterträdde general Hugo Österman, som oväntat hade tvingats avgå
Under fortsättningskriget arbetade han med diplomatiska uppgifter på Högkvarteret i S:t Michel i avgörande grad engagerad i operativa frågor.
Heinrichs den som kom att stå Mannerheim närmast, och han blev av denne utnämnd till ställföreträdare och möjlig efterträdare. Hans framgångsrika bana kröntes av en utnämning till kommendör för försvarsmakten i januari 1945. Utom Mannerheim själv är han den ende som tilldelats Mannerheimkorset av 1:a klass av Frihetskorsets orden.
Under andra världskriget var han förbindelseofficer i det finländska högkvarteret mellan 1941 och 1944. Efter kriget han har bland annat skrivit Krigsdagbok november 1943 - september 1944 till Söderströms förlag samt om Murmanbanan, på finska: Muurmannin radan ongelma,1952.


Inga kommentarer: